Foreningen

Ny forhandlinger om helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

Hvordan går det med planerne og økonomi for beboerne under Helhedsplanen

af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

I oktober gennemføres ny forhandlinger om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Forhåbentlig kan repræsentanter for byrådets partier, boligforeningen og de to afdelingsbestyrelser på et møde d. 27. oktober blive enige om et forslag, der kan fremlægges på beboermøder i november. Hvis dette lykkes, vil det være muligt at overholde de tidsfrister, der gælder for ansøgninger om støtte fra Boligselskabernes Landsbyggefond.

Den offentlige høring
Forslaget til helhedsplan var i foråret ude til offentlig høring. Der var bl.a. beboermøder og offentlige debatter i Globus1 og på rådhuset. Der var underskriftsindsamlinger og alle borgere kunne indsende deres kommentarer og forslag. Det står klart, at mange i området ønsker at få lov til at bygge en moské. Og mange er imod unødvendige nedrivninger. De borgere, der har indsendt kommentarer, vil få svar. Vi kan allerede nu slå fast, at helhedsplanen ikke står i vejen for placering af en moské et sted i området. Den kan f.eks. bygges ved den nedlagte Nordgårdsskole, således som afdelingsbestyrelsen i Gellerup tidligere har foreslået.

Visualisering: Gellerupparkens bygade set fra City Vest op mod Bazar Vest

Visualisering: Gellerupparkens bygade set fra City Vest op mod Bazar Vest

Kvarteromdannelse og tryghedsgaranti
På forhandlingsmødet d. 27. oktober skal man forsøge at blive enige om et forslag til hovedlinierne i en såkaldt dispositionsplan for Gellerup og Toveshøj. Her skal det afgøres, hvor der kan placeres offentlige arbejdspladser (der regnes med 500), uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger, højskole m.v. For at skabe plads til disse ting langs den kommende bygade, er det boligforeningens vurdering, at det vil blive nødvendigt at omdanne eller nedrive bygninger. Men vi vil ikke være med til at rive ned bare for at rive ned. Vi vil kun acceptere det, hvis det er helt nødvendigt for at skabe de arbejdspladser og uddannelsesmuligheder, som efter vores mening er så vigtige for kvarteret. Hvis beboere kommer til at forlade deres lejlighed på grund af nedrivning eller omdannelse, så gælder en tryghedsgaranti, der sikrer, at de kan få en tilsvarende – og pæn – lejlighed i området.

Huslejestøtte
Helhedsplanen skal gennemføres på en sådan måde, at den ikke medfører huslejestigninger for beboerne i boligforeningen. Dog kan der i Gellerup og på Toveshøj blive tale om huslejestigninger, hvis der er tale om udgifter til ting, som de to afdelinger selv ønsker, og som godkendes på beboermøderne.

Det vil derfor være nødvendigt at skaffe ganske mange penge fra anden side. Her kommer Landsbyggefonden ind i billedet. Her skal vi søge om huslejestøtte – og til næste år kan vi søge om udbetaling af et såkaldt støttet lån på 349 millioner kr.. Huslejestøtte kan kun gives, hvis beboerne i Gellerup og på Toveshøj på ekstraordinære beboermøder godkender ansøgningerne. Som nævnt håber vi, at disse beboermøder kan holdes i november. Støtten fra landsbyggefonden vil dog ikke være nok til at få planen til at hænge sammen. Det vil også være nødvendigt at sælge de to afdelingers jord på det tidligere motorvejsareal og bruge disse penge til planen. Dette kræver en godkendelse fra regeringen, som vi håber snarest muligt at få.

Vanskelige problemer
Århus byråd gennemførte for tre år siden ny udlejningsregler i Gellerup og Toveshøj. Det kaldes kombineret udlejning, og det betyder, at kommunen kan frasortere ansøgere på ventelisten. Dette har givet betydelige huslejetab i de to afdelinger, især i Gellerup. Boligforeningen står fast på, at beboerne ikke skal betale for den kombinerede udlejning, som vi ikke har bedt om. Derfor skal der findes en forhandlingsløsning med Århus kommune, og det tror jeg også på, at vi kan opnå.

Samtidig arbejder de to afdelingsbestyrelser på at finde løsninger på problemet med vedligeholdelsen af lejlighederne. Det er naturligvis også noget, der koster penge. Så der er ganske mange ting, der skal falde på plads i dette efterår, hvis det hele skal lykkes.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt