Magasinet: 2012-03 April

Mest læst
Læs mere

Værd at se på himlen dette forår

Mars vil kunne ses om aftenen i den kommende tid

Sidst i februar så jeg ude på landet pludselig månen og planeterne Jupiter og Venus tæt på hverandre. I marts har Jupiter og Venus faktisk befundet sig meget nær på himlen. En anden aften bemærkede jeg Jupiter og Venus i sydvest, Sirius, den klarest lysende fiksstjerne i sydøst og planeten Mars i nordøst. Den er derved for tiden på himlen det meste af natten, og den befinder sig lige

Magasinet 2012-03 April Artikler
Læs mere

Livet med mobiltelefon

og en gammel telefonsamtale

Smartphone/iPhone Rigtig meget telefoni i dag foregår med mobiltelefon - eller endnu bedre med iPhone eller smartphone. Med dem kan man gå på nettet, surfe, maile, gå på facebook, fotografere, optage videofilm, høre musik - og selvfølgelig sms'e. Måske har den også indbygget GPS. Der kommer hele tiden nye, der kan endnu mere, og sådan et lille vidunder kan ikke undgå at præge det daglige liv. Den følger dig,

Magasinet 2012-03 April Klummerne
Læs mere
Hans Brogesparken

Afd. 1. Trygt at bo i Afdeling 1?

Magasinet 2012-03 April Afdelingerne
Hans Brogesparken
Læs mere
Sonnesgården

Seniorer synger i Sonnes­gården

Magasinet 2012-03 April Artikler
Sonnesgården
Læs mere

Brabrand Bolig­forenings Fritids­forenings sommerudflugt

Magasinet 2012-03 April Aktiviteter
Flere afdelinger Kalender Kalender 2012 (3) Kommentar­spor (2)
Lederen

Lederen

Et A-hold og et B-hold i fremtidens digitale samfund

Skabes der en kløft i vores samfund, når vi alle snart tvinges til digital kommunikation med det offentlige. Computer- og informationsteknologien har været en drivende kraft, der har skabt et helt nyt samfund og en helt ny økonomi, som er anderledes end det gamle. Digitaliseringen har for længst også ramt det beboerdemokratiske arbejde i boligforeningen, som for år tilbage sagde farvel til papiret, og i stedet nu kun udsender

Magasinet 2012-03 April Lederen
Leder
Artikler

Bolig­foreningen tilbyder hjælp til beboere, der skylder husleje

Gældsrådgivning hos Den Sociale Retshjælp skal hjælpe beboere mod at blive sat på gaden

Brabrand Boligforening har for nylig indgået et samarbejde med Den Sociale Retshjælp i Århus. Samarbejdet, der har som formål at forebygge, at beboere ender på gaden, fordi de ikke har styr på deres økonomi, går ud på, at beboerne får et tilbud om gratis og anonym gældsrådgivning hos den frivillige organisation. "Vi har været i dialog med Den Sociale Retshjælp i nogen tid, fordi de havde planer om at

Magasinet 2012-03 April Artikler
Læs mere

Et anderledes kursus

En dag uden politik og hvor temaet var energi

Repræsentantskabet består jo i hovedsagen af afdelingsbestyrelserne, og derfor har dets arbejde og emner oftest haft politisk karakter. Men denne gang var anderledes! Dagen blev brugt på et energitema - stadig aktuelt og nærværende på alle planer. Der blev vist eksempler på solceller og solfangere. Der var tekniske oplysninger om bæredygtighed og økonomi, såvel som en gennemgang af, hvad der faktisk kan opnås med kendt teknologi, hvis man forestiller

Magasinet 2012-03 April Artikler
Flere afdelinger
Læs mere

Hjerne-Madsen uddelte 10-tal til repræsentant­skabet

Menneskehjernen i hverdag og Fest

Efter et dagsprogram med solenergi, varmepumper og LED-lys sluttede repræsentantskabskurset med en munter forelæsning af den berømte Madsen-bror Peter, der også er kendt som hjerneforsker. Under overskriften "Menneskehjernen i hverdag og Fest" tog han på en time det samlede repræsentantskab med på en rejse rundt i den menneskelige hjerne. Fra starten som fladormehjerne til den hjerne, vi i dag kan bryste os af, som er på niveau

Magasinet 2012-03 April Artikler
Læs mere

Skræppe­bladet har fået nyt redaktionslokale

Redaktionen flyttet ind hos beboerhuset Yggdrasil

Den vågne læser har måske bemærket på side 2, at Skræppebladets redaktion har fået ny adresse i lokaler i Beboerhuset Yggdrasil. Nu deler redaktionen lokale med afdelingssekretær Vibeke, og Skræppens gamle lokaler er overdraget til Ramallah-spejderne. På billedet ses det nye redaktionsteam Hans, Helle og Kirsten sammen med Sine, der er korrekturlæser på bladet. Billedet er taget på deadlinevagten, hvor redaktionssekretær Martin desværre ikke kom med på

Magasinet 2012-03 April Artikler
Læs mere

Ældre og den digitale verden

At lære "gamle hunde" nye kunster

Kommunikationen mellem mennesker og langt flere daglige gøremål vil i de kommende år, og også langt mere end nu, basere sig på interaktiv teknologi. Teknologi er for de unge. Den opfattelse har mange ældre. Mange ældre frygter alt, hvad der har med IT at gøre. Alligevel er der i dag flere ældre, der har taget teknologien til sig, og ikke opfatter den som en svær kunst. Teknologien skal heller

Magasinet 2012-03 April Artikler
Læs mere

Afsløring: Bolig­foreningen skifter navn

Brabrand er blevet for småt til bolig­foreningen, som snart dækker hele kommunen

Nye boliger på Aarhus Havnefront og små afdelinger, der skyder frem som paddehætter i den sydlige ende af kommunen i Tranbjerg, Solbjerg og Hasselager har gjort det gamle bynavn Brabrand mere og mere irrelevant som boligforeningens navn. Derfor barsler foreningsbestyrelsen med at udskifte det snart 62 år gamle Brabrand-navn med et mere tidssvarende og fremtidssikret navn. Det erfarer Skræppebladet. Det var ellers meningen, at navneforandringen skulle have været holdt

Magasinet 2012-03 April Artikler
Hasselager Kommentar­spor (1)
Læs mere

Kommer du til næste beboer­møde?

Appel til beboerne i afdeling 5

Går du med tanker om at forandre dit område, eller et ønske om at sætte nogle aktiviteter i gang? Det kan være, at du bare undrer dig over, hvorfor tingene ser ud som de gør, der hvor du bor. For at få gjort tanke til handling, få indflydelse og få realiseret dine ideer og på samme tid få stillet din nysgerrighed og undren, er en bestyrelsespost i din afdeling

Magasinet 2012-03 April Artikler
Toveshøj
Læs mere

Forårstegn i bolig­foreningen

Her er vi en tur i afdeling 2, Søvangen

Magasinet 2012-03 April Artikler
Søvangen
Læs mere

Seniorer synger i Sonnes­gården

Fællessang med Flemming Knudsen

Fællesskabet er en del af livet i Sonnesgården. Fælleshuset er rammen om lidt over 100 arrangementer om året, hvor vi mødes, snakker og har oplevelser og aktiviteter sammen. Kulturudvalget organiserer aktiviteter og foredrag for afdelingsbeboere. I marts var der sangeftermiddag, hvor den tidligere borgmester Flemming Knudsen var inviteret. Flemming Knudsen er socialdemokrat fra den tid, hvor sangen samlede Flemming Knudsen den tidligere borgmester viste helt nye sider

Magasinet 2012-03 April Artikler
Sonnesgården

Huslejen er for høj i nogle afdelinger

Det bør der gøres noget ved, siger bolig­foreningens næstformand

Skræppebladet har opsøgt Keld Albrechtsen for at høre nogen om, hvad der kan gøres ved de uforholdsmæssigt høje huslejer i nogle afdelinger. "Foreningsbestyrelsen har besluttet at analysere problemerne for om muligt at finde en politisk løsning," forklarer han. "Nogle afdelinger er nær ved en husleje på 1000 kr. pr. m2 p.a. og så er der risiko for problemer," fortsætter Keld og beskriver nøjere forskellen mellem de forskellige afdelinger: "groft

Magasinet 2012-03 April Artikler
Flere afdelinger
Læs mere

Magasinet Gellerup.nu og her

Nyt til beboerne i Gellerup­parken og Toveshøj

Foreningernes Hus skal flytte op på "Den hvide gård" ved Edwin Rahrs Vej - og om måske tre år skal det flytte endnu engang til bydelens kommende beboerhus. Det er konsekvensen af, at kommunen ikke vil udsætte nedrivningen af Nordgårdskolen , hvor foreningshuset ligger i dag. Den midlertidige adresse har dog også sine fordele - den indbyder til samarbejde med Tousgårdsladen. Vi fortæller historien i magasinet gellerup.nu, som er

Magasinet 2012-03 April Artikler
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Ventelister, hvordan og hvorfor

Hvad mener repræsentant­skabs­medlemmer i Brabrand Bolig­forening om de nye regler

I sidste måned beskrev Skræppebladet det vildnis af regler der gælder for tildelinger af boliger i de socialt udsatte afdelinger. Skræppebladet ville gerne kunne referere til målbare effekter af de nye regler, men der er ikke lavet konkrete analyser endnu. For at fornemme holdningerne til de nye regler har Skræppebladet spurgt en række afdelingsformænd, hvordan de ser på reglerne. Der er spurgt afdelingsformænd fra afdelinger, der på forskellig måde

Magasinet 2012-03 April Artikler
Flere afdelinger
Læs mere

Værd at se på himlen dette forår

Mars vil kunne ses om aftenen i den kommende tid

Sidst i februar så jeg ude på landet pludselig månen og planeterne Jupiter og Venus tæt på hverandre. I marts har Jupiter og Venus faktisk befundet sig meget nær på himlen. En anden aften bemærkede jeg Jupiter og Venus i sydvest, Sirius, den klarest lysende fiksstjerne i sydøst og planeten Mars i nordøst. Den er derved for tiden på himlen det meste af natten, og den befinder sig lige

Magasinet 2012-03 April Artikler
Klummerne
Læs mere

Livet med mobiltelefon

og en gammel telefonsamtale

Smartphone/iPhone Rigtig meget telefoni i dag foregår med mobiltelefon - eller endnu bedre med iPhone eller smartphone. Med dem kan man gå på nettet, surfe, maile, gå på facebook, fotografere, optage videofilm, høre musik - og selvfølgelig sms'e. Måske har den også indbygget GPS. Der kommer hele tiden nye, der kan endnu mere, og sådan et lille vidunder kan ikke undgå at præge det daglige liv. Den følger dig,

Magasinet 2012-03 April Klummerne
Foreningen
Læs mere

Ordinære afdelings­møder i foråret 2012

Brabrand Boligforening Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder. Foreløbig dagsorden: Valg af dirigent Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen Afdelingens årsregnskab for 2010 Evt. forslag Eventuelt Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger: Afdeling XXII, Sonnesgården onsdag den 25. april 2012 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14 Afdeling 30, Pilevangen tirsdag

Magasinet 2012-03 April Foreningen
Flere afdelinger
Læserbreve
Læs mere

Vildnisset af ventelisteregler

Læserbrev I sidste nummer af Skræppebladet opfordres vi til at deltage i debatten vedrørende vildnisset af udlejningsregler, og så vil jeg da lige komme med et lille indspark. Indtil marts 2011 var sammenslutningen "AARHUSbolig" en super god idé til at finde en anden bolig, og der var næsten frit valg til at vælge et nyt boligområde. Tildelingsreglerne blev desværre ændret, så nu er vi stavnsbundet til den boligforening, vi nu engang

Magasinet 2012-03 April Læserbreve
Hasselager, Hasselengen Læser­breve • debat
Afdelingerne

Afd. 1: Nyt fra Klub Hans Broge

Skræppen april

Den 8. marts havde vi besøg af de to lokalhistorikere Kjeld Hedelund Jørgensen og "vores egen" Børge Nielsen. Aftenen blev et tilløbsstykke. Aldrig har vi i klubbens historie haft så mange deltagere på en almindelig aften. En lærerig og hyggelig aften, hvor spørgelysten var stor. Og det bedste; de to kapaciteter lovede at komme igen til efteråret og gøre os endnu klogere på Brabrands historie. Den 26. april

Magasinet 2012-03 April Afdelingerne
Hans Brogesparken Kalender Kalender 2012

Afd. 1: Klub Hans Broge (General­forsamling)

Generalforsamling torsdag den 10. maj kl. 19.30 på Hans Broges vej 17 kld. 8220 Brabrand. Dagsorden ifølge vedtægterne. Med venlig hilsen /Gunhild Weisbjerg / Tlf. 23 35 55 56

Magasinet 2012-03 April Afdelingerne
Hans Brogesparken Kalender Kalender 2012
Læs mere

Afd. 1. Trygt at bo i Afdeling 1?

Mørkets gerninger

Når uroen breder sig Desværre bliver der stadig talt om indbrud i biler, tyveri af nummerplader og ubudne gæster i nogle af vore garager. Jeg synes, at vi skal hjælpe hinanden og være opmærksomme på, om vi ser noget mistænkeligt - og de personer, der har været udsat for indbrud skal huske at anmelde det til politiet! Måske hjælper det lidt, at vi nu går mod lysere tider.

Magasinet 2012-03 April Afdelingerne
Hans Brogesparken
Læs mere

Afd. 2: Beboerhuset Søvangen

Pandekager med is og andre aktiviteter april 2012

Seniordans ved Annalise Mandag den 2. april kl. 19.00 Søndagscafé den 15. april kl. 14.00-16.30 Kaffe/te med kage - pris kr. 20,- Alle er velkommen Der er tilmelding til fællesspisningen den 17. april Fællesspisning Tirsdag den 17. april kl. 18.00 Menu: Hamburgerryg m/grøntsager og aspargessovs Pandekager med is Kaffe eller te Pris kr. 50,- for voksne - børn under 12 år kr. 30,- Husk aktivitetsdage

Magasinet 2012-03 April Afdelingerne
Søvangen Kalender Kalender 2012 (9)
Læs mere

Afd. 6: Fastelavn i Holmstrup

Der blev slået til tønden

Endnu en gang har afdelingsbestyrelsen i Holmstrup afholdt et arrangement, hvor børn, forældre og bedsteforældre kunne folde sig ud sammen. Det var Fastelavn, hvor der blev slået til tønden for hele seks aldersklasser. Der var vist meget fantasi til udklædninger. Det er meget svært at vælge nogen ud, men en voksen som var klædt ud som samrai med sværd og det hele, var nok den mest spændende.

Magasinet 2012-03 April Afdelingerne
Holmstrup
Aktiviteter
Læs mere

Brabrand Bolig­forenings Fritids­forenings sommerudflugt

Til Djurs Sommerland, Legoland og Tivoli Friheden

For Fritidsforeningens medlemmer med hjemmeboende børn afholdes i år søndag, den 20. maj 2012 Turene bliver arrangeret som en familieudflugt, det vil sige, at billetter kun kan købes af voksne, ligesom børn og unge under 18 år kun kan deltage ifølge med voksne. OBS!! Hvis billetten ikke er købt hos Fritidsforeningen KOMMER DU IKKE MED BUSSEN. Billetter kan købes ved forevisning af gyldig legitimation med adresse, fx Sygesikringsbevis.

Magasinet 2012-03 April Aktiviteter
Flere afdelinger Kalender Kalender 2012 (3) Kommentar­spor (2)
Læs mere

Foredrag på Gellerup Museum

En aften med Gellerups historie og Helheds­planen

Mandag d. 30. april kl. 19.30 Gellerup Museum, Gudrunsvej 16, 6. th. Pris 25 kr. Museet byder på kaffe og kage. Tidligere MF'er og nuværnde næstformand for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, kommer på museet og giver et foredrag om Gellerups historie og om Helhedsplanen. Dette bliver en mulighed for at høre om Gellerups historie fra en person der har boet i området i en lang årrække, samt at få et

Magasinet 2012-03 April Aktiviteter
Kalender Kalender 2012 (5)
Læs mere

Støtteforeningen Allans Fiskers Nødhjælp

General­forsamling fredag den 11. maj kl. 15

Udsigten 17 8220 Brabrand Dagsorden ifølge vedtægterne Med venlig hilsen Gunhild Weisbjerg Tlf. 23 35 55 56

Magasinet 2012-03 April Aktiviteter
Kalender Kalender 2012

Foreningen Perlevennerne

indkalder til ekstra­ordinær general­forsamling

torsdag den 12. april kl. 16.00 i Café Perlen, Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A Punkt 1 - Godkendelse af regnskab 2011 Punkt 2 - Vedtægtsændring Evt. venlig hilsen bestyrelsen læs om Perlevennerne på www.cafe-perlen.dk

Magasinet 2012-03 April Aktiviteter
Kalender Kalender 2012

Skræppens tavle

Gellerup Badet, Laden, Café Vita

Gellerup Badet - en svømmehal for hele familien Dortesvej 43 - tlf. 8625 6901 Åbningstider: Mandag, onsdag og fredag kl. 06.00-12.00 Tirsdag kl. 15.00-18.00 Torsdag kl. 15.00-21.00 Fredag kl. 15.00-18.00* Lørdag og søndag kl. 10.00-15.00 Hver fredag fra kl. 15.00-18.00 er der billig svømning i Gellerupbadet: Voksne 20 kr. Børn 10 kr. Kvindesvømning: onsdag kl. 15.00-18.00 og lørdag kl. 15.00-18.00 Læs mere på Gellerup Badets hjemmeside www.gellerupbadet.dk Vi

Magasinet 2012-03 April Aktiviteter
Børnesiden
Læs mere

Børnesiden

Find kodeordet i børnekrydsen. Kodeordet i marts-nummeret: "sollys". Vinderne blev: Mike Hansen Skovhøj 136, 1. th. 8361 Hasselager Enver Øzer Lottesvej 16, 3. th. 8220 Brabrand Peter L. Henriksen Ryhaven 78a 8210 Århus V Bemærk, vinderne får et gavekort på 50 kroner som gælder til Boghandlen i CityVest Vind et gavekort Deltag i konkurrencerne ved at bruge kupon fra det trykte magasin eller print fra pdf-udgaven side 23. Løsningen sendes/afleveres

Magasinet 2012-03 April Børnesiden
Hasselager Kalender Kalender 2012
Adresser

Bagsiden med adresser (april '12)

Afdelingsformænd

Brabrand Boligforening Administrationen Ryhaven 2, 8210 Århus V Tlf.: 89 31 71 71 Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 9.30-14.00 Torsdag 9.30-18.00 - Fredag 9.30-12.00 E-mail: bra***@bbb***.d* Afdeling 1, Hans Broges Parken: Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17 Afdeling 2, Søvangen: Per Bo Ravnå tlf. 61 55 55 83 per***@hot***.c** Afdeling 3, Skovgårdsparken: Jesper Fræer Nielsen, tlf. 31 40 70 90 jes***@gma***.c** Afdeling 4, Gellerupparken: Helle Hansen, tlf. 40 71 86

Magasinet 2012-03 April Adresser
Flere afdelinger Kommentar­spor (1)
Index:
Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data