Bulldozer, kegler, perler og betonkasser

Rapport fra Perleparken, hvor alle blokke står endnu – og det har de heldigvis tænkt sig at blive ved med at gøre, fastslår Helle Hansen, formand for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse

En rådmand, en lokalredaktør og en tv-station har i den forløbne uge endnu en gang været med til at sætte Gellerup på dagsordnen med de helt store typer og fængende overskrifter – endda uden, at der har været ballade i området.

”Seks blokke i Gellerup skal rives ned” fastslår rådmand Gert Bjerregaard og Venstre i en stort opsat artikel i JP Århus tirsdag. Nyheden følges straks op af TV2-Østjylland, som får det til at lyde så sandfærdigt, at mange beboere i Gellerupparken tror, at de skal til at flytte.

Det kunne være interessant at få lavet en undersøgelse af, hvor mange århusianerne, der efter denne uges mediestorm om Gellerup nu tror, at nedrivningen af blokkene er et faktum.

Kun for den skrapsindige læser og lytter er det klart, at det blot er valgkampen, der er gået i gang. Og et er sikkert, det udskældte boligområde og arbejdet med helhedsplanen ønskes bragt ind i kampen.

Pennefører og mikrofonholderi

Tålmodigheden slap op forleden for rådmand Gert Bjerregaard, der i JP Århus bekendte kulør og fortalte, hvad han og Venstre ønsker for Gellerup.

Det sker midt i forhandlingerne mellem byrådet og Brabrand Boligforening om at nå frem til den plan, som kan være med til at forandre det udsatte boligområde til en attraktiv bydel.

Arbejdet med helhedsplanen blev iværksat af et enigt byråd tilbage i november 2007, hvor der blev underskrevet en aftale mellem de to parter.

I aftalen står ”at helhedsplanen skal betragtes som en samlet pakke, betyder, at dens implementering afhænger af, at den kan tiltrædes i sin helhed af henholdsvis Brabrand Boligboligforening beboerdemokratiske organer og af Århus Byråd”.

Det glemmer Gert Bjerregaard og går solo med sine drømmer og visioner for et Gellerup, der skal ligne resten af Århus.
Et regnestykke, som skal skaffe Århus mindst 200 millioner kroner, bliver tirsdag præsenteret i JP Århus, hvis redaktørs holdninger om bydelen synes støbt i en beton, der er mindst lige så stærkt som den beton, Gellerupparken er bygget af.

Ingen på JP Århus prøver Bjerregaards regnestykke af. Men onsdag trykker avisen Brabrand Boligforenings gennemregning af rådmandens forslag. Boligforeningen når frem til, at Bjerregaards tiltag vil komme til at koste de århusianske borgere 775 millioner kroner.

Skræmte beboere

I Gellerup har flere beboere svært ved at overskue, hvad der er valgkamp, dårlig journalistik og forkerte beregninger. Men på TV2-Østjylland kan beboerne på Gudrunsvej se deres blokke på skærmen samtidig med at en journalist fortæller, at hele rækken af blokke skal rives ned.

I afdelingsbestyrelserne føler vi os tvunget til at husstandsomdele et beroligende brev til alle 2400 lejemål i Gellerupparken og Toveshøj, for at understrege, at blokkene ikke skal rives ned. Det er der nemlig ingenting, der umiddelbart tyder på.

Også selv om TV2-Østjyllands brygger videre på Gellerup-historien onsdag aften med et indslag fra Holland, hvor man har væltet store boligområder – med succes forlyder det???

Som en del af helhedsplanen blev der i efteråret gennemført fire workshops, hvor fire rådgiverteams afsluttende gav hvert deres bud på fremtidens Gellerup. Et rådgiverteam foreslår tre blokke lagt ned, et andet vil vælte en enkel blok, et tredje team vil tilpasse en blok for at få plads til en ny bygning, mens det fjerde rådgiverteam lader alle blokkene stå.

Og det faglige rådgivningsudvalg, som har fulgt hele parallelopdraget omkring helhedsplanen, bakker op omkring denne prioritering, hvor man kun i begrænset omfang – når trafikale eller arkitektoniske forhold taler for det – vælger at rive boliger ned. Disse anbefalinger overhører Bjerregaard fuldstændig i sit forslag.

Beboerne er med ved bordet

JP Århus spørger i en leder: Hvor meget beboerdemokrati er der egentlig i behandlingen af helhedsplanen, når det kommer til stykket?

En hel del, kan jeg oplyse, da både afdelingsformanden for Toveshøj og jeg selv for Gellerupparken sidder med i den politiske styregruppe som repræsentanter for vores beboere. Og vi har følt os meget inddraget indtil tirsdag morgen, hvor Venstre og Bjerregaard pludselig kører solo.

Med hensyn til lederskribentens spørgsmål om, hvor mange helt almindelige beboere der møder op for at diskutere områdets fremtid? Så deltog flere beboere i efteråret aktivt i den inspirationsgruppe, der fulgte de fire workshops i GLOBUS1. Og en spritny beboerundersøgelse fortæller, at 40 % af beboerne kender til helhedsplanen, mens flere kender til enkelte af elementerne i planen såsom bygaden, erhvervslejemål og forandring af blokke.

Jeg kan stille modspørgsmålet: Hvor mange århusianere kender overhovedet noget til den kommuneplan, som for øjeblikket er ved at blive lavet?

Reality Gellerup

Det findes to slags Gellerup. Det, som mange kender gennem medierne, og det, som vi, der bor her, oplever. Og der er ofte en verden til forskel. At tænke sig, at jeg, der bor i Gellerup, kan blive noget så irriteret over, at nogen tillader sig at smide tyggegummipapir i min elevator. Det er da vel nok et stort problem. Men heldigvis har vi megen humoristisk sans herude i vestbyen. Og perle-sagen var ikke mange timer gammel, før afdelingsbestyrelsen diskuterede at få ændret bebyggelsens navn til Perleparken.

Men at få århusianerne og medierne til at se det andet Gellerup er næsten som at råbe i ørkenen. Journalisterne kommer for det meste anstigende med medbragte formodninger og uforberedte spørgsmål. Og de møder os gang på gang med undvigende blikke, når vi, der bor her, kan komme med eksempler på tidligere historier og indslag, som ikke lige helt afspejlede virkeligheden, men som passede meget godt ind i redaktionens dagsorden. Og det er desværre med til at skabe falske billeder i hovedet på seerne, som tit er langt væk fra real life Gellerup.

Virkelighedens helhedsplan

Sandheden om Helhedsplanen for Gellerup er, at den har en yderst usikker gang på jord. Der er stadig en masser forhindringer, som kan blokere for, at den endelige plan overhovedet bliver til virkelighed.

En hård knast er lovgivningen omkring Brabrand Boligforenings jordsalg af arealet langs Ringvejen, som skal finansiere boligforeningens økonomiske andel af aftalen. Og så er det et spørgsmål, om Brabrand Boligforenings repræsentantskab, når alt er aftalt og beskrevet, overhovedet vil sige ja til planen. (Og så vil jeg kun i en parentes nævne ordet moske).

Realiteten er, at hverken Venstre, rådmand Bjerregaard eller JP Århus lederskribent kan vælte blokke i Gellerup, hvor meget de end ønsker det. (Bjerregaard bør måske holde sig til at vælte kegler). Til gengæld kan de sammen grave grøfter, og det er de rigtig gode til. Grøfter, som desværre er med til at skille Gellerup og Toveshøj endnu mere fra byen, end vi allerede er i dag. Og der er ærgerligt.

Alternativ helhedsplan

Men må jeg, som en perle fra Gellerup, slutte denne bredside af med at komme med mit bud på en alternativ helhedsplan, som nok har lige så megen gang på jord, som Bjerregaards forslag fra i tirsdags.

Den hurtige og måske billigste løsning på problemet Gellerup ville være at købe JP Århus og sætte en prop i den ensidige opfattelse af et boligområde, som i dag mest er set med en kikkert sat for det blinde øje fra den anden side af Brabrand Sø.

Og derefter skal vi dyrke den lokale viden og idérighed. Luk alle områdets frivillige og professionelle ildsjæle inde i GLOBUS1 i 24 timer, og giv os mulighed for at få et stort antal livliner, som vi kan bruge til at kalde eksperter til udefra.
Så skal Århus komme til at se forslag og idéer blive støbt som perler på en snor. Se blot på vores Vejledningscenter og Meyerprojekt, som er skabt af beboernes egen kraft.

Og hvis omverdenen har lyst til at følge processen, så sæt hjertens gerne videokameraer op og lur os af – eller endnu bedre: Kom ud og vær med til at hjælpe os med at skabe Århus bedste bydel.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Bjerregaard vil stadig vælte blokke i Gellerup | Skræppebladet - Brabrand Boligforening:
[...] for Skræppebladet: http://skraeppebladet.dk Fuld drøn på helhedsplanen Bulldozer, kegler, perler og betonkasser Kan de overhovedet regne i Venstre? Gellerup: TV2oj-fejl i dækning af Bjerregaards nedrivningsplan [...]
Link: skraeppebladet.dk/2009/05/bjerregaard-vil-stadig-v%c3%a6lte-blokke-i-gellerup/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-02 Marts
i sektionen Kommentaren

forsiden af magasinet 2009-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data