Stort fokus på energibesparende teknologi

I flere afdelinger er udgifterne til el-forbruget til fællesbelysning reduceret med 50 % ved at skifte til LED-belysning

I Brabrand Boligforening arbejder vi hele tiden på at nedbringe energiforbruget i vores afdelinger til gavn for beboerne og miljøet. I flere afdelinger har vi allerede fundet besparelser på 50 procent på el alene ved at se på fælles­belysningen.

Det er godt for både klimaet og beboernes økonomi, og vi arbejder derfor videre med at fremme energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i vores afdelinger. Her er investering i ny teknologi afgørende, da det giver os præcis data over forbruget, som på den måde kan følges nøje og reguleres efter behov.

Vi har særligt fokus på tre områder:

  • Elforbrug til belysning: Traditionelle armaturer udskiftes med mere energivenlig LED-belysning, og der sættes styring på lyset, så det tænder og slukker efter behov. Dette relativt simple tiltag har som nævnt givet en besparelse på helt op til 50‌ %, og alle afdelinger vil i løbet af de kommende år få LED-belysning på fællesarealerne.
  • Varmeforbruget i boligerne: Vi har fokus på at få styret og reguleret varme­installationerne, så beboerne får den maksimale varmeudnyttelse, og vi samtidig reducerer varmetabet og varmeafkølingsudgifterne.
  • Elforbrug til ventilationssystemer: Ældre ventilationsanlæg udskiftes med nye, moderne anlæg med styring, hvor ventilationen reguleres efter behov.

Vi har desuden investeret i et nyt system til alle afdelinger, der giver besked, hvis der er et unormalt vandforbrug i et givent lejemål. Er det tilfældet, går vi proaktivt ind og kontakter beboeren for at undersøge, hvad det skyldes, og hvad vi kan gøre for at undgå ressourcespild og store efterregninger.

Med et vedvarende fokus på grønne og energivenlige teknologier kan Brabrand Boligforening på den måde være med til at vise vejen frem og skubbe på udviklingen mod mere klimavenlige løsninger, der samtidig reducerer beboernes omkostninger til el, vand og varme.

Grøn el og bedre isolering

Tilbage i 2017 indgik vi en grøn energiaftale med firmaet Vindstød, og vi forsynes nu af et dansk energiselskab, der er 100 procent baseret på danske vindmøller. Aftalen med Vindstød er et godt eksempel på, at vi både kan tilbyde vores beboere en lavere elregning og samtidig bidrage til mindre klimabelastning.

Men el fra vindmøller står ikke alene. Vi har også gode erfaringer med energi fra solcelleanlæg i Skovgårdsparken, Østergårdsparken, Pilevangen, Kildeagervej, Havnehusene, Aarhus Kollegiet og i Brabrand Boligforeningens nye administrationsbygning i Gellerup.

Sideløbende med at vi skifter til vedvarende energikilder og elbiler, sker der også en energioptimering af vores mange byggerier – både ved renoveringer, og når vi bygger nyt.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-08 December side 17
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2021-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data