Afd. 23: Budgettet i Skovhøj skal sendes ind til Tilsynet

Afdeling 23 – Skovhøj

En enkelt post blev nedstemt på mødet

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Ifølge formand Benny Pedersen fungerer det fint i afdelingen. Plænerne vedligeholdes pænt, storskraldordningen fungerer, men skråninger og buske kan trænge til eftersyn. Der er også ønske om en robotstøvsuger. Til sidst roste Benny driften for at være gode til at samle affald. Efter denne korte beretning blev den enstemmigt godkendt.

Benny Pedersen fra dengang Skræppen besøgte afdeling 23 for at se den ”Med Andre Øjne”.

Benny Pedersen fra dengang Skræppen besøgte afdeling 23
for at se den ”Med Andre Øjne”.

Budget for 2020
Så kom de til noget mere alvorligt. Afdelingen står nemlig til en huslejestigning på 1,7 % for 2020. En af grundene til det er, at der er en forhøjelse af vedligeholdelseskontoen på 8 kroner pr. m2. Det var der kritik af fra nogle af beboerne, da de mente, at de havde boet i afdelingen så længe, at de allerede havde sparet mange penge op. Det betød også, at der blev stillet ændringsforslag til budgettet.

Forslaget gik ud på, at netop denne stigning ikke skulle vedtages. Det blev der så stemt om. Og det blev tæt.
18 stemmer for, 16 stemmer imod, og otte undlod at stemme. Det blev dermed stemt igennem. Fordi forslaget blev fremlagt på selve møde, så er boligforeningen nødt til at sende budgettet til Tilsynet i Aarhus Kommune, der skal afgøre, om budgettet kan godkendes.

Forslag
Der var syv forslag til mødet. De fleste handlede om præciseringer med hensyn til ordensreglementet. De beslutninger, der blev taget, kan ses på Brabrand Boligforenings hjemmeside.
Men noget af det, der blev besluttet, var, at der skulle indkøbes en hjertestarter til afdelingen.

Valg
Der skulle selvfølgelig vælges medlemmer til afdelingsbestyrelsen.Her blev Poul Andersen valgt som medlem, men der var ingen, der ønskede at opstille som suppleant.
Der var heller ikke nogen, der var interesseret i at være medlem af Skræppens redaktion, men de fik dog valgt Freddy Werner til repræsentant for FAS Syd.

Til sidst blev der snakket om vand i postkasserne, som driften lovede at kigge på, og høje temperaturer i pulterrum. Det kigger afdelingsbestyrelsen på.

Afdeling 23, Skovhøj

To- og trerums lejligheder
64 boliger
Alle boliger er seniorboliger, som fortrinsvis udlejes til personer over 55 år uden hjemmeboende

Huslejestigning 1,7 % (før Tilsynet)
Husleje pr. m² 997 kr.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt