Gellerup Pensionistforening

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen i Gellerup pensionistforening
den 26. januar 2011 kl. 14.00

1. Valg af dirigent.
2. Forhandlingsbogen.
3. Årsberetning ved formanden.
4. Regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse
7.a. Valg af suppleanter
8. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleanter.
9. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er : 1. Ingrid Jensen (villig til genvalg)
2. Villy Nielsen (villig til genvalg)
3. Lillian Sand (villig til genvalg
4. Tove Eland (villig til genvalg)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage inden generalforsamlingen.
Adressen er Sdr. Ringgade 65, 1. th 8000 Århus C

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-10 December side 37
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2010-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • kl. 14 generalforsamling
    Gellerup Pensionistforening
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data