Problemfamilier kan få hjælp til at flytte fra Gellerup

Aarhus Kommune vil fra oktober tilbyde flyttehjælp til op til 10 såkaldte problemfamilier fra Gellerup og Toveshøj

Af Martin Ljung Krabbe, tegning af Jesper Ankjær

En ny start. Det er, hvad Aarhus Kommune kalder projektet, som fra oktober skal hjælpe 10 problemfamilier videre i tilværelsen. Målgruppen for projektet er ”familier, som vi i både kommune og boligforeningsregi har haft at gøre med i rigtig mange år, og som til stadighed giver udfordringer,” forklarer projektchef Per Jensen fra Aarhus Kommune. Han er med til at udvælge familierne.

”Hensigten er at kombinere en fysisk flytning med en helhedsorienteret social indsats – beskæftigelse, sundhed, uddannelse osv. Vi støtter op omkring de her familier på alle de områder, som det er kommunalt muligt.”

Projektet har et budget på op til fem millioner kroner. Heraf kommer tre millioner kroner fra staten, mens Aarhus Kommune selv bidrager med to millioner kroner.
I et lignende projekt i Tingbjerg ved København var 31 familier udpeget. Familierne modtog forskellige grader af hjælp, og otte af dem valgte at tage imod tilbuddet om en ny bopæl.
Aarhus Kommune har mulighed for at yde et økonomisk bidrag til flyttehjælp på op til 50.000 kr. per familie.

”Vi vil forsøge at gøre det økonomisk attraktivt for den enkelte familie at flytte, men det er vigtigt at understrege, at der er ingen tvang,” forklarer Per Jensen.

Væltede afdelinger
Gældende lovgivning giver ikke Aarhus Kommune mulighed for at flytte problemfamilierne ind i privat byggeri. Derfor bliver det i andre almene afdelinger inden for kommunen, at de 10 familier skal finde et nyt hjem.

En særlig udfordring for kommunen består derfor i at finde egnede afdelinger til de problemramte familier.
”Det skal være boligområder, der ikke er belastet, og som kan rumme udfordringen,” fortæller Per Jensen.

”Der går jo historier om enkeltfamilier, der af egen drift er flyttet fra Gellerup og har væltet en afdeling. Karakteristisk for de tilfælde har været, at hverken afdeling, boligforening eller det kommunale system var forberedt på, at der kom sådan en familie. Den slags historier vil vi gerne undgå.”

Vil I informere beboerne i de nye afdelinger?
”Det er jo meget dilemmafyldt: Du kan informere alle, så du skaber større problemer, end godt er. På den anden side skal folk også have mulighed for at håndtere de udfordringer, der kommer. I hvert fald det professionelle system skal være forberedt. Og jeg går ud fra, at en afdelingsbestyrelse skal være informeret. Det skal vi tale med boligforeningerne om i den nærmeste fremtid.”

Projektet er indtil videre berammet til tre års varighed.

Fakta
Den statslige finansiering kommer fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som med hjemmel i almenboliglovens §63 (Ghettostrategien) har reserveret tre millioner kroner til Aarhus Kommune til refusion af flyttehjælps- og etableringsudgifter.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt