Afd. 24: Skovhøj har stoppet storskraldsordningen

Afdeling 24 – Skovhøj

Byggeskadesag i Skovhøj er stadig ikke afsluttet, og fælleshusets udlejning giver også stadig problemer

Af Helle Hansen

Afdelingsbestyrelsen i Skovhøj har i årets løb set sig nødsaget til at lukke storskraldsordningen, fordi nogle beboere ikke kan finde ud af at sortere. Afdelingsbestyrelsen havde ellers lagt et stort arbejde i at få det til at fungere, men opgav efter halvandet år og overgav det til driftspersonalet, som til sidst også måtte sige stop, beklagede afdelingsformand Anette Kjærsgaard i bestyrelsens beretning på september måneds beboermøde i Skovhøj afdeling 24.

I Skovhøj er det også blevet observeret, at der sker salg af stoffer ved højlys dag.

”Politiet er blevet informeret, men gør tilsyneladende intet ved det,” fortalte en bekymret formand.

Med hensyn til fælleshuset, så venter afdelingsbestyrelsen stadig på et svar fra boligforeningen om, hvorvidt Brabrand Boligforening kan overtage al udlejning i stedet for Århus Omegn, for som det kører nu, fungerer det ikke tilfredsstillende, fastslog formanden.

Afventer svar fra Byggeskade-fonden
”Manglerne ved byggeriet er blevet anmeldt til Byggeskadefonden, og en tom lejlighed er ved at blive renoveret for at kortlægge skadesomfanget og for at finde ud af, hvad en total mangeludbedring beløber sig til – et skøn er 50.000 kr. pr. lejemål,” anslog direktør Torben Overgaard og fortalte, at der i samarbejde med Byggeskadefonden nu bliver indbygget fugtmålere i den renoverede lejlighed samt i facaden på en nabolejlighed.

På baggrund af viden fra testlejligheden vil Brabrand Boligforening sammen med Hoffmann aftale den videre fremdrift i sagen.
Inspektør Carsten Falck tilføjede, at dampspærrerne ved gulv og lofter heller ikke er tætnet ordentligt, men der er ingen fare for bygningerne.
Det blev slået fast, at afdelingens husleje er på et niveau, hvor det er på grænsen af, hvad den kan bære, så derfor skal der findes på udveje og en god løsning for beboerne.
 
Lille stigning og genvalg
Beboermødet stemte ja til den foreslåede huslejestigning på 2,33 procent, som er tæt på den almindelige prisstigning. Men hvis der opstår problemer, blev det lovet, at så må boligforeningen ind og se på henlæggelserne.

Jan Kjærsgaard blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen uden afstemning, da der ikke var andre kandidater.
Og Anette Kjærsgaard kunne efter en oplysning om, at det er muligt at benytte vedligeholdelseskontoen til lægge linoleum i køkkenområdet, afslutte mødet og takke de fremmødte for god ro og orden.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt