Afd. 3: Skovgårdsparken har stort fokus på at komme af ghettolisten

Afdeling 3 – Skovgårdsparken

Afdelingsmødet stod i ghettolistens tegn

Tekst Elsebeth Frederiksen

På det ordinære afdelingsmøde i Skovgårdsparken handlede formand Vagn Eriksens beretning mest om ghettoaftalen. Han vil gøre alt, hvad der står i hans magt, for at få afdelingen af listen igen, så de blandt andet kan undgå, at beboerdemokratiet sættes ud af kraft, og blokke bliver revet ned. Beboerne skal selv bestemme over deres afdeling.

Han forklarede, hvilke kriterier der skal til for at komme på listen, og at Skovgårdsparken lige nu opfylder tre af dem. Det, de umiddelbart kan gøre noget ved, er at få beboerne i arbejde. Afdelingen mangler at få 12 personer i arbejde, så er de af listen, som den har været på siden 2016.
Der var stor opbakning fra beboerne til at gøre, hvad der var nødvendigt for at redde afdelingen.

Skovgårdsparken er to afdelinger, hvor BB fylder 66 % og AAB 34 %. Derfor vil det gå ud over Sigridsvej, hvis man skal have et stykke jord, der hænger sammen.

Skovgårdsparken er to afdelinger, hvor BB fylder 66 % og AAB 34 %. Derfor vil det gå ud over Sigridsvej, hvis man skal have et stykke jord, der hænger sammen.

Arbejdsløse beboerne får tilbudt penge for at flytte
Afdelingen har indgået aftale med Beskæftigelsesforvaltningen om udstationering af jobkonsulent hver tirsdag – indsatsen intensiveres nu.
Afdelingsbestyrelsen har sagt god for selv at hyre en medarbejder om nødvendigt. Der er en aftale på bedding med den sociale boligtildeling og boligforeningens administration.

Afdelingen agter at betale arbejdsløse beboere en stor rund sum og hjælpe dem med at flytte i samarbejde med medarbejdere i Aarhus Kommune. Der skal foretages en forundersøgelse ved boligselskab i København og en boligadvokat om mulighed for en kreativ løsning på afdelingens ghetto-problem. ” Jeg kan ikke fortælle jer mere, for folketing og byråd vil omgående stoppe hullet, hvis de bliver opmærksom på det.”

Løsninger for højhuset
Såfremt afdelingen er på ghettolisten til nytår, vil en nedrivning og genopførelse af højhuset som almene boliger være usandsynlig. De vil næppe kunne få LBF til at finansiere med den risiko, at der alligevel skal rives så meget ned kort tid efter. Beboere fra højhuset var utilfredse med stedets tilstand. De beklagede sig over udluftningsmulighederne. Afdelingsbestyrelsen har bekræftet, at der ikke er ændret på den indvendige vedligeholdelse, og at lejlighederne ikke er tidssvarende mere. Men de er billige. Vagn gentog, at løsningen for højhuset, som sagt gentagne gange, skal være klar i 2020. Tekniske undersøgelser i 2018 har vist, at der ikke som frygtet var PCB i fuger i højhuset.

Andre emner på mødet
Beboerne i ungdomsboligerne beklagede sig over vinduer, der ikke kunne vippes.
Personalet tager kontakt og laver om nødvendigt en totalgennemgang.
Garageporte bliver skiftet i efteråret.
Der mangler kun beslutning om farven.
Cykelskure kommer i vinter ved gavle af blokkene.

Tak til Lise Klærke
Administrationschef Susanne Witting redegjorde for budgettet, som viste, at afdelingen stod til en huslejestigning på nul procent. Det blev selvfølgelig stemt igennem.

Derefter var der valg til bestyrelsen, hvor Lise Klærke havde valgt ikke at genopstille. Hun har valgt at flytte fra afdelingen til Ebeltoft, hvor hun vil nyde sit otium. Vagn Eriksen har været meget glad for hendes arbejde og udtrykte på bestyrelsens vegne stor ros for hendes store engagement og held og lykke i fremtiden.

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:
Camilla Sørensen, Ruth Johansen og Lars Jacobsen. Hanaan  Yousuf blev 1.-suppleant og Najma Ahmed Mohamoud 2.-suppleant.

Så var mødet ovre, og de sluttede, traditionen tro, mødet af med lidt til ganen og smørrebrød.

JOBVEJLEDNINGEN
Nye åbningstider fra den 9. oktober.
Tirsdage kl. 18-21.

Afdelingsmøde

Huslejestigning 0,0 %.
Gennemsnitlig husleje pr. m2 714 kr.
Skovgårdsparken kan tilbyde 1-4 værelses lejligheder og 1-2 værelses ungdomsboliger.

Adresse:
Ingasvej, Karensvej, Sigridsvej og Astridsvej, 8220 Brabrand.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt