Job: Brabrand Boligforening søger ny direktør

De kommende års store byudviklingsprojekt i Gellerupparken/Toveshøj er så stor en mundfuld, at Brabrand Boligforening har skilt projektet ud i sit eget udviklingsselskab. Hertil søges der en direktør, der med direkte reference til boligforeningens administrerende direktør Torben Overgaard kan stå i spidsen for det, der betegnes som “Europas største byprojekt”.

Udviklingsselskabet har fået navnet “Helhedsplan 45” og skal stå for det mere konkrete arbejde med bl.a. infrastruktur, finansiering og de enkelte elementer i planen: byggeri, nedrivning, salg af boliger m.m.

I løbet af marts regner boligforeningen med at finde en kandidat, der har en naturlig pondus til at skære igennem og samtidig et menneskeligt overskud – er robust og har et personligt overskud. En person med stor erfaring indenfor bygherrerådgivning og projektstyring, udviklingsprojekter og som har et stort netværk i byggebranchen.

“Din personlige ambition skal ikke overstige projektets, men din drivkraft og faglige stolthed skal være den, der gør dig til frontfigur for et boligområde med godt 10.000 mennesker, der har deres liv og dagligdag der, hvor du har dit arbejdsfelt,” fremgår det bl.a. af stillingsopslaget, som der her bringes et uddrag fra:

Vil du være med til at udvikle Europas største byprojekt

Brabrand Boligforening søger udviklingsdirektør for helhedsplanen Gellerup-området

Baggrund
Brabrand Boligforening har sammen med Århus Kommune igangsat en helhedsplan for Gellerupområdet. En banebrydende plan, der over de næste 20 år vil omdanne landets største samlede boligområde fra socialt udsat kvarter til attraktiv bydel. Helhedsplanen er den største af sin art herhjemme, og projektet der vil indebære investeringer for omkring 1 mia. kroner er Europas største byudviklingsprojekt.

Organisering
Brabrand Boligforening og Århus Kommune er begge repræsenteret i en politisk og administrativ styregruppe for helhedsplanen. Den øverste politiske ledelse i Brabrand Boligforening sidder sammen med borgmester og magistraten i den politiske styregruppe, mens den administrative styregruppe udgøres af topledelsen i begge organisationer.

Brabrand Boligforening er en politisk ledet organisation med et repræsentantskab på 110 medlemmer, der vælger en foreningsbestyrelse. Generelle godkendelser af helhedsplanen træffes således af et byråd og et repræsentantskab. I det daglige er det i Brabrand Boligforening et ad hoc udvalg, der med repræsentanter fra foreningsbestyrelse og de to berørte afdelingsbestyrelser udgør en ”styregruppe” for helhedsplanen.

Udviklingsselskab
Helhedsplanens dimensioner taget i betragtning har Brabrand Boligforening besluttet at lægge planens aktiviteter ud i et selskab kaldet Helhedsplan 45. Planen går nu efter vedtagelse på de mere principielle linjer af byråd og repræsentantskab ind i en mere aktiv og konkret fase med lokalplansarbejde, infrastruktur, finansiering, og de enkelte elementer i planen – nedrivning, salg af boliger, opførelse af nye ikonbyggerier m.m. bliver konkret realiseret.

Det er derfor besluttet, at Brabrand Boligforening afsætter de nødvendige ressourcer til at sammensætte det ”team”, der i tæt parløb med Århus Kommune og ikke mindst de folkevalgte repræsentanter og beboere kan bære denne plan igennem. Til at stå i spidsen for dette selskab søger vi en udviklingsdirektør.

Indhold og placering af udviklingsselskabet
Udviklingsselskabet Helhedsplan 45 placeres fysisk i Brabrand Boligforenings administrationslokaler Gudrunsvej 10 A i Brabrand

Ansøgningsfrist
Mandag d. 28. marts

Ansøgning sendes til
Du kan sende din ansøgning pr. mail eller med almindelig post.
Email: bery@bbbo.dk
eller
Brabrand Boligforening
Gudrunsvej 10 A
8220 Brabrand
Att. Bente Ryolf
Læs mere om helhedsplanen på www.bbbo.dk

Blogartiklen er oprettet: 11. mar 2011


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt