Lederen

Hvad ønsker vi af vores politikere?

Af Hans Esmann Eriksen

Kommunalvalget står for døren. Som almen boligorganisation er det vigtigt, at vi har et godt forhold til kommunalpolitikerne. Vi skal formå at formulere og formidle vores ønsker til de næste års samarbejde så tydeligt, at vælgerne tæller dem med, når de sætter deres kryds til november.

I dette nummer af Skræppebladet beskriver vi flere situationer, hvor samarbejdet mellem kommunen og boligforeningerne bliver væsentligt. Situationer, hvor det ikke er nok med gode intentioner og valgflæsk fra politikernes side, men hvor handlingen viser, om politikerne vil os det godt.

Nedrivninger i Gellerup: Det er nu meldt ud, at de første beboere i Gelleruparken skal siges op den 1. maj 2014. Kommunens politikere vil meget gerne bygge kontorer på arealet, men det er ikke aftalt, om kommunen skal betale en rimelig pris for grunden.

Millioner i den forkerte kasse: Kommunen har fået 45 millioner til projekter i de socialt udsatte områder, men pengene er puttet i den store fælles kommunekasse. Ingen kan se, om pengene bliver brugt, så de kommer de socialt udsatte til nytte.

Flyttehjælp til 10 problemfamilier: Kommunen har meldt ud, at de med gulerødder og gode ord vil få 10 familier, der bor i Gellerup/Toveshøj, til frivilligt at finde et nyt sted at bo. Det vil være dejligt, hvis kommunen ad frivillighedens vej kan opnå det, boligforeningen ikke har kunnet nå ad den juridiske vej.

En ting ligger fast: Aarhus får flere indbyggere i de kommende år. Al erfaring viser, at en del af tilflytterne er socialt udsatte. Hvor skal de bo, hvis der ikke bliver givet kvoter til flere almene boliger, og der samtidig nedrives boliger i Gellerup?

Politikerne vil gerne have, at resursestærke familier skal flytte ind i de socialt udsatte områder. Hvor skal de resursesvage flytte hen, når der ikke er kvoter til alment nybyggeri?
Hvis tendensen fortsætter, vil det almene byggeri i Aarhus blive yderligere ghettoiseret. Hvad vil politikerne gøre for at modvirke det? Og hvornår vil de begynde?

Det er evnen til at gennemføre de valgløfter, man giver, der viser, om en politiker er karl for sin hat.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt