Lederen

Kom til afdelingsmøderne og vælg dine repræsentanter

af Hans Esmann Eriksen

Årets afdelingsmøder står for døren. Her debatteres de store og små beslutninger, der skal foretages, og der vælges beboerrepræsentanter til afdelingsbestyrelser, FAS og Skræppebladet.
Beboerdemokratiet er et særkende for de almene boliger og andelsboligforeninger. Her kan den enkelte få indsigt i, og være medbestemmende, om den enkelte afdelings forhold.

Et beboerdemokrati bliver ikke bedre, end de beboere der bliver valgt ind til at varetage beboernes interesser. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt møder op og engagerer sig i, hvem der er de bedste til at repræsentere dem.

Genvalg af den siddende bestyrelse er ikke altid den bedste løsning. Det er ofte spændende og personligt udviklende at sidde i en bestyrelse, derfor er det ikke mærkeligt, hvis mange søger genvalg. En bestyrelse kan, når den har siddet i mange år, skabe en særlig indforståelse, der på sigt kan få bestyrelsen til at fjerne sig fra de “almindelige” beboere. Derfor er det vigtigt, hvis vi skal skabe et levende og dynamisk beboerdemokrati, ved at der jævnligt kommer “nyt blod” til.

Hvis du selv har lyst til at prøve at være medlem af en bestyrelse, så spørg nogle af beboerne i din afdeling, om de vil støtte dit valg, så de kan anbefale dig på afdelingsmødet. Du kan gå efter en bestyrelsespost eller en suppleantpost. 1.-suppleanten deltager i møderne, og her kan du se, om det er noget for dig.

I halvdelen af afdelingerne skal der vælges medlemmer til Skræppebladets redaktion.
I året, der kommer, vil der komme en særskilt redaktion for Gellerupparken og Toveshøj, der laver et indstik til de to afdelinger. Dette nummer har et sådant indstik, som de øvrige afdelinger kan se på hjemmesiden.
Redaktionen vil derfor bestræbe sig på at give en bredere dækning af de øvrige afdelinger og fokusere endnu mere på stof, der har fælles interesse for alle i boligforeningen. Derfor er det vigtigt, at de øvrige afdelinger får valgt repræsentanter til Skræppebladet. Det skulle gerne medføre, at Skræppebladet i højere grad bliver oplevet som et blad for hele boligforeningen.

For dem i boligforeningen, som stadig er tilknyttet arbejds­markedet, skal det nævnes, at et frivilligt og ulønnet arbejde som beboerrepræsentant eller redaktionsmedlem er en god anbefaling på det personlige CV. Hertil kommer de mu­lig­heder, som bestyrelsesarbejdet giver den enkelte for at læ­re nye færdigheder. Som oftest, og ikke uvæsentligt, kan det også være sjovt både at stifte nye bekendtskaber, og at udvikle noget i fællesskab.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt