Tænk nyt og økonomisk

Læserbrev

Nedlæg FAS og Fritidsforeningen, for da det jo stort set er en og samme forening, burde de så ikke slås sammen? Man kan så spørge hvorfor?

Jo, som nyt medlem af bestyrelsen i FAS har jeg oplevet, at der har siddet seks bestyrelsesmedlemmer fra Fritidsforeningen i FAS.

Netop nu sidder der ”kun” tre medlemmer fra Fritidsforeningen. Jeg kan forstå, at næstformanden i Fritidsforeningen altid har siddet i FAS. Så langt, så godt, men nu sidder både formand og næstformand samt et menigt medlem fra Fritidsforeningen i FAS.

Min kritik går på, at man ikke kan sidde i den ene bestyrelse og lave ansøgninger, for så at gå over i den anden og bevillige det, man har ansøgt om. Folkene fra Fritidsforeningen må jo alle dage sidde inde med en langt større viden end dem, som er valgt til FAS.

Kan man så ikke i visse tilfælde være inhabil?

På vores møde 12. februar 2013 talte vi mere om styring af økonomien fremadrettet. Bedre planlægning af udflugter, hvad enten det er til børnene eller til pensionisterne.

Det er blevet vedtaget, at man skal vise sygesikringsbevis, når man skal købe billet til en af de to ture, men der har jeg oplevet, at man i ny og næ ser lidt gennem fingre med reglen, også selvom man derved kunne opfange en del snyd.

I bestyrelsens behandling af ansøgninger burde der være rene linjer om, hvad man kan søge til, for der er rigtig mange meninger om, hvad der skal bevilliges til.

Og måske skulle der også være nogle medlemmer fra FAS, som tog ud til de forskellige klubber for at kontrollere, at de rent faktisk eksisterer, og om de bevillinger, som er blevet givet, nu også er de rigtige.

Ifald Fritidsforeningen ikke kan få økonomien til at hænge sammen, hvorfor er foreningen så så meget imod en forhøjelse af kontingentet fra de nuværende 10,00 kr. til enten 15 kr. eller 20 kr.? På den måde vil der igen være råd til sommerudflugt for børnene.

Til slut vil jeg ønske formand Poul-Erik Nielsen god vind fremover i hans fremtidige arbejde med FAS. Jeg håber, han får sine ønsker for FAS opfyldt.

Jeg selv tvivler meget på den siddende bestyrelse.

Mvh
Gunnar Kristensen
Afd. 22 Sonnesgården

Skræppebladets redaktion har kontaktet Fritidsforeningen for at høre, om den har kommentarer til spørgsmålet, der bliver rejst omkring en eventuelt kontingentstigning, eller til nogle af andre spørgsmål, der bliver stillet i læserbrevet. Fritidsforeningen har ikke svaret.

– Skræppebladets redaktion.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt