Direktøren venter på sin trio

Brabrand Boligforenings nye direktør, Keld Laursen, glæder sig til at komme i gang med de mange opgaver, der står i kø

Skræppebladet har lovet læserne et portræt af hver af de nye chefer i Brabrand Boligforening.
Mens direktør Keld Laursen venter på sit chefhold, der endnu ikke er tiltrådt, tager vi en snak med ham, for vi vil jo så gerne vide mere om, hvilken person det er, der har sat sig i direktørstolen på Brabrand Boligforenings kontor.

Vi ved på forhånd, at direktøren selv har boet mange år i den forening, han nu er blevet direktør for. Han er født i Søvangen, opvokset på Udsigten, og som ung boede han i Gellerupparken. Det er en god historie og et godt udgangspunkt for samtalen.

Keld Laursen

Vi spørger ham derfor, om det er hans bedste kvalifikation, at han kender boligforeningen indefra som beboer?
”Nej, slet ikke – det er bare en tilfældighed, og det er ikke i sig selv nogen kvalifikation.
For mig indebærer det bare rigtig gode minder at have boet almennyttigt i nogle dejlige kvarterer i min barndom og ungdom. Det har givet mig nogle værdier at tage med videre i mit liv, og selvfølgelig præger det min opfattelse af at bo i den almene sektor.”

Kvalifikationerne

Keld Laursens erhvervsmæssige baggrund er en uddannelse som bygningsingeniør tilbage i 80´erne, hvor han specialiserede sig inden for energi og miljø. Derefter var han 17 år i uddannelsessektoren, i hele perioden altid i Århus eller omegn.

Keld Laursen
Keld Laursen er 54 år
Bor i Hinnerup
Gift og har 3 voksne børn
Uddannet ingeniør
Løber maraton i sin fritid

Nu er Keld Laursen så tilbage i et arbejde, der handler om bolig og byggeri, og som han siger:
”Den almene sektor er ikke så forskellig fra uddannelsessektoren. Kernen i Brabrand Boligforenings historiske identitet var og er at løfte en væsentlig samfundsopgave ved at tilbyde alle borgere en ordentlig bolig. Målsætningen har samme karakter, som gode uddannelser har for samfundets og den enkeltes vej til udvikling og velfærd. At gå på arbejde og beskæftige sig med noget, der skaber en samfundsmæssig værdi, uden at det hele handler om kroner og ører, er berigende.”

Keld Laursen har et stort netværk fra sit arbejdsliv inden for uddannelsessystemet.
”Det kan være en hjælp i det kommende arbejde. Uddannelsessystemet og den almene boligsektor ligger begge i spændfeltet mellem det offentlige og private og har dermed mange lighedspunkter,” forklarer han.

Omorganisering af boligforeningens ledelse

Opgaven som direktør lyder på at varetage en omorganisering af ledelsen. Konsulenter har i boligforeningen anbefalet en bredere ledelsesstuktur i et ledelsesteam. Vi spørger derfor, hvordan Keld Laursen vil gribe denne opgave an.

”Der skal ske en højere grad af uddelegering af ansvar og ledelse, sådan at der bliver en bredere ledelse. Det er vigtigt, at ansvaret bliver fordelt til folk, der har den større faglige viden på det enkelte område. En teknisk chef med mange års erfaring er værdifuld og ligeledes en projektchef, der har prøvet lignende opgaver, eller en administrationschef, der har store økonomiske og forvaltningsmæssige kompetencer.”
”Der skal desuden være tydelighed i uddelegering af opgaver i ledelsen, det har der vist ikke været før,“ tilføjer han.

Keld Laursen

De kommende renoveringsprojekter

Vi vil gerne have nogle kommentarer til de store renoveringsprojekter, der ligger og venter i boligforeningen. Keld Laursens kendskab til det er på nuværende tidspunkt så lille, at han helst ikke vil udtale sig om det konkret. Han vil dog gerne udtrykke sin generelle mening om boligrenoveringer.

