Afd. 12: Livligt afdelingsmøde på Thorsbjerg

Afdeling 12 – Thorsbjerg

Debatlysten om budgettet var stor blandt beboerne. Fokus var på energiudgifter

Tekst og arkivfoto af Linda Adamsen

Afdelingsmødet i afdeling 12, Thorsbjerg, blev lidt længere end normalt. Det skyldtes primært stor og livlig spørgelyst fra flere beboere, især til budget og regnskab. Budgettet blev efter den livlige debat vedtaget med stort flertal, idet kun en enkelt beboer stemte imod. Resultatet blev en huslejestigning på lige omkring tre procent, hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Solceller i fremtiden
Beretningen vidnede om, at det foregående år havde været præget af stor aktivitet i bestyrelsen, som primært havde været optaget af at begrænse de ”adfærdsafhængige” udgifter, især udgifterne til energi – både på fællesområderne, fælleshus, udenomsarealer og renovation og i de individuelle boliger, hvor man har vedtaget løbende udskiftning til varmevekslere samt til energirigtige vinduer og døre.
På længere sigt kan der blive tale om etablering af solceller på tagene, men da der endnu er store lovgivningsmæssige udfordringer, inden dette bliver muligt, er det noget, der ligger et stykke ude i fremtiden.

Molokker til affald
På renovationsområdet vil der allerede i 2013 blive etableret molokker, altså store underjordiske beholdere til affald, som ikke skal tømmes så ofte som de eksisterende containere.
I den Gamle Have – et idyllisk åndehul, der har overlevet fra den landbrugsejendom, der har ligget på Thorsbjergs jorder, er der denne sommer etableret en motionssti, og med tiden bliver der opstillet forskellige forhindringer, som fremstilles af de gamle træer, der er blevet fældet for at give plads til stien.
Der blev orienteret om et rådighedskatalog, bl.a. indeholdende muligheder for nyt køkken finansieret via huslejen. Dette er dog endnu ikke færdiggjort, men vil blive præsenteret på et kommende ekstraordinært afdelingsmøde.

Forslag om kat trukket
Der var indsendt et enkelt forslag til afdelingsmødet angående mulighed for at have mere end én hund eller kat. Forslaget blev dog trukket tilbage, da forslagsstiller ønskede at omformulere forslaget inden vedtagelse på det ekstraordinære afdelingsmøde.

Gammelkendte ansigter
Til bestyrelsen blev Lise Ledet, Ulla Jellesen og Esben Trige genvalgt. Peter Sørensen og Ole Langballe blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Kurt Hansen blev valgt som ny repræsentant til FAS. Aftenen blev afsluttet med hyggesnak over et glas rødvin og et indbydende traktement.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt