Millioner går uden om Gellerup

Det lykkedes Aarhus Kommune at hente 45 millioner kroner hos Indenrigsministeriets pulje. Begrundelsen var byens mange udsatte boligområder. De mange ekstra penge har dog ikke resulteret i nogen ekstra projekter

”Vi forventer at blive tilgodeset, hvis vi skal løse de problemer, som vi har med en række socialt udsatte boligområder. Det kræver, at vi får tilført nogle ressourcer,” sagde borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard i maj 2012 til flere medier.

Anledningen til udtalelsen var uddelingen og fordelingen af den 354 millioner kroner store udligningspulje, som skulle flytte penge fra kommuner med få sociale udfordringer til kommuner med mange sociale udfordringer. Gellerup var en særlig del af borgmesterens argumentation for, at Aarhus Kommune skulle have en stor del af tilskuddet.

”Aarhus huser her (Gellerup (red.)) Danmarks fattigste område. Helhedsplanen omfatter både massive fysiske forandringer i området og en forstærket social indsats,” udtalte borgmesteren i maj 2012.
Med disse ord og på den baggrund lykkedes det i juni 2012 Aarhus Kommune at hente 45 millioner kroner fra puljen. Puljen var ifølge Indenrigsministeriet målrettet ”løsning af de sociale problemer, der er store i bestemte områder i landet, typisk i de større byer.”

Direkte i kommunekassen

De mange millioner er imidlertid røget direkte i kommunekassen, og det er ikke muligt at finde konkrete projekter, som puljen har medført. Det viser en undersøgelse foretaget af Boligen, som udgives af BL – Danmarks Almene Boliger.

I Boligen forklarer chef for budget og regnskab i Aarhus Kommune, Lars Sønderby, misforholdet på denne måde:
”Der er ikke i kommunens budget en én til én-sammenhæng mellem tilskud og aktiviteter. I budgettet for 2013-2016 indgik tilskud fra særtilskudspuljen således som generel finansiering i budgettet, og dermed også til finansiering af de aktiviteter, vi i forvejen havde planer om at gennemføre eller videreføre i de udsatte boligområder.”

Aarhus Kommune ikke alene

27 kommuner fik del i millionerne, og Boligens undersøgelse viser, at Aarhus Kommune ikke er alene om ikke at bruge pengene, hvor de hører til. 17 kommuner angiver, at man ikke har planer om at bruge pengene på konkrete projekter i boligområderne, og at pengene indgår på samme måde som skatteindtægterne i det kommunale budget.

Fem kommuner har ikke ønsket at svare på spørgsmålet om, hvad pengene er gået til. Det efterlader fem kommuner, som kan og vil udpege konkrete projekter. Køge Kommune er en af disse:

”De 8,1 millioner kroner, kommunen har fået bevilget af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er budgetmæssigt isoleret i vores ’globale puljer’, hvorfra de bliver uddelt til konkrete initiativer, som berører beboerne i kommunens udsatte boligområder,” siger centerchef Ulf Lolk Larsen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-04 Maj side 12
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data