Afd. 30: Stille og roligt i Solbjerg

Afdeling 30 – Pilevangen

Ingen huslejestigning i Pilevangen

Det var den ottende beretning i den unge afdelings historie, og formand Per Tirstrup fremlagde den. Dorrit har valgt at fraflytte afdelingen, og derfor er Lone trådt ind i bestyrelsen i stedet.

Formanden fortalte, at det har været et roligt år, men der har alligevel været nok at tage sig til. Selvom afdelingen har to pladser i grundejerforeningen, har det været svært for repræsentanterne Martin og Jakob at nå møderne, da de afholdes på tidspunkter, hvor folk normalt er på arbejde.

Ingen juletræs- eller fastelavnsfest, men der blev den 30. juni afholdt sommerfest med helstegt pattegris og masser af hygge.

Afdelingen har siden sidste møde fået ny sekretær, Ninna Andersen, så hende blev der også budt velkommen til.

Trafik

Folk kører for hurtigt på vejene ved Pilevangen. Der er masser af børn i afdelingen, og der kan hurtigt opstå farlige situationer. Så Per Tirstrup beder folk om at være påpasselige med ikke at køre for stærk.

Beretning fra foreningsbestyrelsen

Christina Madsen fra foreningsbestyrelsen redegjorde for, hvad der sker i boligforeningen for tiden. Hun fortalte om nye afdelinger og om Folketingets ghettoaftale.

Her blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt man kan risikere, at nogle af beboerne i Gellerup bliver genhuset i Pilevangen. Her var svaret, at det kan man i princippet godt, men her blev også nævnt fra salen, at kommunen har hver fjerde bolig, som de kan tildele, men det kræver, at nogen har lyst til at flytte til Solbjerg.

Budget og regnskab

Budgettet blev enstemmigt godkendt uden spørgsmål, men huslejen stiger heller ikke. Regnskabet blev taget til efterretning.

Valg

Valget fungerede gnidningsfrit, idet kun Per Tirstrup og Jesper Viberg genopstillede, og de blev selvfølgelig genvalgt. Der blev dog ikke valgt nogen suppleant.

Til FAS Syd blev Jakob Knudsen valgt, men der blev desværre ikke valgt nogen til Skræppens redaktion.

Spørgsmål fra beboerne

Inden mødet sluttede, var der lige et spørgsmål om fraflytning: Hvis en beboer flytter ud, og regningen er større end indskuddet, hvem betaler så den regning? Serviceleder Torben Lomborg oplyste, at afdelingen kommer til at betale 330 kroner pr. lejemål, mens resten bliver betalt af dispositionsfonden. Christina forklarede, at der ville blive sendt en flytteregning til personen, som flytter.

Der blev spurgt ind til, hvordan reglerne er, hvis man har et hegn i sin have, når man flytter: Skal hegnet så væk? Torben svarede, at et hegn og en terrasse skal fjernes ved fraflytning. Hvis man har fået en godkendelse på det arbejde, der er lavet, så er det en anden sag.

Afdelingsmøde

Huslejestigning 0 %.
Gennemsnitlig leje 893 kr. pr. m2.

5 stk. toværelses på 80,8 m2.
8 stk. treværelses på 95,5 m2.
15 stk. fireværelses på 98,9 m2.
15 stk. femværelses på 114,5 m2.

Adresse: Pilevangen 2-86, 8355 Solbjerg.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November side 34
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Sommer­fest med helstegt pattegris
    Afd. 30: Stille og roligt i Solbjerg
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data