Huslejen er for høj i nogle afdelinger

Det bør der gøres noget ved, siger boligforeningens næstformand

Skræppebladet har opsøgt Keld Albrechtsen for at høre nogen om, hvad der kan gøres ved de uforholdsmæssigt høje huslejer i nogle afdelinger.
”Foreningsbestyrelsen har besluttet at analysere problemerne for om muligt at finde en politisk løsning,” forklarer han. ”Nogle afdelinger er nær ved en husleje på 1000 kr. pr. m2 p.a. og så er der risiko for problemer,” fortsætter Keld og beskriver nøjere forskellen mellem de forskellige afdelinger: ”groft sagt er der hele tre typer:

Tre slags afdelinger

For det første er der afdelinger med helhedsløsninger, hvor huslejen er fastsat gennem forhandlinger med landsbyggefonden og er nogenlunde rimelig. Det gælder blandt andre Holmstrup.

Dernæst er der de nyeste afdelinger, som lige er opført eller er under opførelse, hvor det faktisk ser bedre ud med huslejen. De er bygget meget effektivt inden for rammebevillingen og har lave udgifter til energi. De slipper for den stadige stigning i energiudgifterne og er meget konkurrencedygtige.

Endelig er der de dårligt finansierede afdelinger, som er bygget inden for de sidste 20 år. Her stiger huslejen mere end indkomsterne. Derfor er de ikke konkurrencedygtige med den konsekvens, at de får huslejetab.”

Huslejetab

Keld uddyber problemet nærmere: ”Afdelingerne, som får helhedsløsninger, vil få en fornuftig ordning.

Derimod har andre afdelinger i perioden 2007-2011 haft et tab i huslejer på 2 millioner kroner, og problemet vokser. Udgiften dækkes af boligforeningens dispositionsfond, som alle afdelinger til gengæld betaler til. Undtagen Gellerupparken og Toveshøj som har en særlig ordning.

Fx har dispotionsfonden betalt 310.000 for tab af husleje i Rødlundparken, der sammen med Odinsgården, Thorsbjerg, de to afdelinger i Skovhøj og Bronzealdervænget er hårdest ramt.

For god ordens skyld bør tilføjes, at Søvangen og ikke mindst Skovgårdsparken også har meget betydelige huslejetab, men de forventes at få eller har allerede fået helhedsplaner, som forhåbentlig løser problemerne. Den årlige udgift til tab er fordoblet på de fem år. Det giver anledning til bekymring. Afdelingsbestyrelserne kan ikke gøre ret meget.

Det kan der gøres

Boligforeningen er i gang med at analysere regnskaberne med tændte advarselslamper og overvejer at stille forslag til Boligforeningernes Landsorganisation og regeringen. ”Det kan heller ikke være rimeligt, at ejendomsskatterne stiger mere end huslejerne,” siger Keld.

”Problemet med tab ved fraflytninger bliver også større. Er det rimeligt, at beboeren skal betale, når tabet som oftest skyldes en lejer, som er sat ind af kommunen? Det burde være en offentlig udgift. Henlæggelserne diskuteres meget. Det er meget kompliceret, men henlæggelserne bør ikke undermineres.”

Keld sætter sit håb til drøftelser med regeringen: ”Det bliver en meget stor regning, hvis afdelingerne ender som udsatte. Hvis bekymringerne dokumenteres godt, forventes skatteministeren og boligministeren at tage det alvorligt. Det er ikke kun et lokalt problem”.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-03 April side 11
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data