SundhedsCenter Århus Vest

– Et tilbud til borgere i Århus Kommune

SundhedsCenter Århus har nu eta­bleret en satellit i Gellerup, på Gudrunsvej 80 i stueetagen, lige over for biblioteket.
Fremover vil den kommunalt forankrede, patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse også udspringe herfra. Tilbuddet er primært målrettet borgere med anden etnisk baggrund end dansk, men alle er velkomne, og der er mulighed for at blive guidet videre til tilbud i sundhedscentret i Jægergårdsgade.

Billede 016

Diabeteskursus

I første omgang bliver vores primære indsats afholdelse af diabeteskurser. Vi planlægger at starte hold for tyrkisk-, arabisk- og somalisktalende borgere forår og efterår. Der bliver oprettet hold for både mænd og kvinder, i alt 12 hold om året. Diabeteskurset er gratis, og man skal henvises af egen læge. Der er undervisning og træning to timer om ugen i 9 uger.

Tilsvarende det lægehenviste sundhedskursus i Jægergårdsgade vil forløbet strække sig over et år. Alle kursister får en fast kontaktperson, der følger kursisten under hele forløbet. Der bliver afholdt individuelle indledende, afsluttende og opfølgende samtaler, og derudover får alle kursister tilbudt en individuel diætistsamtale. Ved kursusafslutning­en udarbejdes i samarbejde med kursisten en status, som elektronisk bliver sendt til egen læge.
Sundhedssamtale

Vi tilbyder også åbne sundhedssamtaler med fokus på motion, kost, alkohol og rygning. Udover dansk har vi mulighed for at afholde samtaler på persisk, tyrkisk, somalisk og arabisk. Dette tilbud kræver ikke lægehenvisning.

Kommende tilbud

I løbet af det næste halve år forventer vi at tilbyde rygestopkurser og oprette ’forebyggelseshold’ for borgere i særlig risiko for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme.

Det er disse 4 områder diabeteskurser, sundhedssamtaler, rygestop og forebyggelseshold, som vi i første omgang vil have fokus på. Men vi er indstillet på at være fleksible i forhold til at imødekomme behov, der opstår løbende, og som vi i første omgang ikke har været opmærksomme på.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data