Gellerup Pensionistforening

Indkaldelse til generalforsamling

af Ingrid Jensen / formand

Dagsorden til generalforsamlingen i Gellerup pensionistforening
den 26. januar 2011 kl. 14.00

1. Valg af dirigent.
2. Forhandlingsbogen.
3. Årsberetning ved formanden.
4. Regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse
7.a. Valg af suppleanter
8. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleanter.
9. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er : 1. Ingrid Jensen   (villig til genvalg)
2. Villy Nielsen (villig til genvalg)
3. Lillian Sand (villig til genvalg
4. Tove Eland (villig til genvalg)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage inden generalforsamlingen.
Adressen er Sdr. Ringgade 65, 1. th 8000 Århus C
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt