Afd. 12: Livligt beboermøde i Thorsbjerg

Afdeling 12 – Thorsbjerg

Kampvalg til FAS

Tekst og fotos Jens Skriver

Omkring 20 beboere var sammen med repræsentanter for boligforeningen mødt frem til det ordinære beboermøde i Thorsbjerg, hvor mange ting blev diskuteret.

afdelingens ungdomsboliger er de billigste i hele boligforeningen

Lise Ledet fra afdelingsbestyrelsen indledte sin beretning med at fortælle, at der kun var tre medlemmer tilbage i bestyrelsen, så der manglede arbejdskraft. Derefter omtalte hun en række tekniske sager: Udskiftning af tage er i gang, vaskerier forventes forbedret i år, det hvide på bygningerne forventes malet til næste år. De små vinduer og tørrestuerne mangler.

Aktiviteter som sankthans med bål, mortensaften og fastelavn havde været en stor succes. Et lokale i fælleshuset var ledigt og kunne bruges til aktiviteter. Ingen havde noget mod denne beretning, og Peter Iversen kunne aflevere beretning fra foreningsbestyrelsen.

Engagerede mødedeltagere.

Engagerede mødedeltagere.

Grundejerforeningen Bifrost
Økonomichef Susanne Witting fremlagde budgettet for 2020 og årsregnskab 2018. Thorsbjerg får ingen huslejestigning, og afdelingens ungdomsboliger er de billigste i hele boligforeningen. Ikke desto mindre vakte regnskab og budget en del debat. Det blev lovet, at der kom billigere vaskerier.

Der blev klaget over ringere og ringere vedligehold af fællesarealer og haver samt manglende rengøring af legepladser.

Det kunne konstateres, at Genbrugspladsen slet ikke bruges i det omfang, den skulle. Forholdet til grundejerforeningen Bifrost førte især til livlig diskussion. Beboere ville gerne vide, hvad bidraget egentlig gik til. Derefter blev budgettet godkendt uden indsigelse.

Bestyrelsen fra venstre: Lise Ledet, Matthias Ottesen Nielsen, Esben Trige og Kurt Bech Hansen.

Bestyrelsen fra venstre: Lise Ledet, Matthias Ottesen Nielsen, Esben Trige og Kurt Bech Hansen.

Valgvideo
Kurt Bech Hansen genopstillede til afdelingsbestyrelsen. Foreningsbestyrelsesmedlem Matthias Ottesen Nielsen, der er flyttet til afdelingen, stillede op ved hjælp af en præsentationsvideo. Han undskyldte sit fravær med, at han havde fået en billet til en TV2-koncert, og ville arbejde for, at så mange som muligt tog ansvar for fællesskabet, også selv om de kun kunne give en lille hånd med. Derefter blev de to valgt uden afstemning.

Matthias Nielsen stillede også op til bestyrelsen for FAS og vandt ved en kampafstemning stort over det hidtidige medlem, Kurt Bech Hansen.
Ingen stillede op til Skræppebladets redaktion.

Færdsel med motorkøretøjer
Under eventuelt viste det sig, at beboerne stadig havde meget på hjerte. Problemet var færdsel og parkering på fællesvej og kørsel med motorkøretøjer på græsplæner. Der skal nedsætte en arbejdsgruppe til at se på sikkerhedsproblemerne.

Endelig efterlystes en facebookside for afdelingen.

Så Lise Ledet kunne afslutte med at takke for, at mange gode ting var kommet på bordet.

Afdeling 12, Thorsbjerg

142 boliger på 1-4 værelser.
Heraf 30 ungdomsboliger.

Huslejestigning 0.0 %
Pris pr. m2 935 kr. for familieboliger
For ungdomsboliger 791 kr.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt