Kommer du til næste beboer­møde?

Appel til beboerne i afdeling 5

Går du med tanker om at forandre dit område, eller et ønske om at sætte nogle aktiviteter i gang? Det kan være, at du bare undrer dig over, hvorfor tingene ser ud som de gør, der hvor du bor. For at få gjort tanke til handling, få indflydelse og få realiseret dine ideer og på samme tid få stillet din nysgerrighed og undren, er en bestyrelsespost i din afdeling måske noget for dig.

Kommer du så til næste beboermøde?

Denne lille artikel skal ses som et opråb til at møde op til beboermødet eller stille op til din afdelingsbestyrelse i din afdeling. Jeg har valgt at bruge mig selv som rollemodel og jeg bruger afdeling 5 Toveshøjs dagsorden, så I kan få et lille indblik i de gode ting, men også de udfordringer, der ligger i det bestyrelsesarbejde, der måske ville få jer til at overveje at stille op til jeres afdelingsbestyrelse.

Vi kan ligeså godt starte med udfordringen, og jeg vil ikke stikke under stolen, at det er svært at få folk til at melde sig til bestyrelserne. Sommetider kan det virke som, at det at sidde i en af afdelingsbestyrelse, er ved at gå lidt af mode, et eller andet kunne tyde på det.

Konkurrencen om den dyrebare fritid bliver sommetider benhård prioritering. Det er svært at vide, hvor meget man kan og skal involvere sig i den bestyrelsespost, man risikerer at få, hvis man stiller op til afdelingsbestyrelsen. Tit er det familie, arbejde og studier der vejer tungere end frivilligt arbejde. Men der er stor forskel på at være medlem af en afdelingsbestyrelse og en aktiv forening.

 Anett S. Christiansen

Anett S. Christiansen

Nu har jeg tænkt mig at vende en post i afdelingsbestyrelsen lidt på hovedet, og tage fat på bestyrelsesposten med et udgangspunkt som studie set over tid. Et studie i det samfund, du er borger i, og som giver dig indflydelse på beslutninger, som du er med til at tage. Hvis man nu ser sit bidrag som afdelingsbestyrelsesmedlem som en investering, et studie i boligpolitik, jura, regnskab – en viden om at drive en hel afdeling som en helhed, så bliver det måske straks mere interessant.

Et studie i løsningsforslag

Der sker ufatteligt meget i et boligområde, og man kommer i kontakt med mange beboere og eksterne samarbejdspartnere, som er med til at udvide ens viden, og man bliver altid klogere. Ved at sidde i bestyrelsen i afdeling 5 Toveshøj, har jeg fået et indblik i boligorganisationens interne og eksterne arbejde.

Det har været spændende at være med til at diskutere og få indflydelse på meget vigtige tiltag som en helhedsplan, lys, veje, grønne arealer, rengøring, hærværk, videoovervågning med mere.

Som tillidsrepræsentant for beborene er man en del af beboerdemokratiet og her handler det om at finde den bedste og mest holdbare løsning, når man skal skifte ud eller i gang med nye tiltag.

En ting jeg kan bekræfte er, at det ikke er ret meget læsning udover en dagsorden og eventuelle noter til. Alt kommer enten per mail eller i brev. Alle afdelingsbestyrelser har en sekretær tilknyttet, og det er sekretæren, der sørger for alt, fra udsendelse af dagsorden, referater og alt omkring bestyrelsens tiltag. Alt om budgetter går igennem Brabrand Boligforenings revisor.

Udvalgene

I virkeligheden er det nok udvalgene i en bestyrelse som er mest interessante i denne artikel. Det er her, man som bestyrelsesmedlem kan få lov til at få indflydelse, og være med til at yde den indsats, I synes mangler i området. Imødekomme beboerens ønsker og udvikle boligområdet. Understående udvalg er taget ude fra afdeling 5 i Toveshøj, og skal ses som et indblik i, hvordan bestyrelsens opgaver er opdelt i diverse udvalg.

Byudvalget: Det er her de fysiske og sociale helhedsplaner diskuteres, hvor et særligt Ad hoc udvalg repræsenterer afdelingen. Den fysiske helhedsplan i Toveshøj indeholder en ny vej, et sundhedshus, og at Laden får en ny funktion samt opførelse af ældreboliger.

Boligteknisk udvalg: Alt som har med blokke og facader at gøre. Døre, vinduer, opgange, veje, trapper, containergårde, fliser, skilte, lys med mere. Her går bestyrelsen ”en grøn omgang” to gange om året i området sammen med inspektøren og varmemesteren for at se, hvad der skal laves i området.

Socialudvalget: Bestyrelsen råder over x antal pladser i de forskellige bestyrelser i området som fx Livsværkstederne, Samvirket, Globus1, Antenneforeningen, Brabrand Elværk med mere.
Aktivitetsudvalget: Her planlægger vi de årlige fester for området samt Tysklands tur. Det er her, man kan komme med de gode idéer. Som det sidste nye er, at vi gerne vil arrangere Børne Banko i Laden.

Økonomiudvalget: Her mødes udvalget en gang om året med Brabrand Boligforenings revisor, og udvalget får lagt et budget til næste år, som så skal vedtages på et beboermøde. Økonomiudvalget holder løbende øje med posterne, for se hvordan udgifterne stiger igennem året. Fx er der i år en meget høj post under hærværk.
Beboermødet, som afholdes to gange om året, er det sted, hvor bestyrelsen orienterer om bestyrelsesarbejdet, nye tiltag og budgettet, som skal godkendes af beboerne. Det er det møde, hvor man kan stille op til afdelingsbestyrelsen.

En bestyrelsespost er kun til låns, så forvalt den med omhu

Mit eget arrangement i Toveshøjs bestyrelse var fra starten en interesse i at skabe et bedre børneliv i området. For fire år siden blev jeg valgt ind som suppleant. For et år siden blev jeg formand. At sidde i en bestyrelse handler om tillid og gensidig tillid og fremfor alt forpligtelse i samarbejdet. Man sidder i bestyrelsen for at være beboernes stemme og varetage deres behov og ønsker.

Uanset hvad, så fortryder jeg ikke et sekund, at jeg valgte at stille op til bestyrelsen i Toveshøj. Det har personligt givet mig et indblik og en anden forståelse, der i dag giver mig mulighed for at forstå en hel boligorganisation, som kan overføres til mine egne meriter. Jeg har fået kendskab til beboerdemokratiet, budgetter og været omring juraen i en boligorganisation, samt fået mange nye venner.

Det kendskab, jeg har fået, kan jeg altid tage med mig, og hjælpe dem, der er undrende, bekymrende eller blot nysgerrige. Så hvis man vil vide noget mere om sit område og gøre en forskel, eller kun har en idé, så overvej at stille op til din afdelingsbestyrelse, hvor netop du kan få realiseret det, du mener, vil være en god ide.

I denne artikel har givet jer et kort indblik i afdeling 5 Toveshøj, men vil I se jeres afdelings dagsorden eller referat samt beboermødereferater kan I gå ind og læse dem under enkelte afdeling her: http://www.bbbo.dk/Vores_afdelinger.aspx?ID=21

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-03 April side 8-9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data