Afd. 4: Postkasser skal fortælle historien om nedrivningerne

Afdeling 4 – Gellerupparken

Ghettolov og udviklingsplan er anledning til udstilling om beboernes usikkerhed og uvished

Hvis udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj gennemføres, vil syv blokke i Gellerupparken inden for et par år blive revet ned. Om det sker, er endnu ikke besluttet, men nedrivningskuglen svinger i den retning.
Hvordan er det at bo og leve med sådan en usikkerhed? Hvad kan beboerne regne med, det ender med? Skal man skynde sig at flytte? Skal man satse på genhusning i boligforeningen? Masser af uvished, der ikke kan undgå at hænge som en truende sky over hverdagen. Hvornår og hvordan slår lynet ned? Hvis det gør?

Postkasse-fortællinger er arbejdstitlen på et projekt, der kan give den uvished en stemme: Beboernes stemme.

Ester Engrob flyttede ind i en lejlighed på 3. sal på Dortesvej 9 i sommeren 2019. Knap en uge efter, at hun havde skrevet under på lejekontrakten, blev det offentliggjort, at der foreslås i udviklingsaftalen, at blokken skal rives ned.
Ester valgte derfor for et år siden at flytte videre til en nyrenoveret lejlighed i blok B7 på Gudrunsvej. Det samme gjorde to af hendes naboer fra opgangen på Dortesvej. De flyttede alle, fordi de ønsker at blive boende i Gellerupparken.
Esters og hendes naboers historier bliver nogle af fortællingerne i postkasse-udstillingen.

Der er politik, og så er der mennesker

Hvordan er det at være usikker på noget så altafgørende som ens fremtidige bolig?

Nogle beboere har haft deres hjem i adskillige 10-år i blokkene. Nogle er måske glade for udsigten til at blive genhuset, nogle flytter bare eller er for længst flyttet, mens andre håber til det sidste.
Usikkerheden for dem, der stadig håber, må være en belastning. Gulvtæppet kan blive revet væk, helt bogstaveligt, og smidt ovenpå et flyttelæs med måske uønsket destination.

Postkasse-fortællinger er et talerør for dem, det egentlig drejer sig om, beboerne. Når politikere og boligforening sætter kryds ved en blok på en plantegning, når aftaler om kvoter og procenter indgås, så er det enkeltmennesker og familier, der mærker konsekvenserne.

Syv blokke fylder ikke meget på en fin model for fremtiden, når der forhandles. Postkasse-fortællinger vil vise de menneskelige konsekvenser med beboernes egne historier.

De enkelte beboeres historier

Projektet har været undervejs i længere tid, men er blevet forsinket af corona.

Til maj vil beboerne i de syv blokke, der er truet af nedrivning, blive kontaktet. Så er det op til hver enkelt beboer, om og hvor meget de vil fortælle, og hvordan de vil bidrage med deres historie. Vil de træde meget frem eller blot sætte et par ord på deres oplevelse?

Det er fysiske postkasser, der bliver rammen om historien om hvert enkelt hjem. Beboernes bidrag til udstillingen, hvad enten det er ganske få ord eller en længere historie, kan formidles som tekst, i billeder, lyd, med små opstillinger, tegninger eller collager, ja alt, hvad der kan rummes i en postkasse. Beboeren er selv med til at bestemme udformningen af ’sin’ postkasse-fortælling.

Postkasserne taler!

”Udstillingen giver mulighed for, at vi andre kan opleve, hvordan det er at blive bragt i en situation, hvor ens hjem pludselig kan blive taget fra en. Beboerne får en mulighed for at fortælle, hvad de tænker og føler. Vi vil gerne samle omkring 30 forskellige beretninger fra personer og familier, der bliver berørt af udviklingsplanen og dens mærkbareste konsekvens: Nedrivning af blokke. Hvordan det egentligt er at bo i konstant usikkerhed?”
Det vil idémagerne Helle Hansen og Daniel Mantel gerne vide.

Flytbare postkasser

Postkasse-fortællingerne bliver samlet i en enhed, en slags skulptur, der kan flyttes og udstilles forskellige steder, hvor det er relevant, som i Blixens, hos Brabrand Boligforening, på Gellerup Bibliotek og måske i Rådhushallen.

Senere vil fortællingerne blive opbevaret af Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv, så ingen glemmer de syv blokke og deres fortælling om, hvad beboerne blev udsat for. Uanset det endelige udfald af lovgivning og planer har det været år med usikkerhed, som sætter spor. Fortællingerne bevares for eftertiden.

Vil du fortælle din postkasse-historie?

Bor du i en af de syv blokke, der er udpeget til nedrivning, og vil du gerne fortælle din historie i en postkasse, så kontakt Helle Hansen: 27 83 27 82 eller pr. mail: hhmh65[AT]hotmail[DOT]com.

Det kan være med få ord eller et enkelt billede, måske en kort bemærkning eller en hel fortælling om et mangeårigt liv i et hjem i en blok. Alle former for bidrag er velkomne: Beboere i de syv blokke har levet med en utålelig uvished i al for lang tid. I fortjener at blive hørt!

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-03 Maj side 24-25
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data