Sommer­ferietilbud til børnefamilier

Nyt fra beboerrådgiverne

Du har mulighed for at søge om at komme på ferie.

Arbejdsmarkedets Feriefond har givet tilsagn om økonomisk støtte her i 2020, og vi kan derfor igen tilbyde et antal børnefamilier muligheden for et betalt ferieophold i Danmark.
Er I en børnefamilie, og kniber det med selv at få råd til at holde sommerferie, så er dette tilbud måske noget for jer. Tilbuddet henvender sig til alle forældre – også til dem, som ikke bor med barnet/børnene til dagligt.

Der vil igen i år være en fordeling mellem individuelle ferieophold og fællesferie.

Hvem kan komme i betragtning?

Børnefamilier, der bor i afdelingerne: Søvangen, Skovgårdsparken, Gelleruparken, Toveshøj, Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg har mulighed for at søge.

At det kun er beboere fra disse afdelinger, der kan komme i betragtning, skyldes, at beboerne i disse afdelinger har valgt at bruge huslejekroner på finansiering af beboerrådgivere, og det derfor er disse beboere, der kan bruge beboerrådgivernes forskellige tilbud.

For at komme i betragtning skal man opfylde Fondens økonomiske retningslinjer. Det handler primært om det rådighedsbeløb, som familien har tilbage, når de faste udgifter er betalt. Retningslinjerne er rummelige, og ferietilbuddet vil derfor kunne nå en bred kreds af børnefamilier.

Hvis du/I har behov for økonomisk støtte for at kunne realisere ferieønskerne sammen med børnene, så kontakt os i rådgivningen for at ansøge/få foretaget en vurdering af mulighederne for at deltage i ”lotteriet” om et betalt ferieophold.

Hvordan søger man?

Interesserede beboere i afdeling 5, Toveshøj, skal henvende sig hos beboerrådgiver Maryam Fereidanian i Janesvej 33, st. mf. Maryam kan træffes tirsdag 10–12 samt torsdag 15–17. Der er lukket om fredagen.

Beboere i Gellerupparken kan søge hos beboerrådgiver Abelone Asingh i Yggdrasil – Det boligsociale hus, Dortesvej 35A. Abelone træffes tirsdag 10-12 eller torsdag 15-17.30.

Familier fra de andre nævnte afdelinger skal henvende sig hos beboerrådgiver Jens Høgh på adressen Ingasvej 70 tirsdag 10-12 og Louisevej 6, (projekt-kontoret) torsdag 15-17.30.
For beboere på Holmstrup Mark er det også muligt at søge i tirsdags-rådgivningen 15–17 og torsdag 10-12 i Værestedets lokaler, Jernaldervej 245, 1., lejl. 6.
Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os for at aftale et andet møde-tidspunkt.

Hvem får et tilbud?

Beboerrådgiverne vil udvælge blandt de familier, deropfylder kravene. Der vil foregå en vis social vægtning af ansøgningerne (nylig skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så husk at oplyse herom. Ansøgningerne behandles løbende, dog vil ansøgere, der har været af sted indenfor de seneste to år, først få svar efter udløb af ansøgningsperioden.

Beboerrådgiverne:

Jens Høgh, tlf. 61 28 21 26
Abelone Asingh, tlf. 61 28 21 50
Maryam Fereidanian, tlf. 20 18 54 24

beboerraadgivningen

Ansøgning:

Dokumentation for indtægter og udgifter de seneste tre måneder skal medbringes til brug for udfyldelse af et ansøgningsskema samt beregning af familiens rådighedsbeløb. Ansøgningsperiode fra den 3. februar til 19. marts 2020.
Beboerne i Gellerup skal dog være opmærksomme på, at jeres ansøgningsfrist er den 12. marts 2020.

Ferie-projekt gennemføres med midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Arbejdsmarkedets Feriefond

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-01 Februar side 12
i sektionen Beboerrådgivning

forsiden af magasinet 2020-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Ansøgningsperiode starter
  Sommer­ferietilbud til børnefamilier
 • Ansøgningsperiode slutter (Gellerup­parken)
  Sommer­ferietilbud til børnefamilier
 • Ansøgningsperiode slutter
  Sommer­ferietilbud til børnefamilier
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data