”Det er vigtigt at holde den almene sektors boliger i tidssvarende stand, men på den anden side er der et hensyn til også at bo ordentligt til billige penge. Byfornyelse kontra boligfornyelsesproblematikken er svær. Det er altid en afvejning. Der er også behov for billige boliger med mindre komfort til nogle samfundsgrupper, for eksempel studerende, og derfor er det ikke altid hensigtsmæssigt at fjerne alle billige boliger fra markedet ved at gennemføre meget omfattende renoveringer.”

Keld Laursen

Brabrand Boligforening er ikke kun Gellerup og Toveshøj

I medierne har der været meget fokus på Gellerup og Toveshøj, og mange artikler har handlet om disse områder. Keld Laursen ved selvfølgelig godt, at der er andre afdelinger end Gellerup og Toveshøj, men han minder om, at Helhedsplanen er et af de mest ambitiøse og største projekter i Danmark, og derfor vil der være meget fokus på det. Han gør dog også opmærksom på de andre gode projekter, som er i gang i boligforeningen. Her tænker han for eksempel på de nye afdelinger i Hasselager og Havnehusene.

En moderne leder

Keld Laursen er en moderne leder. Det skal forstås på den måde, at han godt kan lide at uddelegere opgaverne og give folk ansvar.

”I den forbindelse er det afgørende, at vi ikke har en nul-fejls-kultur, hvor ingen tør begå fejl, for så er der heller ingen, der tør tage ansvar. Men jeg er da lidt ærekær,” siger han og forklarer, at han selvfølgelig ikke kan lide at lave fejl, men hvis han gør det, må folk gerne gøre ham opmærksom på det.

Keld Laursens lederstil ligger meget på linje med, hvad konsulenterne har anbefalet. Han forklarer, at han går ind for mere tydelighed omkring roller og opgaver på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at dem, man ansætter, har den korrekte faglige viden og har en klart defineret rolle på arbejdspladsen. Det er vigtigt for ham, at man er villig til at lære af andre og bruge den viden til at finde nye kreative løsninger.

Keld Laursen

Ghettobegrebet er problematisk

Den almene sektor har for nogle et dårligt ry, men Keld Laursen påpeger, at den almene sektor altid har været toneangivende indenfor boligbyggeriet, og det skal den blive ved med at være.

”Det almene byggeri er mangfoldigt og ikke kun et sted, hvor fattige folk bor, for der er også mange ressourcestærke personer i disse bebyggelser. Det handler om ikke at generalisere de folk, som bor i de områder, og sætte dem i bås, men at fremme en glæde og en stolthed over, hvor man bor, og hvordan man ser på det.”

Han bryder sig ikke om udtrykket ghetto og mener, at det stigmatiserer folk, som bor i områderne og giver uheldige associationer. Begrebet ”udsatte boligområder” er ikke meget bedre, for det giver også folk nogle dårlige associationer, som man kunne være foruden.

Vil kommunikere med beboerne

Beboerdemokratiet betragter Keld Laursen som meget positivt.
”Det er da helt naturligt at søge indflydelse på ens bolig. Alle vil gerne selv bestemme over, hvor de bor, uanset om de bor alment eller ejer deres eget.”

Keld Laursen vil gerne ud at besøge afdelingerne og høre på, hvad de lokale folkevalgte har at sige, og hvilke temaer der er aktuelle i de enkelte afdelinger.

”Nogle har fortalt mig, at der tidligere har været modsætninger imellem administrationen og afdelingerne. Noget kan skyldes misforståelser, fordi man ikke har kommunikeret tydeligt nok. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at administrationen er til for beboerne, og absolut ikke omvendt,” siger Keld Laursen med et smil og tilføjer:
”Derfor er det vigtigt at tale sammen og afstemme forventningerne til hinanden og på den måde bedre opnå resultater.”

Store forventninger

På spørgsmålet om, hvordan han har det med det forventningspres, der ligger på ham, svarer han:

”Det bekymrer mig ikke. Jeg ser det at have fået jobbet som et stort privilegium. Den almene sektor er jo toneangivende i forhold til boligbyggeriet og bidrager til en fortsat udvikling inden for området. Det er vildt interessant. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at få nye kolleger i chefteamet.”

Skræppebladets udsendte interviewer boligforeningens nye direktør.

Skræppebladets udsendte interviewer boligforeningens nye direktør.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-02 Marts side 6-7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2014-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data