Hvad sker der, når du ikke betaler husleje?

Skræppebladet fører dig igennem proceduren

Skræppen har spurgt økonomiafdelingen i Brabrand Boligforening om, hvad der sker, når en beboer ikke betaler husleje.

Når det sker, er der mange aktører, der spiller ind. Boligforeningen kan ikke lave afdragsordninger, men kan henvise til beboerrådgivningen, hvis der findes en sådan i afdelingen. Der kan lejere få hjælp til budget og kontakt til kommunen. Når en lejer ikke betaler husleje til tiden, er det de lejere, der betaler til tiden, der står med regningen. Det er derfor, administrationen har en forpligtelse til at forsøge at få dem, der er i restance, til at betale hurtigst muligt.

Lejemålet bliver ophævet og først hvis lejer ikke flytter indenfor fristen i ophævelsen, bliver sagen sendt i fogedretten. Men der er en del etaper på vej derhen, og lejeren kan stadig nå at betale det, han skylder. Lejeren kan endda nå at betale det hele, når fogeden står i døren. Nogle sager bliver fastholdt. Så selv om lejer betaler restancen, fastholder vi ophævelsen og de skal fraflytte lejemålet. Det er typisk i sager, hvor der er mange klager over lejer, eller vi har anden grund til at fastholde ophævelse.

Boligforeningen har nu egen jurist

Sagerne kører ikke længere via advokat, men via egen jurist i boligforeningen.
I forhold til da udsættelsessagerne kørte ved advokat, har Brabrand Boligforening sparet lejerne for tusindvis af kr. pr. sag. En sag om huslejerestance på f.eks. 7.000 kr., som køres ved advokat, vil koste lejeren over 6.000 kr. i omkostninger, når der ses bort fra flyttefirma og låsesmed. Den samme sag vil koste lejeren lidt under 2.000 kr. i omkostninger, når den køres af boligforeningen.

Illustration af Jesper Ankjær

Den første rykker kommer hurtigt

Få dage efter manglende betaling får lejere, som har en e-mailadresse registeret hos boligforeningen, en mail om, at huslejen ikke er betalt. Her stopper de fleste sager, da lejeren ofte reagerer her og får betalt sin regning.
Hvis der ikke bliver betalt herefter, får lejeren sendt et påkrav. Her begynder der er blive pålagt gebyrer. Beløbet bliver lagt på næste måneds husleje. Fra modtagelse af brevet har lejeren 14 dage til at betale.

Første brev med opsigelse efter 14 dage

Er huslejen efter de 14 dage stadig ikke betalt, kommer det første brev med ophævelse af lejemålet. Det sendes pr. mail eller pr. post med registrering fra postvæsenet om, at brevet er afleveret i postkassen.

Her får lejeren 10 dage til at fraflytte. Dette brev får mange til at gå i dialog med boligforeningen omkring betaling. Men hvis der stadig ikke er kommet betaling eller fraflytning, kommer der indkaldelse til møde med fogedretten. Indkaldelsen kommer i e-boks. Nogle beboere har svært med e-boks og tjekker derfor ikke, om der er kommet brev. Derfor kan det også ske, at lejeren slet ikke møder op i fogedretten. Simpelthen fordi indkaldelsen ikke blev læst.

Hvis lejeren møder op i fogedretten, kan man vælge at give 14 dages frist til at betale huslejen, forskellige gebyrer og næste måneds husleje. At lejeren også skal betale næste måneds husleje i fogedretten, er for at vise betalingsevne og undgå at stå i samme situation en måned senere. Boligforeningen kræver kun næste måneds husleje betalt hvis 14 dags fristen udløber, efter den 1. i følgende måned, eller tæt på den 1. (det gør den som regel)

Hvad betyder ordene?
Restance: At være bagud med f.eks. betaling af husleje
Påkrav: Krav eller anmodning om at betale Ophævelse af lejemålet: Du skal fraflytte med det samme
Udsættelse: Fogeden må sætte dig ud af boligen
Fogedretten: En afdeling af byretten, der blandt andet behandler udsættelse af lejemål
Fogedrekvisition: Boligforeningen sender brev til fogedretten med relevante bilag

Når lejeren ikke har pengene

Nogle lejere har ikke pengene og kan heller ikke skaffe dem. Boligforeningen kontakter altid kommunen, når en sag når så langt, at den sendes i fogedretten. Her undersøger kommunen, om der er børn, og tager ofte affære.

