Hvad skal vi med beboer­demo­kra­tiet?

Læserbrev

I Gelleruppparkens afdelingsbestyrelse forstår vi ikke, hvordan det kan være, at administrationen kan overtrumfe beslutninger, som bliver taget af afdelingsbestyrelsen.
Konkret handler det om en beslutning, hvor afdelingsbestyrelsen har bestemt, det elektroniske låsesystem i entredørene til opgangene i de renoverede blokke skal slås fra i tidsrummet fra klokken 7 morgen til klokken 19 om aftenen.

Det er en beslutning, afdelingsbestyrelsen har truffet, fordi låsesystemet kun virker via en app. Det betyder, at beboere, der ikke har en smarttelefon, slet ikke kan åbne for gæster. Beboeren skal selv ned og låse døren op, efter at gæsterne har ringet og sagt, at de er nået frem.

Ydermere er det et faktum, at afdelingsbestyrelsen aldrig har ønsket den type dørtelefonsystem, som blev installeret i forbindelse med renoveringen af blok B4. Gellerupparken har en beboermødebeslutning om, at afdeling 4 fremover ikke vil have den slags låsesystemer. Men desværre kunne afdelingen ikke undgå, at det samme system blev installeret i blok B7, fordi der var skrevet kontrakt.

Så nu har Gellerupparken to nyrenoverede blokke med et elektronisk dørlåsesystem, som flere beboere slet ikke kan bruge, og som erfaringen viser, er svært at håndtere for gæster. Og selve app’en på mobiltelefonen er ofte så langsom, at det kan tage minutter at få entredøren nedenfor til at åbne.

I foråret besluttede afdelingsbestyrelsen derfor, at låsesystemet helt skulle deaktiveres ved indgangsdørene. Alle andre opgange i Gellerupparken er ikke aflåste.
Men den beslutning blev aldrig ført ud i livet, fordi ledelsen stoppede det.

På grund af de coronaaflyste afdelingsbestyrelsesmøder går det først efter sommerferien op for afdelingsbestyrelsen, at vores beslutning er blevet overtrumfet af administrationen.
På september måneds møde beslutter afdelingsbestyrelsen, at entredøren ud mod p-pladsen skal stå åben i tidsrummet 7-19. En pragmatisk beslutning for delvis at komme ledelsen i møde.
Men endnu engang har ledelsen afvist at efterkomme afdelingsbestyrelsens beslutning. Men den begrundelse: At servicelederen afviser, at systemet ikke er funktionsdygtigt – og, at det er ikke problemer, der opleves i driften!

Afdelingsbestyrelsen er ved at være træt af den slags formynderiske beslutninger fra ledelsen af Brabrand Boligforening, og vi vil gerne kritisere, at en overvejet beslutning truffet af en afdelingsbestyrelse på den måde kan overrules.

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse har tidligere i lignende klagesager skrevet til foreningsbestyrelsen og kritiseret administrationens behandling af beboerdemokratiet. Men det er en yderst langsommelig klagevej, som afdelingsbestyrelsen ikke har tålmodig til at vente på.

Derfor håber afdelingsbestyrelsen, at dette læserbrev vil få nogen til at reagere og stoppe administrationens formynderi – ellers kan vi lige så godt blive hjemme og helt droppe at have et beboerdemokrati.

Venlig hilsen
Gellerupparkens afdelingsbestyrelse


Svar på indlæg

Svar fra Brabrand Boligforenings direktør og økonomichef

Afdeling 4’s indlæg om aflåsning af opgangsdøre og om en ledelse, der beskyldes for at negligere beboerdemokratiet, lider under den mangel, at indlægget udelukkende anskuer tingene fra afdelingsbestyrelsens perspektiv og ikke fra den samlede forenings perspektiv.

I afd. 4 er der lige nu mere end 100 ledige boliger. De ledige boliger koster penge, rigtig mange penge. Alene i år har omkostningen frem til 30. september været cirka 9 mio. kr., og der er en reel risiko for, at det bliver boligforeningens dispositionsfond, som skal betale det tab, som de ledige boliger efterlader.

Dispositionsfonden er alle lejernes fælles formue, som kan benyttes, når en afdeling kommer i vanskeligheder, eller som blot henstår til svære tider.

Derfor er vi i boligforeningens ledelse meget optaget af at få lejet flest muligt af de ledige boliger ud. Jo færre ledige boliger, desto mindre tab for ALLE boligforeningens beboere. På den måde beskytter vi vores fælles værdier.

Nogle af udfordringerne med at udleje boligerne og tiltrække nye beboere knytter sig til to temaer, som har at gøre med låsene:

For det første er tryghed et helt afgørende tema, for hvem har lyst til at flytte til en bolig, hvis man føler sig utryg? En måde at bidrage til tryghedsfølelsen er, at opgangene er aflåste for uvedkommende. Ikke kun om natten, men hele døgnet.

Et andet gennemgående tema er renholdelse af opgangene. Der er ganske enkelt behov for, at opgangene i Gellerup holdes rene, hvis det skal lykkes at udleje flere boliger. Og aflåste opgange kan bidrage til mindre svineri.

Effekten af aflåste opgange understreges også af, at der efterhånden ikke er etageboliger i Aarhus, hvor opgangene ikke er aflåste. I alle boligforeningens afdelinger, som er nybyggede eller renoverede, er opgangsdørene låste.

I indlægget hævdes det desuden, at teknikken ikke fungerer. Der har tidligere været indkøringsproblemer, men problemer af det omfang og den karakter, som beskrives i indlægget fra afd. 4, genkender vores driftsfolk slet ikke.

Afd. 4’s bestyrelse kalder ledelsen formynderisk, men vores ærinde er at varetage HELE boligforeningens og ALLE beboeres interesser – og ikke kun afd. 4’s! Og aflåste opgange bidrager til, at vi bedre kan udleje de ledige boliger, som ellers kan koste boligforeningen dyrt.

Derfor har vi ikke fulgt afdelingens indstilling, men fastholder, at aflåsning af opgangene for uvedkommende i hele døgnet er den rigtige og ansvarlige beslutning.

Keld Laursen og Susanne Witting

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Ester Engrob
Jeg har lige læst læserbrevene om låsesystemet. Jeg er ikke tilfreds med at låsesystemet er tilknyttet en mobiltelefon, men det har jeg ikke fortalt boligforeningen. Det burde jeg have gjort. Jeg føler mig ikke utryg, men hvis der absolut skal låses, vil jeg foretrække et andet system, som ikke er afhængig af min mobiltelefon.
Wilhelm Nussbaumer
Det er da toppen af frækheder! Beboerdemokratiet og demokratiske beslutninger i bestyrelsen i afdeling 4 er skyld i huslejetab på millioner!! Hvis direktionen virkelig tror på sine egne argumenter, så er det langt ude. Når bl.a. citylejligheder i blok 7 ikke kan lejes ud, så skyldes det slet ikke vores ønske om at gøre låsesystemet mere beboervenlig.
Nej, der er et hav af andre ting, som gør folk utryg ved at leje dem. F.eks. at indgangspartierne ikke har en rengøringsvenlig gulvbelægning (og ser derfor beskidt ud), at indgangspartiernes ruder endnu ikke er rengjort for snavs efter byggeriet, at affaldsspandende ved indgangene først er blevet monteret i denne uge, at udeområder ligner en kæmpe byggeplads åbenbart i de næste par år endnu, affaldssystemet mangler, huller, støv og grus, ødelagte belægninger osv. En stort set velgennemført renovering af blok 7 mangler finish. Og det er i hvert fald ikke beboernes ansvar og det kan heller ikke afbødes af de driftsansattes gode og ihærdige daglige indsats. Beboernes fællesskab kan kun fungere i forhold til de fysiske rammer, som nu engang bydes.
Men værst af alt er selvfølgelig den forfejlede ghetto-lovgivning. Stigmatisering af området, bureaukrati med at tjekke nye beboers straffeattester, lønsedler og etnicitet/race er ikke ligefrem en tiltrækkende reklame. Selv rækkehusene fra pionerhusene kan vanskeligt lejes ud, selvom finish og udeområder er perfekte. I det almene betaler vi beboer en høj pris for denne lovgivning, som i øvrigt også overtrumfer beboerdemokratiet totalt. Det handler om huslejetab, men jeg har også oplevet det personligt, at ved fraflytning, at man hænger på huslejen i et par ekstra måneder.
Jeg kan kun opfordre direktionen til at skifte kurs og bruge beboerdemokratiet som aktiv, så beboernes fællesskab og ansvar bliver taget alvorligt. Det er moderne og det kan tiltrække beboere. Nedbrydning (også i fysisk forstand) skaber modløshed og passivitet.

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-06 Oktober side 12
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2020-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data