Ny minister lyttede til os

Boligforeningens formand skriver om sit og direktørens møde med boligminister Kaare Dybvad

Af Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening

Boligminister Kaare Dybvad holdt møde med Brabrand Boligforening i forbindelse med sit besøg i Skovgårdsparken mandag den 19. august. Han var ledsaget af sine embedsmænd, og fra os deltog formand og direktør. Mit klare indtryk er, at han er meget positiv overfor Skovgårdsparken, og han lyttede og stillede spørgsmål, også om situationen i Gellerup og Toveshøj.

Skovgårdsparken i centrum
Afdelingen har i tre år stået på den hårde såkaldte G-liste. Vi takkede ministeren, fordi han ikke længere ønsker at bruge G-ordet.  Men listen er der stadig og truer Skovgårdsparken. Hvis udviklingen – der går den rigtige vej – ikke vendes hurtigt nok, kan afdelingen blive påtvunget en såkaldt udviklingsplan med omfattende nedrivninger til følge.

Vi gjorde Kaare Dybvad opmærksom på, at det ville være synd og skam, hvis gode velrenoverede og energirigtige lejligheder i en velfungerende afdeling skulle rives ned. Det ville både være helt ude af proportioner og et stort samfundsmæssigt spild.

Vi understregede, at der er en positiv udvikling i beskæftigelsen – og at der gøres en stor indsats i afdelingen. Det er mit klare indtryk, at minis-teren ser meget positivt på Skovgårdsparken, og vi kan håbe på, at han vil støtte indsatsen for at undgå en udviklingsplan i dette område.

Et kig til Gellerupparken fra Skovgårdsparkens højhus på Astridsvej

Et kig til Gellerupparken fra Skovgårdsparkens højhus på Astridsvej

Udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj vil blive godkendt
Knap så opmuntrende er udsigterne for Gellerup og Toveshøj. Det stod klart, at udviklingsplanerne med omfattende nedrivninger vil blive godkendt i løbet af efteråret, når ministeren har drøftet planerne med partiernes ordførere.

Der er et stort flertal for det i Folketinget, og det såkaldte forståelsespapir, som regeringen bygger sin politik på, forhindrer ikke godkendelse af udviklingsplaner i de mest omtalte områder som Vollsmose,

Tingbjerg, Mjølnerparken, Bis-pehaven, Toveshøj og Gellerup. Derimod åbner forståelsespapiret for lempelser i andre områder. 

Kaare Dybvad lyttede opmærksomt til vores ønsker om genhusning for beboere, der tvinges til at flytte. Vi ønsker, at ministeriet godkender aftalen med kommunen om, at borgere i nedrivningsramte boliger kan tilbydes en bolig i deres egen afdeling. Der er i aftalen også en mulighed for at give tilbud om frivillig genhusning af beboere i boliger, der ikke skal rives ned. Vi opfordrede ministeren til også at godkende denne del af aftalen.

Ønsker om visionær boligpolitik
Vi gav Kaare Dybvad tilsagn om, at vi aktivt vil medvirke til at føre en visionær boligpolitik ud i livet med blandt andet nye billige almene boliger og en aktiv klimapolitik. Der er ikke mindst brug for, at et flertal i Folketinget erstatter nedrevne boliger med nye billige boliger, ellers stiger uligheden i samfundet.

Vi har inviteret både Kaare Dybvad og Folketingets boligudvalg til at besøge os i efteråret.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt