Beboerbladet er det medie der når bedst ud

Hver anden beboer bruger aktivt Skræppebladet til at søge information om nærområdet, viser ny rapport

En ny rapport fra Socialministeriet fastslår at Skræppebladet er det mest anvendelige medie, når det handler om nyhedsstrømme i Gellerupparken og Toveshøj. Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening.

”Direkte adspurgt svarer næsten hver anden beboer, at de inden for de seneste seks måneder har læst en eller flere artikler i beboerbladet,” skriver Mette Jørgensen og Svante Bram Sørensen fra Det Boligsociale Fællessekretariat. De har skrevet rapporten “INFORMATIONSSTRØMME -erfaringer fra tre udsatte boligområder i Aarhus” for Socialministeriet med hjælp fra konsulent Peter From Jacobsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

”Beboernes svar tyder altså på, at informationen skal gives meget direkte og gerne gennem personlige relationer. I det omfang, der benyttes skriftligt materiale, tyder undersøgelsen på, at det helst skal være husstandsomdelt og dermed nå helt ind over dørtærsklen hos beboerne. Beboerbladets betydning taget i betragtning forekommer det nyttigt at integrere de informationer, man ønsker formidlet ud, så de indgår i en større sammenhæng i bladet. Således har man mulighed for også at ramme de beboere, der ikke særskilt opsøger information om et givent emne,” fremgår det af rapporten.

Det negative image som er kendetegnende ved udsatte boligområder som Gellerupparken og Toveshøj er til dels mediernes skyld. Med en flåde af eksperter og professionelle kilder bringes der ofte negativ omtale af området. Et af de medier som flest beboere bruger er TV2 Østjylland, men det er samtidig det medie der på deres hjemmeside er mest negativ og kritisk over for området.

Skræppebladet bliver grundigt læst i nærområdet. Fx som her af Doron Haar på Gellerup Museum

Skræppebladet bliver grundigt læst i nærområdet. Fx som her af Doron Haar på Gellerup Museum

Rapporten opsummerer undersøgelsen således (i uddrag):
”Beboerbladene er faktisk det skrevne medie med den højeste anvendelsesgrad. Det er dog særligt kvindelige danske beboere, der benytter dette medie, mens de nydanske beboere i videre udstrækning anvender gratis ugeaviser som Lokalavisen Århus og Århus Onsdag. Bemærkelsesværdigt er det, at borgerportalerne spiller en meget begrænset rolle som informationsbærere i boligområderne.
[…]
I relation til den konkrete geografiske kontekst analyseret i dette projekt er det i valg af strategi bestemt ikke uvæsentligt, at TV2 Østjylland som et ganske negativt medie overraskende nok er så bredt anvendt internt i boligområderne.
[…]
Anvendelsen af portalerne er yderst begrænset, ligesom kun en begrænset del af historierne fra områderne kommer videre til de øvrige etablerede medier. Hermed går der megen positiv omtale af boligområderne tabt, ligesom potentialet i borgerportalerne som brobyggere mellem boligområderne og det omkringliggende samfund ikke realiseres i det omfang, det kunne ønskes.”

“Set i dette perspektiv kunne der være potentiale i et tættere samarbejde mellem beboerblade og borgerportaler. Et borgerportals-produceret tillæg til det lokale beboerblad kunne være en måde at styrke begge disse hyperlokale medier på – og dermed også mulighederne for formidling af de gode lokale historier,” fremgår det bl.a. af de anbefalinger som rapporten viderebringer.

Læs mere på:
Socialministeriets hjemmeside: http://www.sm.dk
Hemmesiden for Det Boligsociale Fællessekretariat: http://www.bydele.dk
Hent rapport i pdf
Nyt ministerium:
Hent rapport i pdf

Blogartiklen er oprettet: 07. apr 2011. Opdateret 05. feb 2014 kl. 23:22
 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | maj | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt