SundhedsCenter Århus Vest

– Et tilbud til borgere i Århus Kommune

på vegne af ’Team Århus Vest’,
sundhedscenterchef Karen Bjerre og koordinator Sussie Østerby
foto af Karen Aaen

SundhedsCenter Århus har nu eta­bleret en satellit i Gellerup, på Gudrunsvej 80 i stueetagen, lige over for biblioteket.
Fremover vil den kommunalt forankrede, patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse også udspringe herfra. Tilbuddet er primært målrettet borgere med anden etnisk baggrund end dansk, men alle er velkomne, og der er mulighed for at blive guidet videre til tilbud i sundhedscentret i Jægergårdsgade.

Billede 016

Diabeteskursus
I første omgang bliver vores primære indsats afholdelse af diabeteskurser. Vi planlægger at starte hold for tyrkisk-, arabisk- og somalisktalende borgere forår og efterår. Der bliver oprettet hold for både mænd og kvinder, i alt 12 hold om året. Diabeteskurset er gratis, og man skal henvises af egen læge. Der er undervisning og træning to timer om ugen i 9 uger.

Tilsvarende det lægehenviste sundhedskursus i Jægergårdsgade vil forløbet strække sig over et år. Alle kursister får en fast kontaktperson, der følger kursisten under hele forløbet. Der bliver afholdt individuelle indledende, afsluttende og opfølgende samtaler, og derudover får alle kursister tilbudt en individuel diætistsamtale. Ved kursusafslutning­en udarbejdes i samarbejde med kursisten en status, som elektronisk bliver sendt til egen læge.
Sundhedssamtale

Vi tilbyder også åbne sundhedssamtaler med fokus på motion, kost, alkohol og rygning. Udover dansk har vi mulighed for at afholde samtaler på persisk, tyrkisk, somalisk og arabisk. Dette tilbud kræver ikke lægehenvisning.

Kommende tilbud
I løbet af det næste halve år forventer vi at tilbyde rygestopkurser og oprette ’forebyggelseshold’ for borgere i særlig risiko for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme.

Det er disse 4 områder diabeteskurser, sundhedssamtaler, rygestop og forebyggelseshold, som vi i første omgang vil have fokus på. Men vi er indstillet på at være fleksible i forhold til at imødekomme behov, der opstår løbende, og som vi i første omgang ikke har været opmærksomme på.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt