General­forsamling i Fritids­foreningen

Der indkaldes til generalforsamlingen torsdag den 27. oktober kl. 18.00

i Samlingshuset ved Gellerup Bibliotek i Sports- og Kulturcampus, Karen Blixens Boulevard 23, 8220 Brabrand

 1. Valg af dirigent.
 2. Foreningens årsberetning til godkendelse.
 3. Beretning fra Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS) til efterretning.
 4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen og Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte (FAS).
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelse og suppleanter.
 7. Valg af en revisor og to suppleanter.
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest den 27. september.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest være bestyrelsen i hænde den 27. september.

Formand Youssef Abdul Kader

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-05 September side 20
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2022-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • frist for at indsende forslag
  General­forsamling i Fritids­foreningen
 • kl. 18: General­forsamling
  General­forsamling i Fritids­foreningen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data