Fattige betaler for at rige kan komme til at bo attraktivt

Skræppebladets blog har modtaget følgende debatindlæg:

Århus Kommune har svaret på Enhedslistens forespørgsel vedr. huslejetab ved tomme lejligheder i Gellerup / Toveshøj.

Som det fremgår af svaret, er der, modsat hvad boligforeningens næstformand Keld Albrechtsen har oplyst, absolut ingen aftale på vej i Århus kommune om kommunal betaling af huslejetab i Gellerup og Toveshøj. Tværtimod fremhæves det, at magistratsafdelingen mener, at der i Brabrand Boligforening er midler til selv at betale for huslejetabet.

Der er tale om et ret så betragteligt beløb i mistet husleje p.g.a. manglende udlejning. Det er særdeles bekymrende, at beløbet er overordentlig kraftigt stigende. Særligt er det steget siden 2007 hvor kontanthjælps-, starthjælps- og integrationsydelsesmodtagere blev udelukket fra at få bolig i Gellerup / Toveshøj via byrådets ensidige indførsel af ”kombineret udlejning”. Et af flere redskaber – til ændring af beboersammensætningen i “Helhedsplan Gellerup”, – som Enhedslisten stemte imod at indføre og anvende, grundet dets åbenlyse udelukkelse / diskrimination af fattige og etniske ikke danske medlemmer af en boligorganisation, her Brabrand Boligforening.

Pressefoto: Solveig Munk

Pressefoto: Solveig Munk

At denne diskriminerende udlejningsmetode tilmed påfører boligforeningen huslejetab gør den til en tikkende bombe under boligorganisationens og dermed Gellerup og Toveshøj økonomi.
Den såkaldte Helhedsplan bidrager herved til at forøge huslejetabsproblemer. Problemer der vil forøges i takt med at de 465 familier i de salgs-, ombygnings- og nedrivningsudpegede boliger vælger at fraflytte deres bolig.

I Gellerup og Toveshøj venter de resterende beboere på Godot / BULLDOZERNES KOMME. Mens forfaldet tager til og vinden piber ind af sprækkerne sættes huslejen op. 300 – 400 kr. / måned i stigning for en almindelig familiebolig er varslet pr. 1.1.2012.

Se http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2011/september/24/beboerne-forkastede-budgetter-i-gellerup-og-toveshoej/
Gellerup er den bydel i Danmark med flest fattige beboere. 24,7 % af befolkningen i Gellerup lever under OECD´s fattigdomsgrænse
Ulighed, fattigdom, kommunale sparekataloger og ”Helhedsplan Gellerup” bærer skylden for den onde spiral som Gellerup og Toveshøj sejler nedad.

Læs mere:

http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadssager/Forespoergselsdatabase/Forespoergsler/2011/Udgifter-udlejning-Gellerup-Toveshoej.aspx?sc_itemid=251CA211-B376-4EF8-ACA7-95314B7798AF

Afsender

Solveig Munk,
Antiracistisk gruppe, Enhedslisten Århus
Tlf. 40268747

Skræppebladets blogredaktion blog[AT]skraeppebladet[DOT]dk har modtaget dette fra Solveig Munk
Skræppebladets redaktør har gjort blogredationen opmærksom på, at dette er et politisk indlæg, og at læsere bør være opmærksom på, at alle læserindlæg og kommentarer mv. ikke nødvendigvis er et udtryk for Skræppebladets eller Brabrand Boligforenings holdning.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data