Rygersagen

Er der tilsat vanedannende stoffer i cigaretter?

Nytårsfortsætter

Endnu er året ungt, og vi kan stadig huske vore nytårsforsætter. Et af de mest udbredte forsætter er ønsket om at kvitte smøgerne; imidlertid har mange sikkert allerede nu erkendt, at dette forsæt næsten er umuligt at gennemføre.

Rygersagen

Rygersagen, som den er blevet benævnt, startede med, at en storryger, Allan Lykke Jensen, for 11 år siden lagde sag an mod Skandinavisk Tobakskompagni med påstand om, at der udover nikotin er tilsat vanedannende stoffer i deres cigaretter, og at det har været årsag til, at han ikke var i stand til at holde op med at ryge, men pådrog sig alvorlige sygdomme som åndedrætsbesvær, diabetes og blodprop i hjertet. Først efter at have været døden nær, lykkedes det ham at stoppe rygningen.

Allan Lykke Jensens tre anklagepunkter var:

1: at pH værdien i cigaretterne er blevet forhøjet kunstigt, for at der kan frigives mere nikotin.
2: at aldehyder burde være forsøgt fjernet.
3: at myndighedernes krav om skærpelse af grænseværdier for nikotin og tjære er ”løst” ved at lave ventilationshuller i cigaretterne i stedet for at ændre på tobaksblandingen.

Tobaksfirmaerne har tilbagevist anklagerne med mange udtalelser, som fx at de ikke ønskede at ændre smagen i cigaretterne, at lovgivningen var opfyldt osv. ; meningen med ventilationshullerne er, at der under rygning suges ”falsk luft” ind og altså dermed mindre nikotin.

Dette er dog en kunstig metode til at nedsætte indholdet af nikotin, fordi rygeren let kommer til at holde over hullerne med fingre eller mund, og hvis man gør det, får man 2,7 mg nikotin ind per cigaret, hvilket svarer nøjagtig til, hvad der var i Prince i 1957, da cigaretten blev lanceret, i stedet for 0,8 mg, som deklarationen i dag siger. Med andre ord: Hvis rygeren kommer til at holde over de ventilationshuller, der med vilje er gjort usynlige, ja så suges der nøjagtigt lige så meget nikotin og tjære ind, som det hele tiden har været tilfældet.

Dommen

Allan Lykke Jensen havde søgt om et ”symbolsk” erstatningsbeløb på kr. 57.000, men da dommen faldt d. 8.december, blev resultatet, at han tabte sagen.
Det var ikke bevist, at han havde ret i sine anklager.

Anke?

I skrivende stund er ankefristen ikke udløbet, så det er endnu ikke besluttet, om sagen ankes til højesteret. Selvom Allan Lykke Jensen tabte sin sag, har han det alligevel godt med, at problemerne er kommet frem i lyset, og han er glad for, at sundhedsminister Astrid Krag har meldt ud, at hun vil arbejde for, at der kommer en egentlig kontrol af tilsætningsstoffer i cigaretter.

Tvivlen

Jeg håber, at det ikke er sandt, at der kynisk tilsættes vanedannende stoffer i cigaretter, det ville simpelthen være for ondt, hvis det var tilfældet!
Men tvivlen sidder alligevel tilbage efter denne retssag – for hvorfor var det fx nødvendigt for tobaksfirmaerne at møde op med seks advokater overfor sagsøgerens ene advokat?
——–
Her til slut vil jeg vende tilbage til begyndelsen – altså om nytårsforsættet – ved at lykønske dem, der i dag, trods alle vanskeligheder, har formået at kvitte tobakken!

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-01 Februar side 12
i sektionen Klummerne

forsiden af magasinet 2012-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data