Afd. 6: Livskraftig aktivitet i Holmstrup

Afdeling 6 – Holmstrup

Historien bag Beboerbladet SOFUS

Tekst og foto: Jens Skriver

”Den nye avis er lige bleven født og er døbt ”SOFUS”, hed det på forsiden af en tryksag i A5, som i oktober 1977 blev omdelt til alle beboere i Holmstrup.

”Hvorfor dette Bras??” blev der spurgt inde i bladet, og svaret lød: ”Fordi vi er nogle der synes at Skræppebladet er for besværligt at bruge. Det skyldes at det kun udkommer én gang om måneden, og at stoffet skal være indleveret mindst 14 dage før.

Derfor kunne vi tænke os at lave et blad der udkommer hver anden week-end og hvor stoffet skal være indleveret 4-5 dage før bladet udkommer. Hvordan bliver bladet lavet? Vi har selv tænkt os at renskrive alle indlæg på maskine. Derfor kan såvel håndskrevne som maskinskreve indlæg optages i bladet. – – -”

Bladet sættes op. Fra v. Hermann, Helle og Søren

Bladet sættes op. Fra v. Hermann, Helle og Søren

Nutiden
SOFUS lever stadig i bedste velgående, om end noget af gassen er gået af ballonen. For tiden udkommer det rundt regnet hver anden måned.

Redaktionen er selvsupplerende og består nu bl.a. af Hermann Nielsen, Tinna Jensen, Søren Løkkegaard og Helle Buhl.

Bladet laves i afdelingsbestyrelsens lokale og trykkes på afdelingens store duplikator. Bladet redigeres, opsættes og trykkes så vidt muligt samme aften. På redaktionsaftenerne hersker der en livlig aktivitet.

Der arbejdes flittigt ved computerne med at redigere indlæg og tjekke, om informationer er rigtige. Imens bliver indlæg lagt på et stort bord til opsætning. Snak og diskussion om indholdet og forsiden går livligt.

Formål
Redaktionsmødet starter som regel kl. 18, men en time før spiser redaktionsmedlemmerne på skift hos hinanden.

”God skik. Så låser vi døren, og så snakker vi om Skræppebladet og alting,” siger medlemmer af redaktionen.

Søren Løkkegaard svarer på spørgsmålet om bladets formål: ”Det er information om hændelser og aktiviteter i afdelingen og kommunikation mellem beboerne.

Alle med skrivekløe kan boltre sig. Alt er op til beboerne. I de ældste numre var der masser af indlæg og debat.”

 En af de første forsider

En af de første forsider
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt