Hvad laver entreprenørmaskinerne i Hasle Bakker?

Ingen er blevet hørt, men rygtet vi lvide, at der skal være en mountainbike-bane

På Den Selvejende Institution Hasle Bakkers hjemmeside, http://www.haslebakker.dk, søger man forgæves efter oplysninger om en planlagt mountainbike-bane i Hasle Bakker. Til gengæld indeholder hjemmesiden en række oplysninger om øvrige aktiviteter i området, som i øvrigt lovprises i høje toner:

Naturen i Hasle Bakker

”Vand, skov og åbent land. Naturen i Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen er meget varieret og rummer et righoldigt dyre- og planteliv både til vands til lands og i luften. … Her er nok at gå på opdagelse i, og der er oplevelser til alle, hvad enten man foretrækker at suge indtryk undervejs på en rask spadseretur eller at gå mere systematisk til værks, medbringende lup og notesbog til studierne i naturens skatkammer.”

Det er der rigtig mange lokale beboere, der gerne vil skrive under på. Langt størsteparten bor i lejlighed, og vi nyder dagligt området på lange eller korte gå- eller løbeture, mens vi året rundt følger plante- og dyrelivet her. I den positive ende ser vi et spændende og varieret planteliv foruden rådyr med kid, harer og ræve, mens vi i den negative ende kan iagttage, hvordan vandhuller og søer langsomt men sikkert er ved at gå til i algevækst med deraf følgende iltsvind.

Prioriteringer

Der er naturligvis en vis forståelse for, at kommunen skal spare og derfor ikke har råd til at følge op på den omfattende restaurering af vandmiljøet i Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen, der afsluttedes i 2005. Men man kan alligevel godt undre sig, når man samtidig i Lokalavisen af 4.1.2012 kan læse, at Aarhus Kommune gennem Aktiv Aarhus Puljen yder et tilskud på kr. 545.000 til en ny mountainbike-bane i Hasle Bakker.

Det er dog langtfra alene spørgsmålet om kommunens prioritering af midler, der giver anledning til undren. For hvordan kan en mountainbike-bane, der i henhold til formanden for Den Selvejende Institution Hasle Bakker, Bent Hviid, efter planen ”skal løbe gennem hele området og også oppe i bakkerne” (Lokalavisen af 4.1.2012) være forenelig med bevarelse af dette ”naturens skatkammer?” Og hvem tør begive sig ud på ”en rask spadseretur” eller lade sig opsluge af ”studierne i naturens skatkammer,” når en meget foreløbig optælling ad en rutemarkering for eksempel viser, at ruten allerede er planlagt til at krydse de for cirka tre år siden anlagte gangstier ikke mindre end otte forskellige steder?

Praksis vedrørende høringer

Og hvordan kan et sådant projekt være foreneligt med Aarhus Kommunes praksis med hensyn til gennemførelse af høringer, hvor borgerne får mulighed for at tilkendegive deres holdning til planer, der medfører et væsentligt indgreb i deres lokalområde? Herom siger Keld Albrechtsen, der er næstformand i Brabrand Boligforening:

”Kommunen bør overholde sine egne principper om borgerinddragelse, og derfor må der naturligvis gennemføres en offentlig høring, inden der træffes beslutning om en cykelbane. Det er en vidtgående ændring, som bekymrer mange beboere, jeg har talt med, og som berører fem af boligforeningens afdelinger. Det bør ikke kunne gennemføres hen over hovedet på beboerne.”

Hidtil må den kommunale praksis i det berørte område da også siges at have været en ganske anden. Her tænkes dels på høring i forbindelse med kommunens og Ældre Sagens planer om at anlægge golfbaner i området, hvor beboernes protester blev taget til følge og planerne opgivet, dels på høring i forbindelse med anlæggelse af motocross-bane, hvor resultatet af høringen medførte en række ændringer i anlægget, herunder opførelse af støjvold.

Mens ’Der er planlagt et møde ude i bakkerne, hvor repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget, klubfolkene og vi (= Den Selvejende Institution Hasle Bakker) går banen igennem og ser, hvad det er for nogle forhindringer, der skal indsættes på ruten. (citat fra http://halse-tilst.mediajungle.dk/2012/03/07/ny-mountainbikerute-i-hasle-bakker/), har Brabrand Boligforening med fem afdelinger repræsenterende 1403 lejemål, der grænser op til ruten, end ikke modtaget nogen orientering om planer om en mountainbike-bane.

Man sidder uvægerligt tilbage med spørgsmålet, om tendensen i Aarhus Kommune kan være mod mindre borgerinddragelse?

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-07 September side 14
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2012-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data