Sommerferietilbud til børnefamilier

Nyt fra beboerrådgiverne

Af beboerrådgiverne. Illustration af Jesper Ankjær

Vi kan med glæde meddele, at beboerrådgivningen har fået økonomisk støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) samt Tips- og Lottomidlerne til vores ferieprojekt.

Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal børnefamilier muligheden for et betalt ferieophold i Danmark samt i et vist omfang hjælp til betaling af transportudgifter efter nærmere fastsatte retningslinjer.

Er I en børnefamilie, har I lyst til at holde en uges ferie sammen, og kniber det med at få råd, så er dette tilbud måske noget for jer? Tilbuddet henvender sig til alle forældre – også til dem, som ikke bor med barnet til daglig.

Hvem kan komme i betragtning?
Børnefamilier, der bor i afdelingerne Skovgårdsparken, Gellerupparken, Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg, samt børnefamilier, der bor på Toveshøj, har mulighed for at ansøge.

At det kun er beboere fra disse afdelinger, der kan komme i betragtning, skyldes, at afdelingerne her har valgt at bruge huslejekroner på finansiering af beboerrådgivere.

For at komme i betragtning skal man opfylde fondens økonomiske retningslinjer. Det handler primært om det rådighedsbeløb, som familien har tilbage, når de faste udgifter er betalt. Retningslinjerne er rummelige, og ferie-tilbuddet vil derfor kunne nå en bred kreds af børnefamilier.
Hvis du/I har behov for økonomisk støtte for at kunne realisere ferieønskerne sammen med børnene, så kontakt os i rådgivningen for at ansøge eller få foretaget en vurdering af mulighederne for at få bevilget et betalt ferieophold.

Hvordan søger man?
Interesserede beboere i afdeling 5, Toveshøj, skal henvende sig hos beboerrådgiver Maryam Fereidanian i beboerhuset Laden. Maryam kan træffes tirsdag 10-12 samt torsdag 15-17. Der er lukket om fredagen.

Familier fra de andre nævnte afdelinger skal henvende sig hos beboerrådgiver Jens Høgh og Abelone Asingh i Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 1. th. i tidsrummene tirsdag 10-12 samt torsdag 15-18.

For beboere på Holmstrup Mark er der også mulighed for at søge i tirsdags-rådgivningen kl. 15-17 i Værestedets lokaler, Jernaldervej 245, 1., lejl. 6.

Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os for at aftale et andet tidspunkt.

Hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge blandt de familier, der opfylder kravene. Der vil foregå en vis social vægtning af ansøgningerne (nylig skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så husk at oplyse herom. Ansøgningerne behandles løbende, dog vil ansøgere, der har været af sted inden for de seneste to år, først få svar efter udløb af ansøgningsperioden.

Med venlig hilsen

Jens Høgh, tlf. 86 25 21 26
Abelone Asingh, 86 25 21 50
Maryam Fereidanian, tlf. 20 18 54 24

Ansøg om støtte til ferie
Husk

Dokumentation for indtægter og udgifter de seneste tre måneder skal medbringes til brug for udfyldelse af et ansøgningsskema samt beregning af familiens rådighedsbeløb.

Ansøgningsperiode er fra den 1. februar 2013 til den 14. marts 2013.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt