Jagten på ny direktør til Brabrand Bolig­forening er gået ind

Imens foreningsbestyrelsen overvejer anbefalingerne fra Muusmanns organisationsanalyse, er regnskabschef Mogens Clingman konstitueret som direktør. Der skal også findes en erstatning for driftschefen

I august blev det offentliggjort, at bestyrelsen for Brabrand Boligforening havde indgået en aftale med direktør Torben Overgaard om, at der skulle gennemføres et generationsskifte i administrationen.

Foreningsbestyrelsen havde tidligere på sommeren besluttet, at konsulentfirmaet Muusmann skulle lave en organisationsanalyse i forbindelse med, at foreningens udviklingsdirektør, Flemming Kristensen, i april trådte fra. Og med Torben Overgaards meddelelse om, at han ønskede at trække sig tilbage for at lade sig pensionere, blev analysen udvidet til at skulle se på hele boligforeningens ledelsesstruktur.

Kendt vikar

Den 1. september begyndte Torben Overgaard at afvikle ferie med mere. Det medførte, at bestyrelsen allerede fra da af valgte at konstituere boligforeningens økonomichef, Mogens T. Clingman, som konstitueret direktør, indtil en fremtidig direktør er fundet.

Mogens T. Clingman, der har været i Brabrand Boligforening siden marts 2009, har som konstitueret direktør samme mandat, som Torben Overgaard havde, både med hensyn til at tegne boligforeningen udadtil og til at tage de nødvendige ledelsesmæssige initiativer indadtil.

Boligforeningens økonomichef, Mogens T. Clingman, er konstitueret som direktør.

Boligforeningens økonomichef, Mogens T. Clingman, er konstitueret som direktør.

Analyserer resultater

Midt i september modtog foreningsbestyrelsen resultatet af Muusmanns organisationsanalyse, som blandt andet beror på en lang række interviews med boligforeningens afdelingsformænd, foreningsbestyrelsen, medarbejderrepræsentanter samt den resterende ledelse.

Når anbefalingerne er blevet diskuteret og evalueret af foreningsbestyrelsen, og der i løbet af efteråret er blevet truffet beslutninger om den fremtidige organisering af administrationen, så vil rekrutteringen af en ny direktør begynde.

Driftschef fyret

Den 29. august meddelte foreningsbestyrelsen, at den pr. dags dato havde valgt at ophæve samarbejdet med drifts- og sekretariatsleder Sven Pedersen, der har været i boligforeningen siden 1. marts.

Det betyder, at der ud over en erstatning for direktøren og udviklingsdirektøren nu også skal findes en erstatning for Sven Pedersen til boligforeningens administrative ledelse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-08 Oktober
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data