Huslejen er for høj i nogle afdelinger

Det bør der gøres noget ved, siger boligforeningens næstformand

af Jens Skriver

Skræppebladet har opsøgt Keld Albrechtsen for at høre nogen om, hvad der kan gøres ved de uforholdsmæssigt høje huslejer i nogle afdelinger.
”Foreningsbestyrelsen har besluttet at analysere problemerne for om muligt at finde en politisk løsning,” forklarer han. ”Nogle afdelinger er nær ved en husleje på 1000 kr. pr. m2 p.a. og så er der risiko for problemer,” fortsætter Keld og beskriver nøjere forskellen mellem de forskellige afdelinger: ”groft sagt er der hele tre typer:

Tre slags afdelinger
For det første er der afdelinger med helhedsløsninger, hvor huslejen er fastsat gennem forhandlinger med landsbyggefonden og er nogenlunde rimelig. Det gælder blandt andre Holmstrup.

Dernæst er der de nyeste afdelinger, som lige er opført eller er under opførelse, hvor det faktisk ser bedre ud med huslejen. De er bygget meget effektivt inden for rammebevillingen og har lave udgifter til energi. De slipper for den stadige stigning i energiudgifterne og er meget konkurrencedygtige.

Endelig er der de dårligt finansierede afdelinger, som er bygget inden for de sidste 20 år. Her stiger huslejen mere end indkomsterne. Derfor er de ikke konkurrencedygtige med den konsekvens, at de får huslejetab.”

Huslejetab
Keld uddyber problemet nærmere: ”Afdelingerne, som får helhedsløsninger, vil få en fornuftig ordning.

Derimod har andre afdelinger i perioden 2007-2011 haft et tab i huslejer på 2 millioner kroner, og problemet vokser. Udgiften dækkes af boligforeningens dispositionsfond, som alle afdelinger til gengæld betaler til. Undtagen Gellerupparken og Toveshøj som har en særlig ordning.

Fx har dispotionsfonden betalt 310.000 for tab af husleje i Rødlundparken, der sammen med Odinsgården, Thorsbjerg, de to afdelinger i Skovhøj og Bronzealdervænget er hårdest ramt.

For god ordens skyld bør tilføjes, at Søvangen og ikke mindst Skovgårdsparken også har meget betydelige huslejetab, men de forventes at få eller har allerede fået helhedsplaner, som forhåbentlig løser problemerne. Den årlige udgift til tab er fordoblet på de fem år. Det giver anledning til bekymring. Afdelingsbestyrelserne kan ikke gøre ret meget.

Det kan der gøres
Boligforeningen er i gang med at analysere regnskaberne med tændte advarselslamper og overvejer at stille forslag til Boligforeningernes Landsorganisation og regeringen. ”Det kan heller ikke være rimeligt, at ejendomsskatterne stiger mere end huslejerne,” siger Keld.

”Problemet med tab ved fraflytninger bliver også større. Er det rimeligt, at beboeren skal betale, når tabet som oftest skyldes en lejer, som er sat ind af kommunen? Det burde være en offentlig udgift. Henlæggelserne diskuteres meget. Det er meget kompliceret, men henlæggelserne bør ikke undermineres.”

Keld sætter sit håb til drøftelser med regeringen: ”Det bliver en meget stor regning, hvis afdelingerne ender som udsatte. Hvis bekymringerne dokumenteres godt, forventes skatteministeren og boligministeren at tage det alvorligt. Det er ikke kun et lokalt problem”.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt