Gellerup Sogn kan genåbne

Sundhedsministeriet meddelte sent i går, at sogne kan åbne fra og med i dag, hvis de ikke opfylder de nye grænseværdier for nedlukning af sogne

Af Elsebeth Frederiksen

I går var meldingen først, at et sogn kunne åbne, hvis det havde været under de nye grænseværdier i en uge. Kort før midnat kom besked om, at det er ikke er tilfældet.
Sundheds- og Ældreministeriet skriver nu:
“Der er ikke fastsat overgangsordninger i de nye regler om automatisk nedlukning på sogne- og kommuneniveau på Børne- og Undervisningsministeriets, Kulturministeriets samt Udlændinge- og Integrationsministeriets områder, som træder i kraft i dag den 30. april 2021.
Det betyder, at sogne og kommuner, der er lukket ned efter de hidtil gældende regler, og som i morgen ikke opfylder betingelserne for at lukke ned efter de nye regler, således vil skulle åbne i morgen.”

Det betyder, at Gellerup sogn kan åbne i dag. I går var tallene for Gellerup 279 (incidens), 29 (antal smittede) og 1,8% (positivprocenten). Det er alle tre tal, der skal ligge over de nye grænseværdier, som er 500 (incidens), 20 (antal smittede) og positivprocent 2,5%.

”Det har været et rodet forløb, og det har været vanskeligt at få kommunikeret klart nok til de mange, der er involveret i sognenedlukningerne. Vi håber til gengæld, at glæden over, at sognene nu kan genåbne, og børnene og de unge igen kan komme i skole, på uddannelse og til deres fritidsaktiviteter, overstiger frustrationen over de svingende meldinger.” Stor tak til befolkningen i Ravnsbjerg, Gellerup og Skjoldhøj sogne. Der skal lyde en stor tak for det store engagement og ansvarlighed, der har været vist hos borgerne i Ravnsbjerg og Gellerup sogne. Mange frivillige kræfter har ydet en stor indsats for at forebygge smittespredning og informere om mulighederne for at blive testet. Det er lykkes ved fælles hjælp at få banket smittetrykket ned – også ned under incidensgrænsen under de regler, der gjaldt indtil i går.”, siger Niels Højberg, stadsdirektør og Leder af Aarhus Kommunes krisestab.

Denne artikel er baseret på en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data