Nye udlejningsregler: Job=bolig

gellerup-ingen-adgang1.jpg
I Toveshøj og Gellerupparken bliver du helt afvist, hvis du har modtaget kontanthjælp i over et halvt år. I Hans Brogesparken, Søvangen, Skovgårdsparken, Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård kan du komme foran i køen, hvis du har arbejde. De nye regler om kombineret udlejning og fleksibel udlejning er trådt i kraft i Brabrand Boligforening.
Reglerne er dog mere indviklede end ovenfor skitseret.

Kombineret udlejning:

boligsøgende, der i mere end 6 sammenhængende måneder, har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, ikke kan tildeles en ledigbleven lejlighed, hvis lejligheden kan udlejes til andre. Det gælder dog ikke ansøgere, der allerede bor i afdelingen og ønsker at flytte internt
Ansøgere, der afvises efter reglerne om kombineret udlejning, skal af kommunen tilbydes en passende erstatningsbolig andetsteds.
Kombineret udlejning indgår som en del af den såkaldte helhedsplan for Gellerup/Toveshøj-området.

Fleksibel udlejning: Bestemte ansøgere får fortrin. Ansøgere med fortrin kommer bagefter ansøgere, der søger internt i en afdeling, men foran ansøgere fra den almindelige venteliste.
Der er store forskelle fra afdeling til afdeling hvad det er for ansøgere som får fortrin. Fælles er dog at almindeligt arbejde klart er en fordel.

Hjemmesiden for Brabrand Boligforening oplyser følgende punkter, der kan give fortrin:

Hans Brogesparken

1. Personer i afdelingen ved skilsmisse eller samlivsophør
2. Tilflyttere, der har fået arbejde i Århus
3. Studerende
4. Personer over 55 år uden hjemmeboende børn
5. Personer, der flytter fra ejer- eller andelsbolig til lejebolig
6. Personer, der indenfor de sidste 3 år har haft en overvægt af tilknytning til det ordinære arbejdsmarked
7. Personer, der har boet i afdelingen og flytter tilbage indenfor 4 år
Derudover sidestilles par med børnefamilier til 3-,4- og 5-rums boligerne, og enlige med børnefamilier til 3-rums boligerne.

Søvangen


Skovgårdsparken

1. Tilflyttere, der har fået arbejde
2. Personer, der flytter fra ejer- eller andelsbolig til lejebolig
3. Personer, der indenfor de sidste 3 år har haft en overvægt af tilknytning til det ordinære arbejdsmarked
4. Personer i afdelingen ved skilsmisse eller samlivsophør
5. Personer over 55 år uden hjemmeboende børn
6. Studerende
7. Studerende, der bor sammen, til 3-rums boligerne
8. Personer, der har boet i afdelingen og flytter tilbage indenfor 4 år
Derudover sidestilles enlige med børnefamilier til 3-rums boliger, og par med børnefamilier til 3- og 4-rums boliger
1. Studerende
2. Studerende, der bor sammen, til 4-rums boligerne
3. Personer i afdelingen ved skilsmisse eller samlivsophør
4. Tilflyttere, der har fået arbejde i Århus
5. Personer over 55 år uden hjemmeboende børn
6. Personer, der har boet i afdelingen og flytter tilbage indenfor 4 år
7. Personer, der indenfor de sidste 3 år har haft en overvægt af tilknytning til det ordinære arbejdsmarked
8. Personer, der kan dokumentere længerevarende frivilligt arbejde (socialt, miljø, idræt)
9. Personer, med en sundhedsfaglig eller miljømæssig uddannelse
10. Personer med lokal tilknytning
Derudover sidestilles par med børnefamilier til 4-rums boligerne

Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg

1. Personer fra afdelingen ved skilsmisse eller samlivsophør
2. Tilflyttere, der har fået arbejde i Århus
3. Personer, der indenfor de sidste 3 år, har haft en overvægt af tilknytning til det ordinære arbejdsmarked
4. Nyuddannede fra århusianske læreanstalter
5. Studerende
6. Studerende, der bor sammen, til 4- og 5-rumsboligerne
7. Personer, der har boet i afdelingen og flytter tilbage indenfor 4 år
8. Personer over 55 uden hjemmeboende børn
Derudover sidestilles par med børnefamilier til 3- og 4-rumsboligerne, og enlige med børnefamilier til 3-rums boligerne.

Læs mere hos Brabrand Boligforening: http://www.bbbo.dk/webcare.asp?ID=Stc842-Itm

Hjemmeside for Brabrand Boligforening: http://www.bbbo.dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data