Afd. 11: Odinsgård får 4G-mast og Aura delebiler

Afdeling 11 – Odinsgård

Beboerne har besluttet, at der stilles en 4G-mast op og installeres el-ladestandere i afdelingen

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

14 husstande var repræsenteret, da Odinsgård den 6. januar afholdt et ekstraordinært beboermøde. Der var kun to ting på dagsordenen, nemlig 4G-mast og delebilsordning og hermed etablering af el-ladestandere.

Formand Lene Olm fortalte beboerne, at Odinsgård siden 2007 har haft en 3G-mast, der står på taget ved 207.
Det giver årligt afdelingen en indtægt på 48.000 kroner og har været et godt tilskud til afdelingens udgifter gennem tiden.

Nu er afdelingen imidlertid blevet kontaktet af KTP Tower, som repræsenterer Hi3G, om tilladelse til at sætte en 4G-mast op i afdelingen.
Den årlige lejeindkomst bliver på 40.000 kroner. Der bliver altså to master fremover i afdelingen og dermed en betydelig ekstraindtægt.

Bestyrelsens forslag vedrørende indtægten fra 4G-masten gik på, at den ekstra indtægt skulle finansiere rest-investeringen på elbiler. Afdelingen søgte i sommer Energistyrelsen om tilskud til etableringsomkostningerne og fik bevilget 40 % til afdelingens kommende elbiler.

Efter gennemgang af projektet blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Allerede i 2018 blev Skovgårdsparken den første afdeling i Brabrand Boligforening, som fik delebilordning. Her i 2020 følger Odinsgård med. (Billedet her stammer fra Skovgårdsparken, hvor daværende medlem af afdelingsbestyrelsen fik en prøvetur).

Allerede i 2018 blev Skovgårdsparken den første afdeling i Brabrand Boligforening, som fik delebilordning. Her i 2020 følger Odinsgård med. (Billedet her stammer fra Skovgårdsparken, hvor daværende medlem af afdelingsbestyrelsen fik en prøvetur).

El-stander og delebiler
Allerede på beboermødet i 2018 blev det besluttet, at der skulle klargøres til elbiler, da afdelingen skulle have asfalteret, så for ikke at skulle grave to gange blev det besluttet, hvor delebilerne skulle stå.

På beboermødet i september var delebilerne også med. På det tidspunkt var budgettet højere, men det har vist sig, at afdelingen selv har de ampere, som er nødvendige, og derfor blev tilslutningsbidraget væsentlig billigere. Det betød også, at bevillingen blev mindre, så i stedet for 48.000 kr. er det nu på 36.150 kroner fra Energistyrelsen.

Samarbejdsaftalen med AURA er kommet på plads, ligesom rammeaftalen og afdelingens fællesstrøm, der nu fra 1. februar kommer fra Aura, så de nu har en opdeling af de to delebiler og en stander til køb af strøm til elbiler. Bestyrelsen har forhandlet sig frem til en erhvervsaftale til de beboere, der får strøm fra Aura, det vil sige at de betaler ens pris uanset tidspunktet på døgnet og ikke som nu billigere om natten. Bestyrelsen vil informere beboerne, om de har mulighed for at flytte deres elaftale. Der er aftalt en procedure for det.

Finansiering
Beboerne vedtog enstemmigt, at udgifterne i forbindelse med etableringen af ordningen lånes af egne midler/henlæggelser med lejeindtægten fra den nye 4G-mast. Etableringen af elbiler bliver hermed huslejeneutral og er tilbagebetalt over 24 måneder.

Pladserne er gjort klar, og afdelingen regner med, at etableringen tager fire uger, så engang i februar har beboerne i første omgang en delebil, og de der har deres egen elbil, har hermed mulighed for at tanke strøm i afdelingen.

Alle aftaler blev underskrevet dagen efter beboermødet af administrationen, så bestyrelsen venter spændt på at få vinget en arbejdsopgave af, som ikke har været uden pænt store udfordringer. Der er udarbejdet samtykkeskrivelser til de beboere, der ønsker at flytte deres el-aftale fra Vindstød til Aura.

Beboerne får selvfølgelig yderligere information løbende.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt