Hvad er en dispositionsfond?


Jævnfør almenboliglovens § 20, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 43, stk. 1 skal en afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed, der ikke er omfattet af reglerne om kommunal betaling af leje og garanti ved fraflytning, dækkes af dispositionsfonden.

Folketinget har vedtaget, at almene boligorganisationer som bl.a. Brabrand Boligforening skal have en såkaldt dispositionsfond. Det er en ”løbende opsparing”, som kan bruges til at dække udgifter for tomme lejligheder.
Der kan være særlige regler og skøn for, hvornår dispositionsfonden dækker huslejetab. Det afhænger bl.a. af boligforeningens og afdelingens økonomi, dispositionsfondens størrelse og aftaler med kommunen m.fl.
Da alle afdelinger er med til at indbetale til dispositionsfonden, kan mange tomme lejligheder i en enkelt afdeling på sigt betyde højere husleje for alle i hele boligforeningen.
Se mere hos Landsbyggefonden, lbf.dk
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt