Søen i byparken i Gellerup

Hvor kommer vandet i søen fra?

Tekst Søren Rostved og Vibeke Dam Hansen, fotos Oleg Mose

Da jeg en dag i parken af en forbipasserende blev spurgt om, om der egentligt er fyldt vand i søen, blev jeg egentlig lidt i tvivl. Derfor spurgte jeg skov- og landskabsingeniør ved SLA Søren Rostved, om han ville bidrage til en historie om søen i parken.

Flere formål
Søen er en kombination af et rekreativt tiltag og et teknisk anlæg, og derved kan den opfylde flere behov. Dels kan man hygge sig og nyde godt af både at se på og opholde sig ved søen, samtidig med at søen fungerer som et regnvandsbassin, der opsamler regnvandet blandt andet fra blokkene Gudrunsvej 22-30 og 38-44.

På den måde er søen med til ikke at belaste kloaksystem unødigt, for eksempel ved skybrudshændelser, som vi i de senere år har haft nogle stykker af og sikkert også må indstille os på i fremtiden.

Regnvandsbassinet fungerer som et magasin, og det opsamlede vand bliver biologisk oprenset af de organismer, der er i søen. Søen har et vandspejl på ca. 3000 m2, og på det dybeste sted er den ca. 1,8 m dyb.

I korte perioder i vintermåderne var der is på søen, og vi måtte advare mod at opholde sig på isen, selv om det er forståeligt, at leg på isen er utroligt tillokkende.

Beskyttet natur
I det øjeblik en sø overskrider et permanent overfladareal på 100 m2, bliver den beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at der er nogle krav til, hvordan vi behandler søen, men også de omkringliggende områder. For eksempel er det ikke tilladt at pumpe vand op af en sø uden en forudgående screening af biologien i søen for at vurdere, om denne vil lide skade af, at man pumper vand.
Da vi har stort behov for vand til at holde planter, træer og buske i byparken i live, har vi foretaget en sådan screening med det resultat, at søens miljø ikke vil tage skade, og derfor har vi fået det, der hedder en vandindvindingstilladelse.

Hvorfor vander vi nu?
I skrivende stund – slutningen af april – er vi begyndt at få lidt regn og mere er på vej. Men hvorfor har man så kunnet se parken blive vandet med oppumpet vand fra søen? Forklaringen er, at vi har et regnunderskud på ca. 45 mm for april. En regnvejrsdag gør heller ikke megen gavn, da det kræver meget vand blot for at opfugte overfladejorden og derved gøre vandet tilgængeligt for træerne.

Træernes behov
Vi har dygtige driftsfolk og gartnere fra Naturbyg.dk ApS, som har udviklet et system til vanding af byparken med sprinkleranlæg, så vi ret nøjagtigt ved, hvor meget vand de enkelte træer får. Træernes vandbehov er meget forskellige og afhængige af mange faktorer. En ting er dog sikkert for byparkens beplantning, og det er, at den har behov for vand.

Første sæson
Sidste år ved denne tid var vi i anlæggelsens sidste fase, og den meget varme og tørre periode gjorde, at vækstbetingelserne ikke var de bedste. Derfor glæder vi os i høj grad til, at træer og buske springer grønne og farvestrålende ud, og urterne vokser op.

Hvis du er interesseret i byparken, beplantning, driften og så videre, er du velkommen til at kontakt Søren Rostved på sro@sla.dk.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt