Planer om helheds­plan for millioner

Stigende kritik af helhedsplan: Den milliarddyre helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj i det vestlige Århus er netop nu i høring og møder kritik fra flere fronter.
Høringsfasen er understøttet af masser af informationsmateriale med store reklamebudgetter:
“Århus Kommune og Brabrand Boligforening bruger 1,6 millioner kroner på at overbevise borgerne i Gellerup om, at de skal stemme ja til den omfattende helhedsplan, der blandt andet betyder at flere boligblokkes skal rives ned,” oplyser DR P4 Østjylland.

Beboere: propaganda

Mens Århus kommune og Brabrand Boligforening mener, at der er tale om almindelig god oplysning, er der kritiske røster fra beboerne:
“Mit umiddelbare indtryk er, at det mest af alt ligner et større reklamefremstød for helhedsplanen. I forhold til at det her er en offentlig høring, så mangler jeg de diskuterende elementer. Jeg kan ikke lide, at mennesker med magt på den måde vil råde over andre menneskers liv uden at tage os med på råd,” siger Pia Bjerre Christensen, der bor i Gellerupparken.

Kommune og boligforening: oplysningskampagne

Kommunen afviser kritikken:
“Det er altid en balancegang, om man informerer for meget eller for lidt. Men det er en helt afgørende forudsætning for at kunne gennemføre så stor og radikal forandring, at borgerne er særdeles velinformerede og ved, hvad der skal ske,” siger Per Jensen, der er afdelingschef i Borgmesterens Afdeling i Århus Kommune.

Arkivfoto af Helle Hansen: Gellerupparken - en blok med protestbanner

Arkivfoto af Helle Hansen: Gellerupparken - en blok med protestbanner

En dyr affære

Udgiften deles mellem kommune og boligforening, men da det ind til videre ikke er indtægter er boligforeningen ind til videre nødt til at bruge huslejekroner og tære på hensatte midler.
De mange forberedende dele i planen, f.eks. honorar til arkitektfirmaer og også en dyr affære:

Huslejeoverskud ædt af helhedsplan

“Et hav højt kvalificerede arkitekter til at udarbejde forslag efter forslag langt uden for de oprindelige fire parallelopdrag, koster selvfølgelig og burde som særligt kommunalt ønske også være en særlig kommunal udgift, men vi har altså betalt halvdelen, efter at de oprindelige 5 mio. kr. er blevet til 9,4 mio. kr., ligeligt delt mellem Århus Kommune og Brabrand Boligforening.

Meget smart viser det sig så, at Gellerupparken og Toveshøj lige præcis tilsammen har disse penge, som kræves i november måned 2009, afsat som overskud fra 2008, bekendtgjort i regnskabet marts 2009. Jamen som det dog kan hænge sammen…” skriver foreningsbestyrelsesmedlem Herman Nielsen i Skræppebladet.

Årets overskud (af huslejekroner) røg altså direkte ind i planerne om helhedsplanen.

“På nuværende tidspunkt er der året ud op til nu brugt 15,7 mio. kr., og umiddelbart står vi i boligforeningen for halvdelen,” skrev Herman Nielsen i marts 2010.

Læs mere:

Hjemmeside for DR P4 Østjylland: http://www.dr.dk/Regioner/Aarhus
Propaganda for millioner

Hjemmeside for TV2 Østjylland: http://www.tv2oj.dk
Information eller propaganda i Gellerup?

Skræppebladet, kommentaren:
Gellerupområdets dispositionsplansforslag blandt andet om byrådets holdninger

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data