Afd. 6: Livskraftig aktivitet i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Historien bag Beboerbladet SOFUS

”Den nye avis er lige bleven født og er døbt ”SOFUS”, hed det på forsiden af en tryksag i A5, som i oktober 1977 blev omdelt til alle beboere i Holmstrup.

”Hvorfor dette Bras??” blev der spurgt inde i bladet, og svaret lød: ”Fordi vi er nogle der synes at Skræppebladet er for besværligt at bruge. Det skyldes at det kun udkommer én gang om måneden, og at stoffet skal være indleveret mindst 14 dage før.

Derfor kunne vi tænke os at lave et blad der udkommer hver anden week-end og hvor stoffet skal være indleveret 4-5 dage før bladet udkommer. Hvordan bliver bladet lavet? Vi har selv tænkt os at renskrive alle indlæg på maskine. Derfor kan såvel håndskrevne som maskinskreve indlæg optages i bladet. – – -”

Bladet sættes op. Fra v. Hermann, Helle og Søren

Bladet sættes op. Fra v. Hermann, Helle og Søren

Nutiden

SOFUS lever stadig i bedste velgående, om end noget af gassen er gået af ballonen. For tiden udkommer det rundt regnet hver anden måned.

Redaktionen er selvsupplerende og består nu bl.a. af Hermann Nielsen, Tinna Jensen, Søren Løkkegaard og Helle Buhl.

Bladet laves i afdelingsbestyrelsens lokale og trykkes på afdelingens store duplikator. Bladet redigeres, opsættes og trykkes så vidt muligt samme aften. På redaktionsaftenerne hersker der en livlig aktivitet.

Der arbejdes flittigt ved computerne med at redigere indlæg og tjekke, om informationer er rigtige. Imens bliver indlæg lagt på et stort bord til opsætning. Snak og diskussion om indholdet og forsiden går livligt.

Formål

Redaktionsmødet starter som regel kl. 18, men en time før spiser redaktionsmedlemmerne på skift hos hinanden.

”God skik. Så låser vi døren, og så snakker vi om Skræppebladet og alting,” siger medlemmer af redaktionen.

Søren Løkkegaard svarer på spørgsmålet om bladets formål: ”Det er information om hændelser og aktiviteter i afdelingen og kommunikation mellem beboerne.

Alle med skrivekløe kan boltre sig. Alt er op til beboerne. I de ældste numre var der masser af indlæg og debat.”

 En af de første forsider

En af de første forsider

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-09 November side 20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2013-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data