Afd. 22: Livlig debat om budget i Sonnesgården

Afdeling 22 – Sonnesgården

Budget godkendt med forbehold

af Hans Esmann Eriksen – foto af Bo Sigismund

Afdelingsmødet i Sonnesgården den 6. september blev afbrudt under behandlingen af afdelingens budget. Det skete, fordi afdelingsmødet ønskede at få bedre dokumentation fra administrationen om grundlaget for budgettet. Den information blev sendt ud.

Mødet blev genoptaget d. 28 september med Bo Sigismund som dirigent. Fremmødet var stort, idet 2/3 af lejlighederne var repræsenteret.

Her er de eftertænksomme tilhørere, som dog godkendte budgettet med en tilføjelse

Her er de eftertænksomme tilhørere, som dog godkendte budgettet med en tilføjelse

Et livligt og indholdsrigt møde med langt referat
Debatlysten på mødet var stor og de enkelte punkter blev debatteret grundigt. Det officielle referat fra mødet fylder 16 A4-sider, så her gives kun en resumering af indholdet. Forenings referat kan ses på webzonen, der er boligforenings interne net.

Gennemgang af budgettet
Flemming Andersen gennemgik det budget, bestyrelsen og administrationen foreslog. Det blev forklaret, hvorfor de enkelte poster var blevet forhøjet. Et væsentligt punkt var argumenterne for, hvordan forøgelsen af antallet af timer til en varmemester blev sparet på andre omkostningsposter.

Besparelserne var fordelt både på almindelig vedligehold og planlagt vedligehold. Det blev også gennemgået, hvilke omkostninger der kunne laves beslutninger om, og hvilke der ikke kunne ændres.

Debat af budgettet
Mange af Sonnesgårdens beboere havde sat sig grundigt ind i budgettet, så debatten blev grundig. Der blevet stillet spørgsmål til, om de besparelser, der var anført, kunne realiseres.

Det ville betyde, at forslaget om forøget varmemestertid i realiteten ikke bliver realiseret. Der blev også argumenteret for, at den såkaldte indexering skulle fjernes fra budgettet.

Budgettet vedtaget med forbehold
To ændringer til budgettet blev foreslået. Fjernelse af de ekstra omkostninger til varmemester og fjernelse af indexering, fordi huslejeforøgelsen var for stor.

Dirigenten konkluderede, at der ikke kunne stemmes direkte om varmemesterens tid, fordi det forslag betød andre ændringer. Hvis afdelingsmødet ville gennemføre det forslag, skulle hele budgettet stemmes ned.

Forslaget om fjernelse af indexering blev vedtaget med stort flertal. Det samlede budget blev godkendt med forbehold for, at indexeringsspørgsmålet bliver løst.

Godt og langt møde
Efter mødet nød deltagerne en velfortjent øl.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt