Ejerboligen taber terræn

Almene lejeboliger står bedre i konkurrencen

af bestyrelsessuppleant Hans Esmann Eriksen
fra Brabrand Boligforenings beretning

Vi lever i dag i et overflodssamfund. Hvor valg af bolig tidligere var et spørgsmål om ly for naturens luner, er valget i dag i højere grad et spørgsmål om, at iscenesætte – overfor omverdenen – hvem man gerne vil være. Derfor er valget – for dem der har del i samfundets overflod – mere et valg af idealer og værdigrundlag end et rationelt valg på pris og ydelse.

Arkivfoto af Lars Bro fra Skræppebladet 2009-6 Juli: En studierejse til Stockholm

Arkivfoto af Lars Bro fra Skræppebladet 2009-6 Juli: En studierejse til Stockholm

Lovgivning giver forskellige rammer
De forskellige boligtyper har hver for sig meget forskellige lovgrundlag, som er skrevet og revideret på mange forskellige tidspunkter. Derfor er det et studium i sig selv at forstå lovgrundlaget for de forskellige boligtyper. Landejendomme, ejerboliger, ejerlejligheder, obligationsejendomme, andelsboliger, private udlejningsejendomme, offentlige udlejningsejendomme, ældreboliger og almene boliger.

De fleste danskere har erfaring med ejerboligmarkedet og mange aftenselskaber er gået med debatten om renteniveau, konvertering, friværdi m.m. For mange er ejerboligen den eneste „naturlige“ boligform, og de kender ikke betingelserne for de andre boligtyper.

Ejerboligen har været et hit
Den medvind, boligejerne har haft, indtil krisens start, har været præget af en stadig faldende rente, faldende boligskatter og afdragsfrihed. Det har betydet, at ejerboligen ud over at være en fin manifestation af den enkeltes velfærd, også er blevet oplevet som en fin investering.

Derfor har det i mange år været således, at velstående danskere ville betale mere for at bo i ejerbolig frem for lejebolig samtidig med, at de påtog sig store omkostninger ved skift af ejerbolig. Det betyder jo ikke noget, vi tjener pengene – skattefrit – når vi sælger, siger de.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen (Århus-huse)

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen (Århus-huse)

Krisen har ændret billedet
Efter starten af krisen er der vendt op og ned på den samfundsskabte sandhed.

I dag er op imod 20 % af alle boligejere teknisk insolvente, fordi friværdien er negativ. For den enkelte familie behøver det ikke at være et problem på kort sigt, fordi likviditeten normalt er i orden.

På lidt længere sigt ændrer billedet sig. Vi kan forvente, at renteniveauet vil stige, hvis vi er heldige kun svagt i de kommende år. Hertil kommer at reallønnen ikke vil være stigende på grund af konkurrence fra det globale marked. Det betyder alt andet lige, at huspriserne sandsynligvis vil falde

Det vi kan være sikre på er, at familiernes boligbehov vil ændres. Nyt arbejde, ændring i familiesammensætning og ønske om ændringer giver løbende nødvendighed af, at familien vil eller skal flytte.

Det er ikke særligt let, når familien er teknisk insolvent.

Familien Danmark har lånt sig til velfærd
Der er flere grunde til, at mange er eller bliver ramt af de faldende huspriser. Huskøb mens husene er dyre, optagelse af forskellige typer lån uden afdrag i flere år.

Rentetilpasningslånene er særligt risikable på lidt længere sigt, hvis rentestigningen tvinger husejeren ind i en rentefælde. De familier der bliver ramt vil på kort sigt kunne sige – vi vidste det godt – vi er blevet ramt af et tilbageslag. På lidt længere sigt betyder det dog manglende tro på fremtiden, reduceret forbrug og manglende mobilitet på arbejdsmarkedet. Det er opskriften på økonomisk depression.

Hvad betyder en sådan udvikling
Der vil blive flere, der ikke har egenkapital eller indkomst nok til at erhverve/eje en ejerbolig. Det vil betyde, at de almene lejeboliger står sig bedre i konkurrencen, da den ikke er så konjunkturfølsom. Det betyder også, at flere såkaldte ressourcestærke vil være interesseret i at flytte ind i de almene boligområder. Forudsætningen er, at boligstandarden i de gamle afdelinger bringes op i et højere niveau, samtidig med, at de såkaldte „ghettoområder“ gøres til så attraktive byområder, at familien Danmark ikke ser det som socialt nedværdigende at flytte ind i dem.

Brabrand Boligforening er med Helhedsplanen
Gellerupområdet, renoveringsprojekterne af de gamle afdelinger og nybyggeri på havnen samt med ny kvalitetsbyggeri og projekter omkring lavenergi-byggeri i stand til at møde denne udfordring.


Sommerferie

Mens redaktion og mange beboere holder ferie kan du på Skræppebladets blog hver uge få en lille artikel som ovenstående fra Brabrand Boligforenings beretning suppleret med Skræppebladets fotos.

Artiklerne er skrevet af bl.a. foreningens bestyrelsesmedlemmer og handler om livet, ideerne og tankerne for beboere i Brabrand Boligforening.

Du kan allerede nu læse alle historierne ved at downloade beretningen i pdf-format.

God læselyst og god sommer.

Læs mere:
Hjemmeside for Brabrand Boligforening: http://bbbo.dk
Årsberetning i pdf

Skræppebladets indlæg om Brabrand Boligforening

Hyggelæsning:
Skræppebladets klummer
Skræppebladets Børnekryds
Års-quiz
Jubilæums-quiz

Blogartiklen er oprettet: 11. jul 2011. Opdateret 15. jul 2011 kl. 17:51


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | aug | sep | okt | nov | 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt