Bolig­foreningen tilbyder hjælp til beboere, der skylder husleje

Gældsrådgivning hos Den Sociale Retshjælp skal hjælpe beboere mod at blive sat på gaden

Brabrand Boligforening har for nylig indgået et samarbejde med Den Sociale Retshjælp i Århus. Samarbejdet, der har som formål at forebygge, at beboere ender på gaden, fordi de ikke har styr på deres økonomi, går ud på, at beboerne får et tilbud om gratis og anonym gældsrådgivning hos den frivillige organisation.

”Vi har været i dialog med Den Sociale Retshjælp i nogen tid, fordi de havde planer om at søge satspuljemidler til et større projekt. Desværre fik de afslag, men i stedet har vi sat gang i et mindre projekt, som måske kan hjælpe beboere, der har svært ved at betale husleje på grund af deres økonomi,” fortæller Rune Utoft, administrationschef i Brabrand Boligforening.

Konkret går samarbejdet ud på, at boligforeningen sammen med rykkerskrivelse nummer 2 sender et følgebrev, hvor beboeren gøres opmærksom på, at der er mulighed for at få gratis og anonym gældsrådgivning hos Den Sociale Retshjælp. Og så er der også ilagt en brochure om, hvad tilbuddet konkret består af.

Anonym rådgivning

”Vi kan ikke give oplysningerne om, hvem der ikke betaler husleje til Den Sociale Retshjælp, fordi det er personlige oplysninger, men vi kan opfordre beboerne til selv at søge hjælp hos retshjælpen og måske være med til at skabe en forbindelse,” siger Rune Utoft.

Hver måned er der flere hundrede beboere, som modtager en rykker, fordi de ikke har betalt husleje til tiden. Men i langt de fleste tilfælde handler det om en forglemmelse, eller også er det fordi, at beboeren har indbetalt huslejen for sent.

Hver år er der omkring 50 lejemål, hvor advokaterne sender en begæring om udsættelse til fogedretten. Heraf er der en del, der betaler inden den endelige udsættelse. Det faktiske antal udsættelser har været 27 i de sidste 12 måneder, oplyser Rune Utoft.

Håber på fald i sager

”De beboere, der skylder husleje, kommer fra alle boligforeningens afdelinger, og gennem de senere år har vi jævnt haft omkring 25-50 udsættelser om året på grund af huslejerestancer. Det er på niveau med de andre boligforeninger i Århus,” fortæller Rune Utoft.

Med det nye samarbejde med Den Sociale Retshjælp håber Rune Utoft og administration, at der kommer til at ske et fald i antallet af sager med huslejerestance og udsættelser.
”Vi har aftalt, at vi skal måle på antallet om tre måneder og om seks måneder, og så kan vi se, om tilbuddet om gældsrådgivning hjælper,” siger Rune Utoft.

Læs mere om Den Sociale Resthjælp på www.socialeretshjaelp.dk
Adresse: A. Hertzums Vej 2, 8000 Århus C,
tlf. 7022 9330

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-03 April
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data