Ulovlige ordensreglementer i Brabrand Boligforening

Flere boligafdelinger i Brabrand Boligforening har ordensreglementer, der forbyder beboerne at opsætte antenner og paraboler. Dette er som udgangspunkt ulovligt.

“Vi oplever, at en del boligafdelinger ikke er interesserede i, at der opsættes paraboler, fordi de synes, at det skæmmer bygningen. De er mildest talt helst fri for dem. Mange afdelinger mener, at når man har indgået en aftale med for eksempel YouSee om 36 kanaler, herunder
et antal udenlandske, at det så må være nok for beboerne inklusive de fremmedsprogede,” siger udviklingschef Bjarne Zetterström i Boligselskabernes Landsforening (BL).

Lovgivning
Den seneste udgave af bladet Boligen fra BL sætter fokus på bl.a. paraboler:
“jurist Preben Mathiesen, Boligselskabernes Landsforening, forstår slet ikke, hvorfor afdelingerne nedfælder regler omkring antenner/ paraboler i husordenen. Han mener, at emnet ikke hører hjemme i en husorden, netop fordi der er vedtaget en lov omkring det,” skriver bladet.

Lovens § 36
Ifølge almenlejelovens paragraf 36 har lejerne ret til at opsætte paraboler eller lignende, hvis de ønsker at nedtage signaler, der ikke er adgang til i fællesantenneanlægget.
Det skal dog ske efter udlejers – altså boligforeningens – anvisning.

Arkivfoto: Paraboler i Gellerupparken

Arkivfoto: Paraboler i Gellerupparken

Ulovlige afdelinger
Ordensreglementerne i afdeling Rødlundsparken, Bronzealdervænget og afdelingerne Skovhøj hører til de ulovlige (eller mangelfulde) ordensreglementer ifølge boligforeningens online-versioner af reglementerne (citeret herunder for udvalgte afdelinger).
Bjarne Zetterström vurderer, at det på landsplan drejer sig om mellem fem og 10 procent af boligafdelingerne, der bevidst eller ubevidst overtræder loven.

Rødlundparken:
Radio og tv må kun benytte fællesantenneanlægget. Dog er indendørs antenner tilladt.

Bronzealdervænget
Der må ikke opsættes udvendige antenner. Det kan anbefales, at man benytter fællesantenneanlægget.

Skovhøj 23:
Der må ikke opsættes udvendige antenner.
(se næste afsnit og rettelse nederst i blogindlægget)

Skovhøj 24:
Der må ikke opsættes udvendige antenner.

Uklart lovlig
Nogle afdelingers ordensreglementer forsøger at forbyde opsætning, lader alligevel en kattelem være åben for at opfylde loven, men teksten må gerne må få beboerne til at tro, at det er ulovligt at anskaffe sig en parabol.
Det i orden at kræve, at man skal henvende sig til f.eks. varmesteren, som så kan give den i loven omtalte anvisning. Til gengæld skal afdelingen eller boligforeningen “godtgør at anbringelsen vil være til ulempe for ejendommen eller dens beboere,” når parabolen f.eks. kræves placeret på egen altan i en særlig lav højde.
Odinsgård og Thorsbjerg er eksempler på afdelinger som kun lige med nød og næppe tillader parabolopsætning. Sonnesgården og Hans Brogesparken [+ Skovhøj] ]er eksempler på afdelinger, hvor beboerne nok ikke får den korrekte information ifølge lovgivningen.

Odinsgård:
Der må ikke opsættes udvendige antenner i afdelingen, herunder parabolantenner.
Men der kan søges om tilladelse til opsætning af parabolantenner efter forudgående
ansøgning og tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.

Thorsbjerg
Det er ikke tilladt at sætte paraboler og antenner fast på vægge, facader og altankanter.
Antenner og paraboler skal altid holdes indenfor facaden.
Opsætning SKAL i alle tilfælde aftales med inspektøren inden opsætning.

Sonnesgården:
Der må ikke opsættes udvendige antenner eller paraboler. Opstillede paraboler må ikke rage ud over eget altanareal og må ikke rage op over brystværnets højde. En opstillet parabol må ikke tage udsyn fra anden beboelse eller være til gene for andre beboere
ved vindstøj eller lignende.

