Indvielse: Gene­ration­ernes Hus bringer folk sammen

Mandag d. 6. september blev Generationernes Hus officielt indviet

Mere end 200 fremmødte var samlet i multisalen, og helt i husets ånd var alle generationer repræsenteret: Der var både beboere fra familieboligerne, ungdomsboligerne, handicapboligerne og plejeboligerne, og også børn og ansatte fra børnehaven og vuggestuen mødte op.

Allan Tambo, der er chef for Generationernes Hus, bød de mange fremmødte velkommen.

“Generationernes Hus er en helt ny måde at tænke velfærd på. Her kan beboere med forskellige baggrunde, aldre og livssituationer bo sammen og drage nytte af det fællesskab, man får på tværs. Det her er en af fremtidens måder at bo på. Det giver en mangfoldighed, der ikke er set andre steder,” sagde Allan Tambo, før han gav ordet til Brabrand Boligforenings formand Keld Albrechtsen og de tre rådmænd fra husets tre opførende magistrater: Sundhed og Omsorg, Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Keld Albrechtsen fremhævede i sin tale både husets fællesskab og samlingskraft som vigtige elementer og påpegede desuden byggeriets unikke bidrag til Aarhus Ø som samlingspunkt ikke kun for beboerne, men for hele bydelen.

”Huset er et forsøg på at bygge bro imellem både generationer og boformer på en måde, som forhåbentlig kan bidrage til en øget velfærd. Vi i Brabrand Boligforening har fundet det vigtigt, at der indgår både ungdomsboliger og familieboliger, da den almene sektor har en lang tradition for at skabe løsninger, der er for alle,” sagde Keld Albrechtsen.
Rådmændene fremhævede også hver især det unikke ved Generationernes Hus og det helt særlige samarbejde, som huset er et udtryk for.

“Generationernes Hus er et af de mest innovative projekter i Aarhus Kommune. Det er en nyskabelse inden for brobygning mellem generationer. Jeg er utrolig stolt over, at vi nu endelig kan indvie Aarhus’ nye hjem for ældre mennesker, børnefamilier og mennesker med handicap,” sagde rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive.

Sømandens udsigt

Til at hjælpe med at klippe de røde bånd var Børge Mikkelsen, der bor i en af ældreboligerne, samt to børn fra husets daginstitution, Børnenes Ø.
Børge Mikkelsen holdt en tale om, hvor heldig han føler sig over at tilbringe sin ”fjerde alderdom” så skønt et sted. Han fortalte også, at han fra sit vindue kan se det sted på havnen, hvor han engang lagde til kaj som sømand. I anledning af indvielsen overrakte han derfor flaget fra sin gamle skibsmast som en gave til huset.

Fakta om Generationernes Hus

Generationernes Hus består af 100 ældreboliger, 100 plejeboliger, 40 ungdomsboliger, 40 familieboliger, 24 boliger til voksne med handicap samt daginstitutionen Børnenes Ø med plads til 150 børn i alderen 0-6 år.

Derudover deles alle beboere om en lang række fællesområder såsom musiklokale, træningsrum, orangeri, køkkener og værksted. Bygningen er fyldt med brede gange og små kroge, hvor man kan mødes til både faste og spontane fællesarrangementer. Ved de mange sofaer og borde kan beboerne finde sammen til strikkeklub, studiearbejde, brætspil eller noget helt fjerde.

Brabrand Boligforenings beboere var de første, der flyttede ind i efteråret 2020. Siden er folk flyttet ind i etaper.

Omkring 500 mennesker kommer på sigt til at have en hverdag med base i Generationernes Hus. Også lokalområdets beboere bydes indenfor – bl.a. i caféen Øens Madhus, i husets sundhedsklinik samt til forskellige kulturtilbud. Generationernes Hus spiller allerede nu en rolle som Øens medborgerhus med blandt andet sankthans for alle, foredrag og forestillinger.

Man skal visiteres via kommunen for at komme i betragtning til en ældre-, pleje- eller handicapbolig. Ungdoms- og familieboligerne udlejes gennem Brabrand Boligforening.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-06 oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-06 oktober side 11
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2021-06 oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Indvielse: Gene­ration­ernes Hus bringer folk sammen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data