Chancen for at få et godt liv til alle

Anne Hegelund er ny i foreningsbestyrelsen

Anne Hegelund fra Gellerup, som er ny i foreningsbestyrelsen, har altid gået op i, at alle får chancen for at få et godt liv. Tidligt lærte hun, at folk har forskellige muligheder, og det førte til, at hun blev socialrådgiver.

Hun stammer fra Silkeborg, der er en meget blandet by, hvor villakvarterer ligger mellem parcelhuse og boligblokke. Annes lærerforældre var de første i deres familier med studentereksamen. Som de eneste fra vejen kom hun og hendes bror i folkeskole. Fra 6. klasse flyttede hun til en privatskole, da alle, som kunne, valgte folkeskolen fra. Hun så kontrasten mellem hvor få fra folkeskolen der kom i gymnasiet, i modsætning til privatskolen. Hun følte, der var et socialt ansvar at løfte. Det hele startede med elevrådspolitik i gymnasiet.

Først læste hun psykologi, men da hun syntes, det var for individuelt præget og med for lidt fokus på samfundet, skiftede hun til socialrådgiveruddannelsen. Nu arbejder hun i ungecentret i Værkmestergade, hvor hun behandler sager om social botildeling.

Bo alment

I Aarhus kom hun først til at bo i en ungdomsbolig og derefter på Skjoldhøjkollegiet, men flyttede så til Gellerup. Hun har altid kunnet lide det almene fællesskab, men det er begrænset, hvad unge kan få, hvis de gerne vil bo alment.

Naturen i Gellerup minder om Silke­borg. Hendes blok blev imidlertid revet ned, da hun skulle skrive bacheloropgave. Derefter boede hun i et kollektiv i en almen bolig i Herredsvang, men da det blev opløst, flyttede hun tilbage til Gellerup.
Her føler hun sig mest hjemme. Hendes lejlighed skal imidlertid renoveres og forsvinder helt, og hun skal genhuses igen. Det er hun godt træt af. Hun har købt en kolonihave for i det mindste at have lidt af en base.

Udfordringer

”Der er noget at kæmpe for,” siger Anne.
”Ikke at behøve at være bange for at blive smidt ud af en privat udlejer. Vi skal sætte fokus på alt det gode ved de almene, men det ødelægges af lovgivningen. Alle skal kunne få en god bolig, og lejere skal have det lige så godt som ejere. Lovgivningens angreb på hele den almene sektor løser intet. Rives noget byggeri ned, flyttes problemerne bare.”

Hun har i et par år været medlem af afdelingsbestyrelsen.
”Der er grænser for, hvad der kan ændres på afdelingsplan,” fortsætter hun.

”Vi får se, om jeg kan lave en forskel i foreningsbestyrelsen. Man skal virkelig være vedholdende, hvis resursestærke skal blive. Hvad så, hvis det bliver en lejlighed, der skal renoveres? Folk vil gerne have renoveret, men må vente. Hvor mange gange skal de flyttes rundt og hvor længe? Nogle ting gør, at det ikke er attraktivt at bo her.”

Almene boliger er en løsning

Anne understreger: ”Almene boliger er ikke et problem, men en løsning. Jeg ved fra mit arbejde som socialrådgiver, at det er en løsning for folk, som ellers ikke kan få en ordentlig bolig. Her er et socialt ansvar og netværk. Det er også en løsning i forhold til klimaet. Meget stort potentiale i fællesskabet til at skabe bæredygtige løsninger.

Jeg føler imidlertid, vi ikke bliver hørt. Hvor meget har vi egentlig at skulle have sagt? Beslutningerne skal tages så tæt på beboerne som muligt. Tingene hænger sammen. Hvis man føler, man bliver taget alvorligt, føler man også et ansvar for området.”

Boligforeningens opgaver

På spørgsmålet om boligforeningens opgaver svarer hun: ”Boligforeningen skal også kæmpe imod ulighed. Gøre, hvad man kan for at undgå huslejestigninger. Som interesseorganisation sørge for at varetage beboernes interesser og bevare beboerdemokratiet og udvide det. Forsvare den almene sektor og endda forbedre den. Der skal være mest muligt ejerskab og fællesskab.”

Endelig fortæller Anne om det fremtidige arbejde, at der formodentlig er forskelle fra afdeling til afdeling, og at hun er nysgerrig efter at lære hele boligforeningen at kende, men hun er kritisk over for, at boligforeningen er gået med til nedrivningsplaner langt ud over det, lovgivningen kræver. Dilemmaet er økonomi eller beboernes rettigheder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-05 September side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2022-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data