Det er lejerens egen opgave at tjekke, om huslejen er betalt. Hvis en lejer har svært ved at håndtere et budget, kan kommunen overtage betalingen af huslejen. Så er lejeren sikker på, at den bliver betalt først.

Hvis lejeren ikke har pengene, beder boligforeningen fogedretten om at beramme en udsættelse. Det betyder, at der nu kommer dato på, hvornår lejeren skal være ude.

Hvad sker der ved udsættelse?

Hvis lejeren ikke betaler på dagen eller hvis ophævelsen fastholdes af Brabrand Boligforening, bliver de reelt set smidt på gaden. Det kan ske, at lejeren ikke er hjemme, når flyttefolkene og låsesmeden kommer forbi. Så låser de sig selv ind, smider ting ud og skifter låsen.

Når boligforeningen beder fogedretten beramme en udsættelse, enten fordi lejeren ikke mødte op eller ikke har betalt regningen, koster det et gebyr på 400 kr.

Lejer modtager selv brev med dato for udsættelse. Sagen skal tilbagekaldes senest 24 timer før, hvis lejer skal undgå at betale for låsesmed og flyttefirma. Det koster henholdsvis 600 og 1250 kr. Tilbagekaldelsen kan ske, ved at lejeren betaler sin regning.

Hvis udsættelsen gennemføres, bliver alt efterladt indbo bortskaffet, med mindre det har værdi over 5000 kroner.
Hvis der er husdyr i husstanden, kan den opsagte lejer enten vælge selv at tage sig af dem, eller de kommer på internat.

Det ender galt for meget få

Det er de færreste, der når at komme så langt som at blive smidt på gaden. De fleste når at finde pengene på et tidspunkt i forløbet, og nogle af dem finder en anden, billigere lejlighed.

Nogle gange har lejerne ikke fået tjekket e-boks eller sikret, at huslejen er betalt ved at kigge på netbank. Det får de så gjort, når de får den første rykker. I 2017 har der været i alt tre udsættelser af lejere. To af disse lejere er udsat på baggrund af manglende betaling i november og december 2016.
Der er altså langt fra at være i restance, til man rent faktisk mister sin bolig.

* Tallene for rykkermail i januar er kunstigt høje, fordi Nets var bagud med betalinger fra bankerne pga. jul og nytår. En del lejere er således blevet rykket, selv om betaling var sket til banken.

* Tallene for rykkermail i januar er kunstigt høje, fordi Nets var bagud med betalinger fra bankerne pga. jul og nytår. En del lejere er således blevet rykket, selv om betaling var sket til banken.

Tidslinje over rykkerproceduren

Klik for at se stor størrelse


Gode råd:

For at undgå at misse et vigtigt brev i e-boks kan du få en påmindelse på e-mail og sms, når der er ny post. Det kan du vælge, når du logger på e-boks næste gang.

Bliv tilmeldt PBS, så bliver huslejen betalt automatisk hver måned, hvis der er dækning på kontoen.

Husk altid at tjekke, om huslejen er betalt til tiden. Det er dit ansvar.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Sonja
Hej!

Hvordan kan jeg opsige en lejlighed? Jeg læste lige det her indlæg, som min nabo har sendt til mig: https://digura.dk/maa-du-opsige-et-lejemaal-pr-mail-eller-sms/

hvordan passer det med de nye regler d. 1/1-19? Kan jeg bare sende jer en mail?

Med venlig hilsen
Sonja
Jane
Jeg læste, at man kunne få nedsat sin husleje på denne her side https://bolando.dk/2019/10/13/husleje/

Nu har jeg skrevet til virksomheden, da det er gratis at få en vurdering hos deres jurister. Men er spændt på, hvor meget jeg kan få den nedsat. Ved i det?
webmaster
Hej Jane.

Bolando behandler sager på det private udlejningsmarked. Hvis du bor i Brabrand Boligforening eller en hos anden almen bolig udlejer er det via kun beboermøderne der kan rejses tvivl om husleje. Nogle gange bliver huslejen nedsat efter beboernes protest over kommenmde års budget.

Med venlig hilsen Ulrik, webmaster

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-02 Marts side 6-7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data