Er beboer­demo­kra­tiet en besværlig størrelse for driften?

Læserbrev fra Gellerup-beboer Wilhelm Nussbaumer som reaktion på afdelingsmødet den 27. april

Alle ved, at vi gennem vores husleje betalerboligforeningen for at føre regnskab, gøre rent og vedligeholde området, at føre referater på bestyrelses- og afdelingsmøder osv. osv. Og tak for det! Det gør de godt. Nogle driftspersonale assisterer også afholdelsen af voresafdelingsmøder. Det får de også deres løn for, helt ok. Men det virker bagvendt, når de bruger deres af os betalte arbejdstid til at udarbejde modforslag og ændringsforslag til det, som det frivillige beboerdemokrati kommer på banen med.

I afdeling 4 har vi påafdelingsmødet med et demokratisk flertal netop vedtaget, at vi ønsker ulåste indgangsdøre i dagtimerne. Det var driften totalt imod og de havde deres grunde til det. Bevares, de må gerne komme og argumentere for det. Menafdelingsmødets beslutning gik dem imod og vi er alle spændte på, om driften så vil efterleve beslutningen og udføre den.

Afdelingsbestyrelsen har efterhånden en lang liste over beboerdemokratiske beslutninger, som bliver tilsidesat, nedprioriteret, smidt i skraldespanden, alene fordi det ikke passer ind i hvad driften mener. Vi har også eksempler på, at boligforeningen ikke forelægger relevante sager til afdelingsbestyrelsen. Er man bange for at beboerdemokratiet kunne gå imod direktionens/driftens ønsker?

Jeg ønsker den nye direktør og hele driftspersonalet stor arbejdsglæde. Vær dog glad for jeres aktive og demokratiglade beboere!

Johannes Wilhelm A. Nussbaumer, Gudrunsvej 76, 6. MF

Wilhelm Nusbaumer (til højre i billedet) forfattede læserbrevet, efter afdelingsmøde i Gellerup


Svar fra administrerende direktør Kristian Würtz

Samarbejde er fælles sag

Johannes Wilhelm A. Nussbaumer rejser i et læserbrev her i Skræppebladet en kritik af boligforeningens administrations understøttelse af beboerdemokratiet i foreningens største afdeling, Gellerup. Det kommer i kølvandet på en tilsvarende kritik, som blev fremført på afdelingsmødet i Afd. 4 i april måned. Jeg var desværre fraværende ved den lejlighed, men skal her benytte mig af lejligheden til både at kommentere kritikken, samt dele mine overvejelser om, hvordan vi kan sikre et godt samarbejde fremadrettet.

Lad mig først tilkendegive, at det er min klare opfattelse, at administration såvel som driftspersonale gør en stor og dedikeret indsats for at sikre et godt samarbejde med Afd. 4, og for at sørge for gode rammer i hverdagen i afdelingen. Derfor mener jeg heller ikke, at Nussbaumers kritik er rimelig.

Det er samtidig en kendsgerning, at det gode samarbejde skal søges i en situation, hvor der dels – hvad der vel er naturligt i en stor afdeling – kan være betydelige meningsforskelle internt mellem beboerne, dels skal tages hensyn til, at en del af præmisserne for afdelingens udvikling er fastlagt af boligforeningens foreningsbestyrelse.

Det betyder, at vi hver især – administration og afdelingsbestyrelse – må bestræbe os på at være i tæt dialog. Af samme grund sørger administrationen for at have en omfattende, løbende mødeaktivitet med afdelingsbestyrelsen. Både med angående den daglige drift, forberedelsen af møder i beboerdemokratiet og ift. arbejdet med de store projekter, som er en udløber af Udviklings- og Helhedsplanerne for Gellerup og Toveshøj.
Jeg har både en tiltro til og ambition om, at det samarbejde kommer til at medvirke til en fortsat positiv udvikling i afdelingen.”

Administrerende direktør for Brabrand Boligforening, Kristian Würtz.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data