Lille fremmøde hos de ikke-bolighavende medlemmer

Tre tidligere beboere i Brabrand Boligforening klar til fortsat at gøre en indsats for beboerdemokratiet

Der var nok af kage og god plads rundt om bordet, da der torsdag den 20. september blev holdt møde for ikke-bolighavende medlemmer i Brabrand Boligforening. Kun tre tidligere beboere mødte frem til mødet, der foregik i boligforeningens administration på Rymarken.

Efter de ikke-bolighavende medlemmers møde blev der skålet i et lille glas af de to genvalgte repræsentantskabsmedlemmer, Bo Sigismund og Kaj Berg, mens suppleant Joan Berg så til.

Efter de ikke-bolighavende medlemmers møde blev der skålet i et lille glas af de to genvalgte repræsentantskabsmedlemmer, Bo Sigismund og Kaj Berg, mens suppleant Joan Berg så til.

Bo Sigismund blev valgt til dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.

Helle Hansen fra foreningsbestyrelsen holdt foreningens beretning for det forløbende år. Der blev også givet en orientering om den kommende udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj, som er undervejs i forbindelse med ghettoaftalen. Samt et bud på, hvor store forandringer det vil kunne medføre for boligforeningen, afhængigt af udfaldet af efterårets politiske forhandlinger i Folketinget og senere ved de lokale forhandlinger med Aarhus Byråd.

Det blev stillet spørgsmål vedrørende nybyggeri, og om boligforeningen har tanker om at bygge uden for Aarhus Kommune, for eksempel Skovby eller Galten i Skanderborg Kommune.
Svaret lød, at der ikke aktuelt er konkrete planer, men at det har været på tale, og at det måske vil kunne være en mulighed, hvis det rigtige projekt viser sig.

Genvalg til repræsentantskab

Da dagsordenen nåede til punktet valg, genopstillede Bo Sigismund og Kaj Berg og Connie Bangsheim, der havde givet skriftligt tilsagn, mens Joan Berg takkede ja til suppleantposten, så der blev ikke holdt afstemning.

Det var ikke muligt at finde en repræsentant til Skræppebladets redaktion, hvor Bo Sigimund ikke ønskede at genopstillede. Han lovede dog at fortsætte som frivillig.

Ikke-bolighavende medlemmers årlige møde

Ikke-bolighavende medlemmer er beskrevet i Brabrand Boligforenings vedtægter fra §5 til §8.

Her har tidligere beboere, der er flyttet ud af deres almene lejelejlighed eller -hus, mulighed for at møde frem og blive valgt til boligforeningens repræsentantskab, hvor de ikke-bolighavende medlemmer har tre repræsentanter.


En protokol med årtiers håndskrevne referater

Jævnfør den nuværende § 7 Stk. 3 i Brabrand Boligforenings vedtægter om ikke-bolighavende medlemmers årlige møde skal der ”i en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten. Afskrift tilsendes snarest de valgte repræsentanter og suppleanter”.

Den fine gamle protokol bruges den dag i dag til at lave håndskrevne referater fra møderne for de ikke bolighavende medlemmer.

Et kig i protokollen afslører, at håndskifterne over årerne har ændret udsende, siden det første referat blev skrevet ind.

På første side står:Nærværende protokol autoriseres i h. t. vedtægternes §31c som forhandlingsprotokol for Brabrand boligforenings møder for ikke bolighavende medlemmer.
Brabrand, den 1. april 1960
E.V. Jørgensen, Formand

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November side 37
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data