Møde med borgmesteren

Boligforeningen vil ikke forhandle med kommunen, før folketinget vedtager aftalen

Fredag den 7. september mødtes borgmesteren med formanden for boligforeningen om den kommende udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj. På mødet blev der drøftet tre temaer.

Det er forventningen, at Folketinget vedtager den nye lovgivning omkring den 1. december i år. Boligforeningen har derfor besluttet, at der endnu ikke kan forhandles med kommunen om indholdet i planen, fordi det fortsat er uklart, hvilken ramme der gælder for vedtagelsen af en udviklingsplan. Samtidig giver det tid til, at boligforeningen og de to afdelinger kan udarbejde sit eget udspil til en plan. På den baggrund blev det aftalt at holde et nyt møde i begyndelsen af december.

Da der ikke er udsigt til en færdig aftale i 2018, er der aktiviteter og initiativer, som risikerer at gå i stå. Det drejer sig dels om aktiviteterne i informationscenteret E&P Huset, dels byggeriet af beboerhuset i Gellerup. Parterne var enige om at søge en afklaring, som kan sikre en kontinuerlig fremdrift, men det er en forudsætning, at der er en økonomisk sikkerhed for beboerne.

Endelig orienterede borgmesteren om, at kommunen ønsker at iværksætte informationsarbejde for at skabe en tryghed for områdets beboere. Boligforeningens formand fandt ikke, at der med kommunens udmeldinger om boliggarantier var grundlag for at øge trygheden på nuværende tidspunkt, men anbefalede at afvente, til der kunne gives en reel og konkret information.

Borgmester Jacob Bundsgaard Johansen. Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Borgmester Jacob Bundsgaard Johansen. Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-06 Oktober side 5
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2018-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Møde med borgmesteren
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data