Hans Brogesparken:
Udvendige TV parabolantenner og andre antenner må ikke opsættes, der må opsættes
parabolantenner på altanerne, de skal stå på gulvet og må ikke være højere end til det
standardmonterede brystningsgelænder på altanen. Parabolantenner ved husene på Udsigten skal stå på jorden og må ikke være højere end 115 cm, regnet fra jordoverfladen og skal placeres mindst 2 meter fra skel/hegn

Skovhøj 23:
Der må ikke opsættes udvendige antenner.
[…] Opsætning af parabolantenne må kun ske efter forudgående ansøgning og godkendelse af Brabrand Boligforening. Tilladelse for opsætning kan ikke gives, såfremt det ønskede program i forvejen kan modtages via afdelingens fællesantenneanlæg.
Der må ved opsætning ikke bores i galvaniserede stolper, rækværk eller i træværket. Skaldiameter må højst være 60 cm, og skålens overside må højst være 90 cm over jord eller reposen bund.

Mønster-afdelinger
Flere afdelinger i Brabrand Boligforening har gode tekster om paraboler i ordensreglementet. F.eks.:

Hasselengen:
Det er tilladt at opsætte parabolantenner, hvis beboeren ønsker et kanalmønster der
ikke kan leveres af afdelingens fællesantenneanlæg.
Forud for opsætning af en parabolantenne skal beboeren ansøge boligforeningen herom.

Toveshøj:
Opsætning af paraboler og antenner er tilladt.
Der skal anvendes et standardbeslag og en standardparabolarm.
Opsætningen af beslagene skal foretages at håndværkere, der er anvist af Driftskontoret. Udgiften til håndværkere betales af den enkelte lejer.

Rettelse:
God tekst ses også hos Skovhøj 23. Se nederst i dette blogindlæg om afdeling 23.

En bedre eller lige så god løsning ses i afdeling Hasselager, hvor ordensreglementet ikke indeholder et eneste ord om antenner og paraboler.

Antennereglement
Nogle afdelinger har ligefrem udfærdiget et antennereglement. Foruden Borumtoften, Lyngby, Hasselhøj og Højriisparken (der ikke har antennereglementet online)  gælder det f.eks.:

Gellerupparken:
Antennereglement […] §4: Parabolantenner må kun opsættes i den gevindbøsning, der er monteret i altanvanger. Beslag til opsætning skal købes på Driftskontoret.

Læs mere:
Hjemmeside for Boligselskabernes Landsforening: http://bl.dk
Vedligeholdelsesreglementer
“Paraboler – nej tak” fra Bladet Boligen (flash)
“Paraboler – nej tak” fra Bladet Boligen (pdf)
Lov om leje af almene boliger

Hjemmeside for Brabrand Boligforening: http://bl.dk
Ordensreglement Rødlundsparken (pdf)
Ordensreglement Skovhøj 23 (pdf)
Ordensreglement Skovhøj 24 (pdf)
Ordensreglement Odinsgård (pdf)
Ordensreglement Sonnesgården (pdf)
Ordensreglement Hans Brogesparken (pdf)
Ordensreglement Hasselengen (pdf)
Ordensreglement Toveshøj (pdf)
Ordensreglement Gellerupparken (pdf)
Ordensreglement Hasselager (pdf)

RETTELSE
Skovhøj 23 har ifølge ordensreglementet (uploadet i oktober) på Brabrand Boligforenings hjemmeside følgende tekst, der supplerer ordensreglementets første paragraf  “Der må ikke opsættes udvendige antenner”:
“Opsætning af parabolantenne må kun ske efter forudgående ansøgning og godkendelse af Brabrand Boligforening. Tilladelse for opsætning kan ikke gives, såfremt det ønskede program i forvejen kan modtages via afdelingens fællesantenneanlæg. Der må ved opsætning ikke bores i galvaniserede stolper, rækværk eller i træværket. Skaldiameter må højst være 60 cm, og skålens overside må højst være 90 cm over jord eller reposen bund.”

Blogartiklen er oprettet: 01. nov 2009. Opdateret 05. nov 2009 kl. 13:23


Del eller print denne side:  

Tilbagevisende links


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | aug | sep | okt | 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt