Sæt trumf på beboerdemokratiet

Læserbrev

Reaktioner på læserbrevet
i Skræppebladet oktober 2020 side 12
”Hvad skal vi med beboerdemokratiet”
af Gellerupparkens afdelingsbestyrelse
med svar fra Brabrand Boligforenings direktør og økonomichef

I sidste nummer af Skræppebladet antyder direktionen, at en beslutning i bestyrelsen i afd. 4 om at slå opgangsdørenes låse fra i dagtimerne er uansvarlig, fordi det vil skabe utryghed og frastøde nye beboere. 100 ledige lejligheder med 9 millioner i huslejetab i afd. 4 sættes op imod beboerdemokratiet!! Hvis direktionen virkelig tror på sine egne argumenter, så er det langt ude.

Når bl.a. citylejligheder i blok 7 ikke kan lejes ud, så skyldes det i hvert fald ikke vores ønske om at gøre låsesystemet mere brugsvenlig.

Nej, der er et hav af andre ting, som gør folk utrygge ved at leje dem. F.eks. at indgangspartierne ikke har en rengøringsvenlig gulvbelægning (og ser derfor altid beskidt ud), at indgangspartiernes ruder endnu ikke er rengjort for snavs efter byggeriet, at affaldsspande ved indgangene først er blevet monteret i denne uge, at udeområder ligner en kæmpe byggeplads åbenbart i de næste par år endnu, affaldssystemet mangler endnu, huller, støv og grus, ødelagte belægninger osv. En stort set velgennemført renovering af blok 7 mangler simpelthen finish. Og det er i hvert fald ikke beboernes ansvar, og det kan heller ikke afbødes af driftens personale med deres gode og ihærdige daglige indsats. Beboernes fællesskab fungerer naturligvis også kun i forhold til de fysiske rammer, som vi nu engang bydes.

Baggrunden for miseren er selvfølgelig også den forfejlede ghetto-lovgivning: Stigmatisering af området, bureaukrati med at tjekke nye beboers straffeattester, lønsedler og etnicitet/race er ikke ligefrem en tiltrækkende reklame. Vi beboere betaler så en høj pris for denne lovgivning, som i øvrigt også overtrumfer beboerdemokratiet totalt. Det handler om huslejetab, men jeg har også oplevet det personligt, at ved fraflytning hænger man på huslejen i et par ekstra måneder.

Jeg kan kun opfordre direktionen til at skifte kurs og bruge beboerdemokratiet som et aktiv, således at beboernes fællesskab og ansvar bliver taget alvorligt. Det er moderne! Og det kan tiltrække nye beboere. Nedbrydning (også i fysisk forstand) skaber modløshed og passivitet. Hvordan vil driften/direktionen ellers mobilisere os beboere til en fælles indsats og øget ansvar for at skabe et godt og rent miljø med tryghed for alle?

Wilhelm Nussbaumer
Gudrunsvej 76, 6. MF


Kommentar til Wilhelm N.

Wilhelm Nussbaumers indlæg opsummerer ret præcist årsager til, at der er ledige lejligheder i Gellerup i dag. Desværre er der er ikke så mange af årsagerne, som vi kan ændre på, men vores pointe med at holde opgangsdørene aflåste er alene at holde fast der, hvor boligforeningen selv kan påvirke – fx ved at forsøge at bidrage til tryghed m.v.

Beboerdemokratiet omfatter ikke kun en afdelings egne beboere men hele boligforeningen, og de mange millioner, der tabes på ledige lejligheder, går ud over alle lejere.

Wilhelm nævner desuden to ting, som fortjener en bemærkning. Vi er rørende enige om, at udearealerne burde have været afsluttet sammen med renoveringen. Men først krævede Aarhus Kommune, at der skulle bygges private boliger mellem blokkene (mellem B6 og B7), hvorfor der blev gennemført en entreprisekonkurrence under den forudsætning. Derefter vendte kommunen 180 grader og forbød fortætningen mellem blokkene. Så den ufærdige forplads er i realiteten resultat af kommunalt vægelsind.

Vi tror, at vi omsider har fundet finansiering af p-pladsen (tror… fordi det kræver myndighedernes godkendelse…) og har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udarbejdet et nyt projekt, og så snart der er en endelig tidsplan, vil beboerne blive informeret.

Med hensyn til overflader i opgangene er det et emne, som indgår i evalueringen af pilotblokkene. Såfremt der er foretaget et dårligt valg, skal vi i det mindste sikre, at det ikke gentages.
Også i boligforeningens ledelse værdsætter vi dialog og debat, men jeg er ikke sikker på, at der er så store uenigheder, som det umiddelbart fremstår i Wilhelms saglige indlæg.

Keld Laursen
Adm. direktør
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt