Job: Brabrand Bolig­forening søger ny direktør

De kommende års store byudviklingsprojekt i Gellerupparken/Toveshøj er så stor en mundfuld, at Brabrand Boligforening har skilt projektet ud i sit eget udviklingsselskab. Hertil søges der en direktør, der med direkte reference til boligforeningens administrerende direktør Torben Overgaard kan stå i spidsen for det, der betegnes som “Europas største byprojekt”.

Udviklingsselskabet har fået navnet “Helhedsplan 45” og skal stå for det mere konkrete arbejde med bl.a. infrastruktur, finansiering og de enkelte elementer i planen: byggeri, nedrivning, salg af boliger m.m.

I løbet af marts regner boligforeningen med at finde en kandidat, der har en naturlig pondus til at skære igennem og samtidig et menneskeligt overskud – er robust og har et personligt overskud. En person med stor erfaring indenfor bygherrerådgivning og projektstyring, udviklingsprojekter og som har et stort netværk i byggebranchen.

“Din personlige ambition skal ikke overstige projektets, men din drivkraft og faglige stolthed skal være den, der gør dig til frontfigur for et boligområde med godt 10.000 mennesker, der har deres liv og dagligdag der, hvor du har dit arbejdsfelt,” fremgår det bl.a. af stillingsopslaget, som der her bringes et uddrag fra:

Vil du være med til at udvikle Europas største byprojekt

Brabrand Boligforening søger udviklingsdirektør for helhedsplanen Gellerup-området

Baggrund

Brabrand Boligforening har sammen med Århus Kommune igangsat en helhedsplan for Gellerupområdet. En banebrydende plan, der over de næste 20 år vil omdanne landets største samlede boligområde fra socialt udsat kvarter til attraktiv bydel. Helhedsplanen er den største af sin art herhjemme, og projektet der vil indebære investeringer for omkring 1 mia. kroner er Europas største byudviklingsprojekt.

Organisering

Brabrand Boligforening og Århus Kommune er begge repræsenteret i en politisk og administrativ styregruppe for helhedsplanen. Den øverste politiske ledelse i Brabrand Boligforening sidder sammen med borgmester og magistraten i den politiske styregruppe, mens den administrative styregruppe udgøres af topledelsen i begge organisationer.

Brabrand Boligforening er en politisk ledet organisation med et repræsentantskab på 110 medlemmer, der vælger en foreningsbestyrelse. Generelle godkendelser af helhedsplanen træffes således af et byråd og et repræsentantskab. I det daglige er det i Brabrand Boligforening et ad hoc udvalg, der med repræsentanter fra foreningsbestyrelse og de to berørte afdelingsbestyrelser udgør en ”styregruppe” for helhedsplanen.

Udviklingsselskab

Helhedsplanens dimensioner taget i betragtning har Brabrand Boligforening besluttet at lægge planens aktiviteter ud i et selskab kaldet Helhedsplan 45. Planen går nu efter vedtagelse på de mere principielle linjer af byråd og repræsentantskab ind i en mere aktiv og konkret fase med lokalplansarbejde, infrastruktur, finansiering, og de enkelte elementer i planen – nedrivning, salg af boliger, opførelse af nye ikonbyggerier m.m. bliver konkret realiseret.

Det er derfor besluttet, at Brabrand Boligforening afsætter de nødvendige ressourcer til at sammensætte det ”team”, der i tæt parløb med Århus Kommune og ikke mindst de folkevalgte repræsentanter og beboere kan bære denne plan igennem. Til at stå i spidsen for dette selskab søger vi en udviklingsdirektør.

Indhold og placering af udviklingsselskabet

Udviklingsselskabet Helhedsplan 45 placeres fysisk i Brabrand Boligforenings administrationslokaler Gudrunsvej 10 A i Brabrand

Ansøgningsfrist

Mandag d. 28. marts

Ansøgning sendes til
Du kan sende din ansøgning pr. mail eller med almindelig post.
Email: bery[AT]bbbo[DOT]dk
eller
Brabrand Boligforening
Gudrunsvej 10 A
8220 Brabrand
Att. Bente Ryolf
Læs mere om helhedsplanen på www.bbbo.dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Ansøgningsfrist
    Job: Brabrand Bolig­forening søger ny direktør
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data