Møde med borgmesteren

Boligforeningen vil ikke forhandle med kommunen, før folketinget vedtager aftalen

Tekst Keld Laursen, direktør. Arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Fredag den 7. september mødtes borgmesteren med formanden for boligforeningen om den kommende udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj. På mødet blev der drøftet tre temaer.

Det er forventningen, at Folketinget vedtager den nye lovgivning omkring den 1. december i år. Boligforeningen har derfor besluttet, at der endnu ikke kan forhandles med kommunen om indholdet i planen, fordi det fortsat er uklart, hvilken ramme der gælder for vedtagelsen af en udviklingsplan. Samtidig giver det tid til, at boligforeningen og de to afdelinger kan udarbejde sit eget udspil til en plan. På den baggrund blev det aftalt at holde et nyt møde i begyndelsen af december.

Da der ikke er udsigt til en færdig aftale i 2018, er der aktiviteter og initiativer, som risikerer at gå i stå. Det drejer sig dels om aktiviteterne i informationscenteret E&P Huset, dels byggeriet af beboerhuset i Gellerup. Parterne var enige om at søge en afklaring, som kan sikre en kontinuerlig fremdrift, men det er en forudsætning, at der er en økonomisk sikkerhed for beboerne.

Endelig orienterede borgmesteren om, at kommunen ønsker at iværksætte informationsarbejde for at skabe en tryghed for områdets beboere. Boligforeningens formand fandt ikke, at der med kommunens udmeldinger om boliggarantier var grundlag for at øge trygheden på nuværende tidspunkt, men anbefalede at afvente, til der kunne gives en reel og konkret information.

Borgmester Jacob Bundsgaard Johansen. Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Borgmester Jacob Bundsgaard Johansen. Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt